Αναζήτηση / Search

  
Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής

 

 

Tου Kαθηγητή της Ιατρικής κ. E. Πατσούρη,
Διευθυντή του Α' Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

O κ. E. Πατσούρης Το Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής ανήκει στον Κλινικοεργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Σχολής και στεγάζεται σήμερα στους χώρους των Εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής του Παν. Αθηνών στο Γουδή. Είναι το παλαιότερο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής στην Ελλάδα αφού ιδρύθηκε το έτος 1850, όταν το Πανεπιστήμιο Αθηνών έφερε την επωνυμία «Ελληνικόν Πανεπιστήμιο Όθωνος». Πρώτος Καθηγητής-Διευθυντής του Εργαστηρίου ήταν ο Θεόδωρος Αφεντούλης (1855-1863), ουσιαστικά ιδρυτής και πρώτος Πανεπιστημιακός δάσκαλος της Παθολογικής Ανατομικής στην Ελλάδα. Σημειωτέον, ότι τα πρώτα μαθήματα Παθολογικής Ανατομικής είχαν αρχίσει από το 1849 από τους Καθηγητές Θ. Αφεντούλη και Δ. Αιγινήτη. Από το 1863 έως το 1874 τα μαθήματα συνεχίστηκαν από τους Καθηγητές Χ. Πρετεντέρη-Τυπάλδο, Γ. Καραμίτσο και Κ. Δεληγιάννη. Το 1871 το Εργαστήριο στεγάσθηκε σε αυτόνομα κτήρια στην οδό Ακαδημίας. Διευθυντές του υπήρξαν ο Μ. Χατζημιχάλης (1871-1879), ο Δ. Χασιώτης (1880-1895), ο Ν. Πεζόπουλος (1895-1811) και ο Κ. Μελισσινός (1912-1937). Στις σημερινές εγκαταστάσεις του στο Γουδή, το Εργαστήριο έχει έτος ίδρυσης το 1932 (άρθρο 289 του Ν. 5343/1932, Φ.Ε.Κ. 23 Μαρτίου 1932 Αρ. Φύλλου 86). O ιδρυτής της σύγχρονης Παθολογικής Ανατομικής θεωρείται ο Καθηγητής Ι. Κατσαράς, ο οποίος μετά από μακροχρόνιες σπουδές στη Γερμανία, ανέλαβε τη Διεύθυνση του Εργαστηρίου από το 1937 έως το 1952. Ακολούθησε ο Καθηγητής Δ. Ελευθερίου (1952-1979), ο εντεταλμένος Υφηγητής Α. Θεοδοσίου (1970-1971), ο Καθηγητής Ν. Παπαχαραλάμπους (1971-1987), ο Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Λίτσιος (1987-1993), ο Καθηγητής κ. Π. Δάβαρης (1993-2002) και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Λ. Νακοπούλου (2002-2003). Από το Νοέμβριο του 2003 τη Διεύθυνση του Εργαστηρίου έχει αναλάβει ο Καθηγητής κ. Ε. Πατσούρης. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής στις 3/2/2005, το Εργαστήριο μετονομάσθηκε σε Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Σκοπός του Εργαστηρίου

Το Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και κλινικές/διαγνωστικές ανάγκες (παθολογοανατομικές και κυτταρολογικές εξετάσεις), σχετικές με όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της σύγχρονης Παθολογικής Ανατομικής και Κυτταρολογίας, προωθεί δε παράλληλα την ανάπτυξη της σύγχρονης βασικής και εφαρμοσμένης ιατρικής έρευνας.

Ειδικές Μονάδες του Εργαστηρίου

Στην Αίθουσα Μουσειακών Συλλογών υπάρχουν παρασκεύασματα τα οποία αναφέρονται σε ένα μεγάλο αριθμό νοσημάτων και, πέραν της μουσειακής και επιστημονικής αξίας τους, χρησιμοποιούνταν στη διδασκαλία του μαθήματος της Παθολογικής Ανατομικής. Εκτός του κύριου κορμού, στο χώρο του Εργαστηρίου λειτουργούν οι εξής επί μέρους ειδικές μονάδες, που αντιπροσωπεύουν εξειδικευμένα επιστημονικά ερευνητικά και διαγνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου:

1. Αιμοποιητικού συστήματος, 2. Αναπνευστικού συστήματος, 3. Γαστρεντερικού συστήματος / Ήπατος, 4. Γεννητικού συστήματος, 5. Δέρματος, 6. Ενδοκρινών αδένων, 7. Καρδιαγγειακού συστήματος, 8. Κεφαλής – τραχήλου, 9. Μαστού, 10. Νευρικού συστήματος / Σκελετικών μυών, 11. Ουροποιητικού συστήματος / Νεφρικής βιοψίας, 12. Oστών και μαλακών μορίων, 13. Παιδιατρικής-Περιγεννητικής παθολογοανατομίας, 14. Ιατροδικαστικής Παθολογοανατομίας / Νεκροτομών, 15. Παθολογοανατομίας περιβάλλοντος, 16. Μοριακής παθολογοανατομίας / Μοριακής διερεύνησης δεικτών στοχευμένης θεραπείας, 17. Ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, 18. Ποσοτικής παθολογοανατομίας, 19. Συνεστιακής Laser μικροσκοπίας, 20. Ειδικών τεχνικών, 21. Βιοψίας οργάνων διά λεπτής βελόνης, 22. Κυτταρολογίας, 23. Μοριακής κυτταρογενετικής, 24. Κυτταροκαλλιεργειών, 25. Τράπεζα εγκεφάλων και περιφερικών νεύρων – μυών, 26. Τράπεζα ιστών και βιολογικών υλικών, 27. Μουσειακών συλλογών, 28. Υπηρεσία Πληροφορικής – Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Αρχείων, 29. Υπηρεσία ιατρικού φωτογραφείου.

Εκπαιδευτικό έργο

Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει: 1) την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, άλλων Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας και της αλλοδαπής, 2) την εκπαίδευση ιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας της Παθολογικής Ανατομικής (το Εργαστήριο παρέχει πλήρη ειδικότητα Παθολογικής Ανατομικής) και την εκπαίδευση ιατρών για την απόκτηση άλλων ειδικοτήτων για τις οποίες απαιτείται εκπαίδευση στην Παθολογική Ανατομική, 3) την εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, και 4) την εκπαίδευση λειτουργών άλλων κλάδων υγείας στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αυτών.

Το εκπαιδευτικό έργο του Εργαστηρίου επιτυγχάνεται με τη διοργάνωση μαθημάτων, διαλέξεων και εκπαιδευτικών συμποσίων, σεμιναρίων, ημερίδων, κλινικο-εργαστηριακών συναντήσεων ή συνεδρίων και λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και με την εφαρμογή προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για τους προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει τους ειδικευόμενους στην ειδικότητα της Παθολογικής Ανατομικής και τους ειδικευμένους Παθολογοανατόμους, Κυτταρολόγους και ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων και βιολόγους. Στο εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνονται οι εκδόσεις (έντυπες ή ηλεκτρονικές) επιστημονικών συγγραμμάτων, βιβλίων, εκπαιδευτικών εγχειριδίων και φυλλαδίων και η επιστημονική συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ή κοινωφελή ιδρύματα και με ερευνητικά κέντρα και φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.


Προπτυχιακή εκπαίδευση

Το 2005 εκπαιδεύθηκαν οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Παν. Αθηνών σε 2 εξάμηνα (5ο και 6ο εξάμηνο) στη Γενική και Ειδική Παθολογική Ανατομική (από έδρας Μαθήματα και Εργαστήρια) και οι φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε 1 εξάμηνο (4ο εξάμηνο) στη Γενική Παθολογική Ανατομική Ι (από έδρας Μαθήματα και Εργαστήρια).

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά Μαθήματα: Παθολογική Ανατομική Γαστρεντερικού Συστήματος, Παθολογική Ανατομική Δέρματος βάσει παθοφυσιολογικών μηχανισμών, Ανοσοϊστοχημεία, Διαγνωστική Κυτταρολογία, Παθολογική Ανατομική των περιβαλλοντικών επιδράσεων στον άνθρωπο

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

1. Μεταπτυχιακά προγράμματα

• Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

• Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην υγεία.

2. Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων για ειδικευμένους Παθολογοανατόμους (2 ώρες εβδομαδιαίως)

3. Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών Παθολογοανατόμων:

• Καθημερινά στην πρακτική εφαρμογή της Παθολογικής Ανατομικής.

• 6ωρα θεωρητικά μαθήματα ανά εβδομάδα.

4. Μηνιαίες κλινικοεργαστηριακές συναντήσεις με 4 πανεπιστημιακές κλινικές και 2 κλινικές του Ε.Σ.Υ.

Στο εκπαιδευτικό έργο συμμετέχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π.


Κλινικό έργο

Το κλινικό έργο το οποίο καλύπτει νοσήματα όλων των συστημάτων του οργανισμού, περιλαμβάνει την παροχή παθολογοανατομικών/κυτταρολογικών διαγνωστικών εξετάσεων με κλασικές και σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους σε ιστολογικό και μοριακό επίπεδο. Στις νεότερες διαγνωστικές τεχνικές περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η διερεύνηση βιολογικών παραμέτρων που αποσκοπούν στη μοριακή στοχευμένη θεραπευτική προσέγγιση κακοήθων νοσημάτων. Κατά τη χρονική περίοδο 2004-2005 το Εργαστήριο κάλυψε διαγνωστικά συνολικά 12 Νοσοκομεία της περιφέρειας και της Αθήνας και συμμετείχε ενεργά στο διαγνωστικό έργο του Λαϊκού Νοσοκομείου, με το οποίο υπάρχει μακροχρόνια επιστημονική συνεργασία. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 11.000 παθολογοανατομικές και κυτταρολογικές εξετάσεις ρουτίνας. Στις ειδικές μονάδες πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις με σύγχρονες μεθόδους –συμπεριλαμβανομένων και τεχνικών μοριακής βιολογίας– δύσκολων περιστατικών που εστάλησαν για συμβουλευτική γνώμη.


Ερευνητικό έργο

Το ερευνητικό έργο συνίσταται στη διερεύνηση των νοσημάτων όλων των συστημάτων του οργανισμού με τις κλασικές ή τις νεότερες τεχνικές και μεθόδους σε όλα τα επίπεδα, ώστε να επιτευχθεί πληρέστερη κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών και της βιολογικής συμπεριφοράς αυτών, με στόχο την ορθή διάγνωση και την αποτελεσματικότερη θεραπεία, πρόγνωση και πρόληψη αυτών.

Το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου έχει μεγάλο εύρος και εστιάζεται στη μελέτη βιολογικών δεικτών απόπτωσης, κυτταρικού κύκλου και αγγειογένεσης σε νεοπλασματικά και μη νοσήματα, στο πλαίσιο διερεύνησης των παθογενετικών μηχανισμών τους. Επιπλέον, μελετάται σε μοριακό επίπεδο το βιολογικό υπόστρωμα των νοσημάτων αυτών τόσο στον άνθρωπο όσο και σε πειραματόζωα. Πραγματοποιούνται ερευνητικά πρωτόκολλα σε συνεργασία με Πανεπιστημιακές Κλινικές της Ελλάδας και του εξωτερικού, που αποτελούν τη βάση για δημοσίευση επιστημονικών εργασιών. Κατά τα έτη 2003-2005:

• Περατώθηκαν 4 Διδακτορικές Διατριβές.

• Εγκρίθηκαν και διεκπεραιώνονται 11 ερευνητικά πρωτόκολλα θεμάτων για διδακτορικές Διατριβές.

• Δημοσιεύθηκαν 46 επιστημονικές ερευνητικές εργασίες στον διεθνή ιατρικό τύπο (PubMed).

• Τα μέλη Δ.Ε.Π. είχαν ενεργό συμμετοχή σε 16 διεθνή και 6 ελληνικά συνέδρια του κλάδου.

• Υπάρχει ενεργός συμμετοχή του Εργαστηρίου σε 4 μεγάλα χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα και σε 6 ελληνικά.


Το προσωπικό του Eργαστηρίου

Διευθυντής: Ε. Πατσούρης, Καθηγητής

Αναπληρωτές Καθηγητές: Ε. Αγαπητός, Π. Αθανασιάδου, Κ. Αρώνη, Π. Νικολοπούλου-Σταμάτη, Α. Παυλάκη, Ε. Παρασκευάκου, Σ. Τσελένη-Μπαλαφούτα.

Επίκουροι Καθηγητές: Ν. Καβαντζάς, Π. Κορκολοπούλου, Α. Κωνσταντινίδου, Α. Λάζαρης, Π. Παΐζη.

Λέκτορες: Χ. Γακιοπούλου, Α. Νόννη, Α. Σαέττα.

Τεχνικό προσωπικό: Α. Αχλαδά, Α. Γιαννοπούλου, Α. Γεωργουλή, Μ. Κεμερλή, Α. Παπαγεωργίου, Κ. Σκεμπάρη,

Γραμματεία: Π. Κάχρου

Τεχνικό προσωπικό επιστημονικών προγραμμάτων: Λ. Βαριάμης, Μ. Γιάνναρη, Π. Δρακογιώργου, Β. Ζήση, Γ. Μπαμπαλιάρης, Ρ. Πετρολέκα, Α. Σινιόσογλου,

Επιστημονικοί Συνεργάτες – Ιατροί ερευνητικών προγραμμάτων: Γ. Αγρογιάννης, Ειρ. Θυμαρά, Γ. Λεβίδου.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Το Καποδιστριακό»
Τελευταία αναθεώρηση : 15/3/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.