Αναζήτηση / Search

  
Φυλλάδιο του Υπουργείου για την Αιμοδοσία
Φυλλάδιο του Υπουργείου για την Αιμοδοσία
Φυλλάδιο του Υπουργείου για την Αιμοδοσία
Φυλλάδιο του Υπουργείου για την Αιμοδοσία
Φυλλάδιο του Υπουργείου για την Αιμοδοσία
Φυλλάδιο του Υπουργείου για την Αιμοδοσία
Φυλλάδιο του Υπουργείου για την Αιμοδοσία

 

 

Ο θεσμός της εθελοντικής αιμοδοσίας έχει καθιερωθεί και στη χώρα μας.

Εμείς όμως οι έλληνες αργήσαμε να συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα της κοινωνικής αυτής προσφοράς και έτσι οι ανάγκες της Ελλάδας σε αίμα δεν καλύπτονται ακόμη όλες.

Κύριες αιτίες γι αυτό είναι ο αδικαιολόγητος φόβος, η προκατάληψη και η άγνοια γύρω από τη διαδικασία της αιμοδοσίας.

Στο έντυπο αυτό δίνουμε μερικές χρήσιμες πληροφορίες, που σκοπό έχουν ν΄αποσαφηνίσουν τις λανθασμένες εντυπώσεις.

Τι είναι το αίμα

Το αίμα είναι ένας ιστός σε ρευστή κατάσταση, που χρησιμεύει σα μέσο επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων οργάνων του σώματος. Πρωταρχικός και αναντικατάστατος ρόλος του είναι η μεταφορά οξυγόνου, που γίνεται με τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Ένας ακόμη κύριος ρόλος του είναι η άμυνα του οργανισμού ενάντια στα μικρόβια, λειτουργία που κάνουν τα λευκά αιμοσφαίρια. Παράλληλα, το αίμα μεταφέρει θρεπτικές ουσίες, ορμόνες και βιταμίνες, διακινεί προϊόντα λειτουργίας του ενός οργάνου προς κάποιο άλλο και λειτουργεί σαν αγωγός για την αποβολή από τα νεφρά διαφόρων άχρηστων ή και βλαβερών στοιχείων. Τέλος, με τα αιμοπετάλια και τους παράγοντες της πήξης εξασφαλίζεται η αιμόσταση, δηλαδή σταματάει η αιμορραγία σε περίπτωση τραυματισμού των αγγείων.

Ομάδες αίματος

Το αίμα χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές ή ομάδες αίματος καθορίζονται από ορισμένες ουσίες που υπάρχουν στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων, όπως είναι η "Α" και η "Β".

Οι ουσίες αυτές ή υπάρχουν και οι δύο ταυτόχρονα, ή η κάθε μία τους χωριστά, ή δεν υπάρχουν καθόλου.

Εκτός από τις ουσίες "Α" και "Β", υπάρχει στο αίμα και ο παράγων "ρέζους θετικός" ή "ρέζους αρνητικός". Παρ' όλο που σε κάθε μετάγγιση γίνεται σχολαστικός έλεγχος της ομάδας αίματος του αιμοδότη και του αιμολήπτη, είναι σωστό να ξέρει ο καθένας μας σε ποια ομάδα ανήκει το αίμα του.

Τι είναι μετάγγιση αίματος

Μετάγγιση αίματος είναι η χορήγηση αίματος ενός ατόμου σε άλλο άτομο. Το αίμα αυτό, μέσα στο κυκλοφοριακό σύστημα του ανθρώπου που παίρνει αίμα αντικαθιστά προσωρινά εκείνο που λείπει, μέχρι να δοθεί καιρός στο μυελό των οστών (που, όπως είναι γνωστό, παράγει το αίμα) να το αναπλάσει. Ακόμη, γίνεται μετάγγιση μόνο αιμοπεταλίων ή μόνο πλάσματος ή παραγώγων του πλάσματος.

Χρήσιμες πληροφορίες για τον αιμοδότη

Κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει αιμοδότης, εφ' όσον είναι υγιής και έχει ηλικία μεταξύ 18 και 62 ετών. Η υγεία του αιμοδότη εξετάζεται σχολαστικά.

Γίνεται λήψη ιστορικού, ελέγχεται η πίεση του αίματος, ερευνάται μήπως ο αιμοδότης είναι αναιμικός. Το αίμα πριν χορηγηθεί, εξετάζεται επίσης σχολαστικά για αρρώστιες τις οποίες είτε υπάρχουν και αγνοούνται, είτε έχει περάσει ο αιμοδότης χωρίς να το ξέρει (ηπατίτιδα, σύφιλη, AIDS). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οτιδήποτε το αίμα δεν χορηγείται και ειδοποιείται ο αιμοδότης για να κάνει τις εξετάσεις που πρέπει. Η διάρκεια της αιμοληψίας είναι μόνο πέντε λεπτά και γίνεται πάντα με συσκευές μιας χρήσης.

Ο αιμοδότης μένει μετά άλλα δέκα λεπτά ξαπλωμένος και πίνει ένα αναψυκτικό. Μόνο δέκα λεπτά χρειάζεται ο οργανισμός για να αναπληρώσει τον όγκο του αίματος που του έχει αφαιρεθεί.

Καλό είναι, μετά την αιμοδοσία, για μία ώρα, να αποφεύγεται το κάπνισμα και η βαριά σωματική εργασία.

Η συχνότητα που μπορεί ένας αιμοδότης να δίνει αίμα είναι κάθε τρεις ή τέσσερις μήνες. Συνήθως οι τακτικοί αιμοδότες δίνουν αίμα τρεις φορές το χρόνο.

Το αίμα που δίνει ένας αιμοδότης μπορεί να διατηρηθεί από 21 μέχρι 32 μέρες, πάντοτε μέσα σε ειδικό ψυγείο. Πολλά πολύτιμα προϊόντα (παράγωγα) παίρνονται από το αίμα, όπως το πλάσμα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια, οι παράγοντες πήξης, η γ-σφαιρίνη, η αλβουμίνη και άλλα, που μπορούν να διατηρηθούν πολύ περισσότερο.

Μη φοβάστε να δώσετε αίμα

Πολλοί άνθρωποι διστάζουν να προσφέρουν αίμα, ακόμη κι αν πρόκειται να βοηθήσουν δικό τους άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει επειδή φοβούνται. 0 φόβος αυτός είναι αδικαιολόγητος, γιατί η αφαίρεση μικρής ποσότητας αίματος από τον οργανισμό είναι ακίνδυνη.

Η ποσότητα που παίρνεται, με τελείως ανώδυνο τρόπο, δεν ξεπερνάει τα 450 γραμμάρια.

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (Αριστοτέλους 17, Αθήνα) εδρεύει η Δ/νση Αιμοδοσίας (Τηλ.: 210 52.47.062, 210 52.36.476)

Ο εθελοντής αιμοδότης εφοδιάζεται με ειδική ταυτότητα και κάνοντας χρήση της, μπορεί να ζητήσει, αν χρειαστεί, αίμα γι' αυτόν και τους στενούς, άμεσους συγγενείς του.

Στην Ελλάδα, σε όλα τα Νοσοκομεία, λειτουργούν Κέντρα και Σταθμοί Αιμοδοσίας.

Οι Υπηρεσίες αυτές Αιμοδοσίας βρίσκονται μεταξύ τους σε συνεχή επικοινωνία, ώστε να ανταλλάσσουν αίμα, κυρίως σε περιπτώσεις σπάνιων ομάδων και για να αντιμετωπιστεί κάθε ανάγκη.

Η ποσότητα αίματος που δίνει ένας αιμοδότης αντιπροσωπεύει το 1/20 περίπου από το αίμα του.

Πόσο αίμα χρειαζόμαστε στην Ελλάδα

Οι ανάγκες της χώρας μας σε αίμα είναι περίπου 600.000 μονάδες το χρόνο. Οι ανάγκες αυτές κάθε χρόνο αυξάνονται γιατί:

Το αίμα είναι ζωή

Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να το προσφέρει σε άλλο άνθρωπο.

Είναι χρέος όλων μας να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία αυτής της προσφοράς.

Δώστε αίμα. Δώστε ζωή με το αίμα σας.

Θέλετε να γίνετε εθελοντής αιμοδότης:

Μπορείτε να δώσετε αίμα:

Α. Στα κέντρα Αιμοδοσίας:

 1. Περιφ. Γεν. Νοσ/μείο Αθηνών "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
 2. Περιφ. Γεν. Νοσ/μείο Αθηνών "ΛΑΪΚΟ"
 3. Περιφ. Γεν. Νοσ/μείο Αθηνών στο Χολαργό
 4. Νομ. Γεν. Νοσ/μείο Ε.Ε.Σ. "ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ"
 5. Νομ. Γεν. Νοσ/μείο Μελισσίων "ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ"
 6. Περ. Γεν. Νοσ/μείο Πειραιά "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
 7. Περ. Γεν. Νοσ/μείο 0εσ/νίκης "ΑΧΕΠΑ"
 8. Περ. Γεν. Νοσ/μείο 0εσ/νίκης "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
 9. Περ. Γεν. Νοσ/μείο Πατρών "ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ"
 10. Περ. Παν/κό Γεν. Νοσ/μείο Ρίου Πατρών
 11. Περ. Γεν. Νοσ/μείο Ιωαννίνων "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
 12. Περ. Γεν. Νοσ/μείο Αλεξανδρούπολης
 13. Περ. Γεν. Νοσ/μείο Ηρακλείου Κρήτης «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
 14. Περ. Γεν. Νοσ/μείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Β. Στους Σταθμούς αιμοδοσίας των Νοσοκομείων της χώρας.

Καθημερινά 8.00 π.μ. - 20.00 μ.μ.

Σάββατο, Κυριακές και εορτές: 8.30 π.μ. - 14.00 μ.μ.

Γ. Στις κινητές μονάδες αιμοληψίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.


Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.