Αναζήτηση / Search

  
Ψηφιακή απεικόνιση
Ψηφιακή απεικόνιση
Ψηφιακή απεικόνιση
Ψηφιακή απεικόνιση
Ψηφιακή απεικόνιση
Ψηφιακή απεικόνιση
Ψηφιακή απεικόνιση

 

Ακτινολογία - Ακτινοσκόπηση. Λήψη, Επεξεργασία, Παρουσίαση της εικόνας και Δοσιμετρία

Ψηφιακά Ακτινολογικά Συστήματα

Τα πλεονεκτήματά τους είναι η αύξηση της ταχύτητας της εξέτασης και συνεπώς αύξηση του αριθμού των εξεταζομένων, η δυνατότητα επεξεργασίας της ψηφιακής εικόνας, η δυνατότητα εφαρμογής της τηλεϊατρικής και γνωμάτευσης από τους ειδικούς ιατρούς, η εύκολη αρχειοθέτηση και η καλύτερη ποιότητα εικόνας με την ίδια δόση ακτινοβολίας.

Βασικό μειονέκτημα είναι το υψηλό κόστος για την αγορά εξοπλισμού, τη συντήρησή του, την ειδική υποδομή και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Δυνατότητες του Ψηφιακού Συστήματος

Επίδραση της τεχνικής «Pulsed Fluoro» στη Δόση Ακτινοβολίας

Example: 17 cm mode

Λήψη της εικόνας

C arm (ευέλικτο σύστημα ακτινοσκόπησης)

Περιφερειακές Συσκευές

  

Λυχνία ακτίνων Χ 

Ακτινοσκοπική διάταξη 

  

Image Intensifier - Flat Panel 

Image Intensifier : Πολλά στάδια μέχρι την διαμόρφωση της τελικής εικόνας. Κάθε στάδιο συνεισφέρει στο συνολικό σφάλμα – παραμόρφωση (απώλεια δεδομένων). 

Παραμόρφωση 

Flat Panel : Ανιχνευτής μικρότερου όγκου. 

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο 

Ενισχυτής Εικόνας 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (Έμμεση έκθεση). COMPUTED RADIOGRAPHY (CR) ή STORAGE PHOSPHOR SYSTEMS. Χρησιμοποιούνται πινακίδες φωσφόρου αντί του γνωστού ακτινογραφικού φιλμ.

     

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Digital flat panels (Άμεση έκθεση). DR “SINGLE EXPOSURE “ DIGITAL PROJECTION RADIOGRAPHY, FPI FLAT PANEL για δυναμικές μελέτες. Χρησιμοποιούν ανιχνευτή από άμορφο σελήνιο (άμεσο FLAT) ή άμορφο πυρίτιο (έμμεσο FLAT).

Philips Allura 

Flat Panel ψηφιακό ακτινοσκοπικό μηχάνημα 

Στην αναλογική εικόνα παρατηρείται συνεχής μεταβολή της φωτεινότητας και σε κάθε σημείο της αντιστοιχεί η διαφορετική απορρόφηση των ακτίνων Χ από το σώμα του εξεταζόμενου. Στην ψηφιακή εικόνα παρέχεται σειρά αριθμών (δύο διαστάσεις) συγκεκριμένης «πυκνότητας» (εξαρτάται από το ρυθμό δειγματοληψίας). Η τιμή κάθε αριθμού αντιστοιχεί στην τιμή της φωτεινότητας στο συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή, η ψηφιοποίηση εμπεριέχει δειγματοληψία (χωρική και χρονική) και ποσοτικοποίηση (μετατροπή του πλάτους του σήματος σε ακέραιο αριθμό).

Τα μειονεκτήματα της ψηφιακής απεικόνισης είναι ο ηλεκτρονικός θόρυβος, η απώλεια δεδομένων και η μικρότερη διακριτική ικανότητα. Η (χωρική) διακριτική ικανότητα περιορίζεται επειδή το φωσφορίζον υλικό στέλνει διάχυτο φως, ο ρυθμός δειγματοληψίας δεν είναι απεριόριστος και ο ψηφιακός ανιχνευτής και η οθόνη αποτελούνται από μήτρα στοιχείων (picture element – pixel) διακριτών διαστάσεων. Για την βέλτιστη απόδοση, οι διαστάσεις των στοιχείων του ανιχνευτή πρέπει να «ταιριάξουν» με το ρυθμό δειγματοληψίας.

Flat panel detectors

     

Η ποσοτικοποίηση αντιστοιχεί ακέραιο αριθμό σε κάθε pixel. O αριθμός των bit (binary digit) για κάθε pixel (καθορισμένος από τον κατασκευαστή) είναι το «βάθος» του (pixel depth). Τυπικά βάθη αποτελούν :

Δυναμικό εύρος (σήματος). Υπάρχει ένα μέγιστο στην τιμή του σήματος, λόγω κορεσμού του ανιχνευτή, πεπερασμένης απόδοσης του ADC και περιορισμένης έκθεσης του εξεταζόμενου στην ακτινοβολία. Υπάρχει ένα ελάχιστο στην τιμή του σήματος, λόγω πεπερασμένης απόδοσης του ADC, κβαντικού θορύβου (quantum noise) και ηλεκτρονικού θορύβου.

Ψηφιακή Απεικόνιση

Η επεξεργασία της εικόνας πρέπει να οδηγεί στην παρουσίαση όσο δυνατόν περισσότερων κλινικά χρήσιμων πληροφοριών, αλλά με την ελάχιστη δυνατή δόση ακτινοβολίας στον εξεταζόμενο.

Δόση / εικόνα
μGy / image
Διακριτική ικανότητα
lp / mm
SFR 1-10 9.0
CR 0.1-100 4.5-5.0
DR 0.05-500 3.5

Τυπικές δόσεις και διακριτική ικανότητα

Τεχνικές βελτίωσης της εικόνας (μετά τη λήψη) :

Temporal Averaging

Χωρική Διήθηση (spatial filtration)

Πριν την επεξεργασία:

Μετά την επεξεργασία:

Ανεξάρτητα από τις δυνατότητες - προσφορές της τεχνολογίας, η βέλτιστη ποιότητα εικόνας δυστυχώς συνοδεύεται από μεγάλη δόση ακτινοβολίας. Τονίζεται η παρατήρηση ότι για κάθε εξέταση υπάρχει ένα ελάχιστο στην απαιτούμενη ποιότητα εικόνας, το οποίο δεν χρειάζεται να υπερβαίνεται. Οπωσδήποτε χρειάζεται συνεχής έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των μονάδων του συστήματος και συνεχής εκπαίδευση των χειριστών.

Ακτινοπροστασία στην ακτινοσκόπηση

Συνεχής έλεγχος καλής λειτουργίας:

Ποιότητα εικόνας, Δόσεις Αναφοράς και Βελτιστοποίηση

Προτάσεις για καταγραφή – αποθήκευση απαραίτητων στοιχείων (στην ακτινοσκόπηση)

DIMOND III. Measures for Optimizing Radiological Information and Dose in Digital Imaging and Interventional Radiology. European Commission. Fifth Framework Program 1998-2002. Project reference FIGM-2000-00061.

http://www.dimond3.org/ 

α) ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η εικόνα του φιλμ (35cmx43cm) σε στεφανιογραφία, όπου φαίνονται τα διάφορα πεδία ακτινοβόλησης ανάλογα με την κλίση της λυχνίας. DAP:40Gycm2, t=7min, frames=1600, MSD=169mGy. Vano E et al. Skin dose and DAP values for IC procedures. BJR 2001; 74: 48-55. 

Συνεχής (On-line) καταγραφή δόσης

β) ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δοσιμετρία προσωπικού

WP 3.1.2 Proposal for standardization of a performance assessment protocol for new detectors. SENTINEL (Contract Number: FP6 - 012909). V. NEOFOTISTOU / S. KOTTOU / V. TSAPAKI ATHENS GENERAL HOSPITAL / ATHENS UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL ATHENS, HELLAS.

NEMA Standard XR 21-2000. Characteristics of and test procedures for a phantom to benchmark cardiac fluoroscopic and fluorographic performance. Parameters :

IEC 60601-1-5 (2001) ( project). Image Quality and Dose for X-ray equipment. Parameters :

Leeds TOR 18 FG is recommended for interventional cardiology/radiology

Test Tool DIGI-13. For quality checks at all types of CR and DR systems

DIGRAD PEHA med

Detector Entrance Dose (DED), Patient Entrance Dose (PED). 20 cm PMMA phantom or water, Cu filters? Important: Place the measuring chamber outside the measuring circle. Protocol proposed by SENTINEL : FDD = 100 cm, FSD = 65 cm, Tabletop included, Grid included. Measurements for all available formats / fluoro modes AND digital cine.

Assessment of Image display and Hard copy device

SMPTE pattern display assessment

SMPTE pattern hard copy assessment

Για τα απεικονιστικά συστήματα Νέας Τεχνολογίας απαιτείται σχεδιασμός για τη δημιουργία βάσης δεδομένων δοσιμετρίας

Intercomparison των δοσιμετρικών συστημάτων

Exams of the GI tract

Antegrade studies (with the normal flow)

  

BaSO4 Only, BaSO4 + Air 

Retrograde studies (against the flow)

  

BaSO4 Only, BaSO4 + Air 

Exams of the Urinary System

- Non fluoroscopic

- Antegrade studies

Σοφία Κόττου
Επικ. Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/3/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.