Αναζήτηση / Search

  
Αντιγόνα
Αντιγόνα
Αντιγόνα
Αντιγόνα
Αντιγόνα
Αντιγόνα
Αντιγόνα

 

Τα αντιγόνα είναι διάφορες ουσίες, που δεν έχουν απαραίτητα χημική συγγένεια μεταξύ τους, οι οποίες έχουν την ικανότητα να προκαλούν ανοσολογική απάντηση. Μπορεί να είναι πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες, γλυκοπρωτεΐνες, λιποπρωτεΐνες ή νουκλεοπρωτεΐνες. Συνήθως έχουν μοριακό βάρος τουλάχιστον 10 kD και αρκετά περίπλοκη χημική δομή, ώστε να αναγνωρίζονται ως ξένα.

Τα παραγόμενα αντισώματα αντιδρούν με συγκεκριμένες περιοχές στην επιφάνεια του αντιγόνου που ονομάζονται αντιγονικοί επίτοποι. Είναι δυνατόν το αντιγόνο να εμφανίζει πολλούς αντιγονικούς επιτόπους και να προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων διαφορετικής ειδικότητας.

Σε μερικές περιπτώσεις, ουσίες μικρού μοριακού βάρους, που από μόνες τους δεν μπορούν να προκαλέσουν ανοσολογική απάντηση, μπορούν να συνδεθούν με μια πρωτεΐνη-φορέα και να σχηματίσουν αντιγονικούς επιτόπους που εκλύουν ανοσολογική απάντηση. Οι ουσίες αυτές χαρακτηρίζεται ως απτίνες.

Τα αντιγόνα διακρίνονται σε θυμοεξαρτώμενα και θυμοανεξάρτητα. Τα θυμοεξαρτώμενα αντιγόνα διεγείρουν συγκεκριμένους κλώνους Τ-λεμφοκυττάρων, που επάγουν τη διαφοροποίηση των αντίστοιχων κλώνων των Β-λεμφοκυττάρων για την παραγωγή των αντισωμάτων. Οι διεγειρόμενοι κλώνοι λεμφοκυττάρων διαθέτουν μεμβρανικούς υποδοχείς με ειδικότητα απέναντι στο συγκεκριμένο αντιγόνο. Τα θυμοανεξάρτητα αντιγόνα έχουν την ικανότητα να προκαλούν πολυκλωνική διέγερση των Β-λεμφοκυττάρων ανεξαρτήτως ειδικότητας. Τέτοια δράση ασκούν κυρίως οι μικροβιακοί πολυσακχαρίτες, όπως του πνευμονιοκόκκου.

Υπάρχουν και αντιγόνα του οργανισμού, τα οποία για διάφορους λόγους δεν έχουν έλθει σε επαφή με το ανοσοποιητικό σύστημα, διότι είναι απομονωμένα από την κυκλοφορία του αίματος. Αν εξαιτίας κάποιας φλεγμονής απελευθερωθούν, αναγνωρίζονται σαν ξένα και προκαλούν ανοσολογική απάντηση (αυτοαντιγόνα).

Γρίβας Δημήτριος, Ιατρός
Μετά από τις υποδείξεις της Επίκουρης Καθηγήτριας Μικροβιολογίας, Βελεγράκη Αριστέας
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 10/5/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.