Αναζήτηση / Search

  
Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)

 

 

Η ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH, Follicle-Stimulating Hormone) είναι μια γλυκοπρωτεϊνική ορμόνη που εκκρίνεται από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης (αδενοϋπόφυση). Μαζί με την ωχρινοποιητική ορμόνη αποκαλούνται γοναδοτροπίνες. Μια ορμόνη που εκκρίνεται από τον υποθάλαμο, η γοναδοεκλυτίνη (GnRH), επάγει την έκκριση των γοναδοτροπινών από την αδενοϋπόφυση. Η έκκριση των γοναδοτροπινών καταστέλλεται από τις ορμόνες του φύλου (οιστρογόνα, προγεστερόνη και τεστοστερόνη) δημιουργώντας, με τον τρόπο αυτό, ένα κύκλωμα αρνητικής ανατροφοδότησης (feedback).

Η FSH παρουσιάζει παρόμοια χημική δομή με άλλες ορμόνες, όπως η LH, η β-hCG και η TSH. Συγκεκριμένα, οι ορμόνες αυτές αποτελούνται από δύο πρωτεϊνικές υπομονάδες, την α και τη β. Η α-υπομονάδα είναι κοινή, ενώ η β-υπομονάδα διαφέρει και δίνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην ορμόνη.

Στις γυναίκες η FSH προάγει την ανάπτυξη και ωρίμανση των ωοθυλακίων, διεγείροντας τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων της κοκκιώδους στιβάδας. Επίσης, προάγει τη διαδικασία της αρωματοποίησης (δηλαδή της παραγωγής οιστραδιόλης από τα ανδρογόνα, που προέρχονται από τα κύτταρα της έσω θήκης των ωοθηκών). Η έκκριση της FSH από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης επηρεάζεται από τρεις ορμόνες πεπτιδικής φύσης, την ινχιμπίνηανασταλτίνη), την ακτιβίνη και τη φολιστατίνη, οι οποίες δημιουργούν ένα πολύπλοκο ρυθμιστικό κύκλωμα. H συγκέντρωση της FSH εμφανίζει τη μέγιστη τιμή της στο μέσο του κύκλου, κατά την ωοθυλακιορρηξία. Η εκκριτική αυτή αιχμή είναι μικρότερη, σε σύγκριση με την αντίστοιχή εκκριτική αιχμή της ωχρινοποιητικής ορμόνης (LH). Μια δεύτερη, μικρότερη αιχμή παρατηρείται κατά την εμμηνορρυσία, λόγω άρσης της αναστολής του υποθαλάμου, από την ελάττωση των επιπέδων των οιστρογόνων. Τα επίπεδα της FSH είναι χαμηλά προ της ήβης. Μετά την εμμηνόπαυση, η συγκέντρωση της FSH είναι υψηλή, επίσης λόγω ελάττωσης των οιστρογόνων και της άρσης της αναστολής, που αυτά προκαλούν στον υποθάλαμο.

Στους άνδρες η FSH συμμετέχει στην διαφοροποίηση των σπερματοκυττάρων. Η FSH διεγείρει κύτταρα του Sertoli των όρχεων να παράγουν μια πρωτεΐνη, την ABP (Androgen Binding Protein). Η πρωτεΐνη αυτή δεσμεύει την τεστοστερόνη, που είναι απαραίτητη για τη διαδικασία της σπερματογένεσης.


Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.