Αναζήτηση / Search

  
Επινεφρίδια
Επινεφρίδια
Επινεφρίδια
Επινεφρίδια
Επινεφρίδια
Επινεφρίδια
Επινεφρίδια

 

Τα επινεφρίδια είναι δύο μικρά μορφώματα σε σχήμα πυραμίδας. Το καθένα βρίσκεται πάνω από τον άνω πόλο του σύστοιχου νεφρού. Ανήκουν στο ενδοκρινικό σύστημα και παράγουν σημαντικές ορμόνες για τη λειτουργία του οργανισμού.

Μακροσκοπικά διακρίνεται στο εξωτερικό ο φλοιός των επινεφριδίων, με χρώμα ωχροκίτρινο. Στο εσωτερικό διακρίνεται ο μυελός των επινεφριδίων με χρώμα ερυθροκαφεοειδές. Οι δύο μοίρες των επινεφριδίων παρουσιάζουν διαφορετική εμβρυογενετική προέλευση και λειτουργία. Η κάθε μοίρα έχει εξειδικευτεί στην παραγωγή συγκεκριμένων ορμονών.

Οι ορμόνες που παράγονται από το φλοιό των επινεφριδίων είναι :

Οι ορμόνες που παράγονται από το μυελό των επινεφριδίων είναι :


Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.