Αναζήτηση / Search

  
Αντιμυλλέριος ορμόνη (AMH)
Αντιμυλλέριος ορμόνη (AMH)
Αντιμυλλέριος ορμόνη (AMH)
Αντιμυλλέριος ορμόνη (AMH)
Αντιμυλλέριος ορμόνη (AMH)
Αντιμυλλέριος ορμόνη (AMH)
Αντιμυλλέριος ορμόνη (AMH)

 

 

Φυσιολογικά, το αναπαραγωγικό σύστημα του εμβρύου είναι προγραμματισμένο να ακολουθήσει το γυναικείο πρότυπο ανάπτυξης. Από μια δομή του εμβρύου, τους πόρους του Müller, θα αναπτυχθεί τμήμα του κόλπου, ο τράχηλος, η μήτρα και οι ωαγωγοί (σάλπιγγες).

Στα άρρενα έμβρυα εκκρίνεται από τα κύτταρα του Sertoli των όρχεων μια πρωτεϊνικής φύσης ορμόνη, η αντιμυλλέρια ορμόνη (Anti-Müllerian Hormone, AMH). Η ορμόνη αυτή καταστέλλει την ανάπτυξη των πόρων του Müller, και ακολούθως, των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Αυτό το επιτυγχάνει συνδεόμενη με τους αντίστοιχους κυτταρικούς υποδοχείς των πόρων του Müller, επιταχύνοντας τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο (απόπτωση).

Ανεπάρκεια της ορμόνης ή μεταλλάξεις του αντίστοιχου υποδοχέα σε άρρενα έμβρυα έχουν ως συνέπεια την παραμονή των πόρων του Müller. Αυτό οδηγεί σε ανάπτυξη γυναικείων γεννητικών οργάνων με ταυτόχρονη παρουσία όρχεων.


Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.