Αναζήτηση / Search

  
Παρασπειραματική συσκευή
Παρασπειραματική συσκευή
Παρασπειραματική συσκευή
Παρασπειραματική συσκευή
Παρασπειραματική συσκευή
Παρασπειραματική συσκευή
Παρασπειραματική συσκευή

 

Οι νεφροί διαθέτουν ένα σύστημα ανίχνευσης της επάρκειας της αιμάτωσής τους και εκτίμησης του κυκλοφορούντος όγκου αίματος. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παρασπειραματικής συσκευής, μιας ομάδας κυττάρων που βρίσκονται σε στενή σχέση με την νεφρική αρτηρία. Μερικά κύτταρα της παρασπειραματικής συσκευής έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τη μείωση του όγκου του αίματος, την υποάρδευση του νεφρού και την ελάττωση της συγκέντρωσης του χλωριούχου νατρίου στο σωληναριακό αυλό, που είναι αποτέλεσμα της υποάρδευσης. Τότε, δίνεται το ερέθισμα σε μια άλλη ομάδα κυττάρων να εκκρίνουν στην κυκλοφορία την ορμόνη ρενίνη.

Η ρενίνη έχει την ικανότητα να μετατρέπει ενζυμικά την πρωτεΐνη του πλάσματος αγγειοτασινογόνο, που παράγεται από το συκώτι στην ουσία αγγειοτασίνη Ι. Σε ένα δεύτερο βήμα, η αγγειοτασίνη Ι μετατρέπεται σε αγγειοτασίνη ΙΙ. Τη μετατροπή αυτή αναλαμβάνει μια εξειδικευμένη ομάδα κυττάρων του πνεύμονα, τα οποία παράγουν το «μετατρεπτικό ένζυμο». Η αγγειοτασίνη ΙΙ είναι μια ισχυρή αγγειοσυσπαστική ουσία. Μέσω της αγγειοσύσπασης, έχει την ικανότητα να ανεβάζει την αρτηριακή πίεση. Παράλληλα, είναι ερέθισμα για την παραγωγή αλδοστερόνης από το φλοιό των επινεφριδίων. Η αλδοστερόνη είναι μια ορμόνη, που δρα στους νεφρούς κατακρατώντας χλωριούχο νάτριο και αυξάνοντας τον όγκο του αίματος και την αρτηριακή πίεση.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι αλυσιδωτές αυτές αντιδράσεις έχουν ως σκοπό να αναστρέψουν το αρχικό αίτιο που προκάλεσε την πτώση της αρτηριακής πίεσης και την υποάρδευση του νεφρού. Τα κύτταρα της παρασπειραματικής συσκευής παίζουν, επομένως σημαντικό ρόλο στην αυτορρύθμιση της λειτουργίας του νεφρού, αλλά και στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Λάθη στο πολύπλοκο αυτό σύστημα αυτορρύθμισης προκαλούν και αντίστοιχη παθολογία. Για παράδειγμα, σε στένωση της νεφρικής αρτηρίας, τα κύτταρα της παρασπειραματικής συσκευής «αντιλαμβάνονται» διαρκώς υποάρδευση, εκκρίνουν διαρκώς ρενίνη στην κυκλοφορία και η αρτηριακή πίεση ανεβαίνει (νεφραγγειακή υπέρταση).

Το κύκλωμα αυτό, εξάλλου, αποτελεί στόχο δράσης πολλών αντιυπερτασικών φαρμάκων. Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου, εμποδίζουν τη μετατροπή της αγγειοτασίνης Ι σε αγγειοτασίνη ΙΙ. Οι αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ εμποδίζουν τις αγγειοσυσπαστικές δράσεις της αγγειοτασίνης ΙΙ. Η σπειρονολακτόνη είναι ένα φάρμακο με διουρητική δράση (δηλαδή προάγει την αποβολή του χλωριούχου νατρίου) εμποδίζοντας τη δράση της αλδοστερόνης στο νεφρό.


Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.