Αναζήτηση / Search

  
Επαγγελματικός καρκίνος
Επαγγελματικός καρκίνος
Επαγγελματικός καρκίνος
Επαγγελματικός καρκίνος
Επαγγελματικός καρκίνος
Επαγγελματικός καρκίνος
Επαγγελματικός καρκίνος

 

Επαγγελματικός χαρακτηρίζεται ο καρκίνος, σημαντικό ρόλο στην παθογένεια του οποίου παίζει η έκθεση σε επαγγελματικά καρκινογόνα. Οι επαγγελματικοί παράγοντες παίζουν μικρό σχετικά ρόλο στην παθογένεια του καρκίνου, αν συγκριθούν με άλλους παράγοντες, όπως το κάπνισμα, η διατροφή και η κληρονομικότητα. Το ενδιαφέρον στον επαγγελματικό καρκίνο επικεντρώνεται στο ότι μπορεί να προληφθεί. Με την εφαρμογή απλών προληπτικών μέτρων οι επαγγελματικά εκτιθέμενοι σε καρκινογόνα μπορούν σε αξιόλογο βαθμό να προστατευτούν. Τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι γενικά, όπως συστήματα εξαερισμού στις βιομηχανίες, ή ατομικά, όπως μάσκες και στολές. Παράλληλα, με σωστό σχεδιασμό, μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος έκθεσης των εργαζομένων, ή να αντικατασταθούν οι καρκινογόνες ουσίες με άλλα υποκατάστατα (αυτό θα ήταν το ιδανικό).

Για πρώτη φορά το 16ο αιώνα έγινε αναφορά για τη σχέση του καρκίνου με ένα επάγγελμα. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε πως οι καπνοδοχοκαθαριστές εμφάνιζαν σε αυξημένη συχνότητα καρκίνο του οσχέου σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Πολύ αργότερα τεκμηριώθηκε η καρκινογόνος επίδραση της πίσσας και της καπνοαιθάλης. Σήμερα στη βιομηχανία βρίσκουν εφαρμογή νέες διαρκώς ουσίες. Ρόλος της επιδημιολογίας και της ιατρικής της εργασίας είναι να εντοπίσει εγκαίρως ποιες από αυτές έχουν συμμετοχή στην καρκινογένεση. Για την έρευνα στον τομέα αυτό διεξάγονται επιδημιολογικές έρευνες νοσηρότητας και θνησιμότητας. Οι έρευνες αυτές χαρακτηρίζονται αναδρομικές όταν είναι γνωστό το αποτέλεσμα, δηλαδή η νόσος, και εξετάζεται αν υπήρξε έκθεση στον υπό έλεγχο παράγοντα. Οι μελέτες χαρακτηρίζονται προοπτικές όταν είναι γνωστή η έκθεση στον υπό έλεγχο παράγοντα και εξετάζεται αν θα εμφανιστεί η νόσος. Οι μελέτες της δεύτερης κατηγορίας είναι μεθοδολογικά αρτιότερες, αλλά έχουν αυξημένο κόστος.

Παρακάτω γίνεται αναφορά σε ορισμένες από πλήθος ουσιών ή παραγόντων που έχουν ενοχοποιηθεί, ο καθένας σε άλλο βαθμό, για καρκινογένεση στον άνθρωπο και τα αντίστοιχα επαγγέλματα στα οποία υπάρχει έκθεση στους παράγοντες αυτούς.


Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.