Αναζήτηση / Search

  
Καλλιέργεια κυττάρων στο εργαστήριο
Καλλιέργεια κυττάρων στο εργαστήριο
Καλλιέργεια κυττάρων στο εργαστήριο
Καλλιέργεια κυττάρων στο εργαστήριο
Καλλιέργεια κυττάρων στο εργαστήριο
Καλλιέργεια κυττάρων στο εργαστήριο
Καλλιέργεια κυττάρων στο εργαστήριο

 

 

Δωμάτιο Κυτταροκαλλιεργειών

 

  

Ο βασικός εξοπλισμός του χώρου περιλαμβάνει ένα οζονιστήρα για αποστείρωση του αέρα του δωματίου και ένα αποστειρωμένο θάλαμο όπου γίνονται όλοι οι χειρισμοί των ιστών

 

  

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακόμη ένα ψυγείο για την διατήρηση των καλλιεργητικών μέσων και ένας κλίβανος σταθερής θερμοκρασίας μέσα στον οποίο τοποθετούνται τα δοχεία με τα κύτταρα για να πολλαπλασιαστούν

 

Διαδικασία

Προετοιμασία υλικών για την καλλιέργεια . Όλα τα υλικά και τα σκεύη που χρησιμοποιούνται είναι αποστειρωμένα και κλεισμένα σε αλουμινόχαρτο

 

Λήψη βιοψίας. Το βιολογικό υλικό που καλλιεργείται προέρχεται από μια βιοψία. Τοποθετείται σε ένα μπουκαλάκι με θρεπτικό υλικό και μεταφέρεται στο Εργαστήριο για επεξεργασία

 

  

Προετοιμασία για τη λήψη της βιοψίας από το φιαλίδιο . Η βιοψία μεταφέρεται μέσα στον αποστειρωμένο θάλαμο και γίνεται ετοιμασία όλων των υλικών

 

Λήψη της βιοψίας από το φιαλίδιο . Το φιαλίδιο ανοίγει και με τη βοήθεια αποστειρωμένης λαβίδας η βιοψία μεταφέρεται σε ένα γυάλινο πιατάκι

 

  

Τεμαχισμός της βιοψίας σε μικρά ιστοτεμάχια . Ο ιστός τεμαχίζεται σε πολύ μικρά κομμάτια με ξυράφι

 

  

Τοποθέτηση των ιστοτεμαχίων στη φλάσκα και πρόσθεση καλλιεργητικού μέσου

 

  

Τοποθέτηση των ιστοτεμαχίων στη φλάσκα . Προκειμένου ο ιστός να καλλιεργηθεί, μεταφέρεται σε ειδικό δοχείο (φλάσκα) που κλείνει ερμητικά, προκειμένου να αποφευχθεί μόλυνση

 

  

Κλίβανος επώασης – Παροχή CO2 . Για την διατήρηση των ιστών, αυτοί τοποθετούνται μέσα σε ειδικό κλίβανο σταθερής θερμοκρασίας ο οποίος τροφοδοτείται με αέριο διοξείδιο του άνθρακα σε ποσοστό 5%

 

Τοποθέτηση φλασκών στον κλίβανο . Οι φλάσκες με τα ιστοτεμάχια τοποθετούνται μέσα στον κλίβανο. Γίνεται έλεγχος κάθε μέρα και αν χρειάζεται γίνεται αλλαγή του θρεπτικού υλικού ή διορθώνεται το ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα.

 

Πρωτογενής καλλιέργεια καρκινικών κυττάρων μαστού

  

 

Πρωτογενής καλλιέργεια καρκινικών κυττάρων μαστού

  

Ευάγγελος Μαρίνος, Μυρσίνη Κουλούκουσα
Ομάδα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Κυτταροκαλλιεργειών
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Αθήνα 2005
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.