Αναζήτηση / Search

  
Ασπεργίλλωση και πενικιλλίωση
Ασπεργίλλωση και πενικιλλίωση
Ασπεργίλλωση και πενικιλλίωση
Ασπεργίλλωση και πενικιλλίωση
Ασπεργίλλωση και πενικιλλίωση
Ασπεργίλλωση και πενικιλλίωση
Ασπεργίλλωση και πενικιλλίωση

 

 

Η ασπεργίλλωση και η πενικιλλίωση εμφανίζονται είτε ως διεισδυτικές και απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις (ευκαιριακές ή καιροσκοπικές, opportunistic), είτε ως υποδόριες (subcutaneous), είτε ως αλλεργικές (allergic).

Σε αλλεργικές καταστάσεις, όπως η αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση, η αλλεργία ενεργοποιείται σε ευαίσθητα άτομα από κονίδια στον περιβάλλοντα χώρο.

Σήμερα είναι γνωστό ότι οι διεισδυτικές μυκητιάσεις εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα, λόγω των βελτιωμένων ιατρικών μέσων και του προσδόκιμου ζωής των ανοσοκατασταλμένων ασθενών. Η έκβαση των διεισδυτικών μυκητιάσεων έχει βελτιωθεί λόγω των νέων αντιμυκητιασικών φαρμάκων. Η πρώιμη διάγνωσή τους εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα των μεθόδων επιτήρησης των ασθενών υψηλού κινδύνου, τη βελτίωση των απεικονιστικών μεθόδων και την καλή εργαστηριακή πρακτική (σωστό και ταχύ χειρισμό των κλινικών δειγμάτων, άμεση μικροσκόπηση, καλλιέργεια, βελτίωση των μη καλλιεργητικών μεθόδων ανίχνευσης παρουσίας μυκήτων, και ταχεία έκδοση αποτελεσμάτων). Η πρώιμη και ακριβής διάγνωση είναι προϊόν συνεκτίμησης αποτελεσμάτων και συνεργασίας πολλών βιοϊατρικών ειδικοτήτων.

Τα στελέχη των μυκήτων διακρίνονται σε περιβαλλοντικά, νοσοκομειακά, και κλινικά (environmental, nosocomial, clinical strains). Η συντριπτική πλειοψηφία των μυκήτων που προκαλούν μυκητιάσεις προέρχεται από το περιβάλλον.

Η ιστοπαθολογική εικόνα είναι συνάρτηση της επιλογή της χρώσης. Καταγράφεται η μορφολογία, π.χ. κύτταρα και μορφολογία υφών. Πρέπει να κατανοείται η κλινική σημασία και οι περιορισμοί της ιστοπαθολογίας, προκειμένου να αναγνωριστεί το είδος του μύκητα που ενέχεται στη λοίμωξη.

Βιοψία λεπτής βελόνας (fine needle aspirate, FNA). 

     

  

Ενδελεχής μελέτη της μορφολογίας πριν την έκδοση αποτελέσματος. 

     

  

Ασπεργίλλωση 

     

  

Ιδιοκατασκευασμένες (in house) μοριακές διαγνωστικές μέθοδοι και διαγνωστικά δοκίμια (kits). Τα περισσότερα «kits» για Aspergillus δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ευρώπη και Η.Π.Α. Οι «In-house» μέθοδοι PCR (συμβατικές ή πραγματικού χρόνου ανάγνωσης) χρειάζονται βελτιστοποίηση, αξιολόγηση και ποιοτικό έλεγχο.

Βιοπτικό υλικό πνεύμονος - Αξία καλλιέργειας 

  

  

Αναγνώριση κατά είδος και ευαισθησία στα αντιμυκητιακά φάρμακα των Ασπεργίλλων 

Ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιμυκητιακά φάρμακα είναι πολύ σημαντική εργαστηριακή δοκιμασία. Οι Ασπέργιλλοι έχουν ποικίλη ευαισθησία στα φάρμακα, ανάλογα με το θρεπτικό υπόστρωμα (μέσο), τη συγκέντρωση των κονιδίων ή και των υφών στο εμβόλιο, τη θερμοκρασία και τη διάρκεια επώασης.

Πενικιλλίωση. Το Penicillium marneffei είναι ασυνήθης μύκητας, ενδημικός στην Νοτιοανατολική Ασία και Κίνα, που εμφανίζει θερμικό διμορφισμό. Μεταδίδεται στον άνθρωπο από το περιβάλλον (ποντίκια - bamboo rats). Επισκέπτες ή κάτοικοι των ενδημικών περιοχών που πάσχουν από AIDS είναι δυνατόν να αναπτύξουν συστηματική μυκητίαση από P.marneffei λόγω εισπνοής κονιδίων. Λοίμωξη από P.marneffei περιγράφεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετά από ταξίδι στις ενδημικές περιοχές (λοίμωξη προσδιορίζουσα το AIDS, AIDS defining infection).

Αριστέα Βελεγράκη
Επικ. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.