Αναζήτηση / Search

  
Μύκητες
Μύκητες
Μύκητες
Μύκητες
Μύκητες
Μύκητες
Μύκητες

 

Οι μύκητες έχουν ευρεία κατανομή στη φύση (αέρας, νερό, χώμα, οργανική ύλη υπό αποσύνθεση). Οι γνωστοί μύκητες είναι περίπου 400.000. Είναι ευκαρυωτικοί οργανισμοί με υψηλή κυτταρική οργάνωση. Είναι αυστηρά αερόβιοι, αλλά μπορούν να ζήσουν και με μειωμένο O2 ή απουσία Ο2. Είναι οργανισμοί χημειοτροφικοί και μη-φωτοσυνθετικοί. Η λέξη "μύκης" στα αρχαία ελληνικά σήμαινε κομβίο. Μυκητίαση είναι η νόσος που προκαλείται από μύκητες, ενώ μυκητολογία είναι η επιστήμη που μελετά τους μύκητες.

  

Termitomyces titanicus και Calvatia gigantea 

Σημαντικές εξελίξεις συνέβησαν στη μυκητολογία κατά την τελευταία δεκαετία. Οι μυκητιάσεις αυξήθηκαν, λόγω αύξησης του αριθμού των ανοσοκατασταλμένων ασθενών. Νέα αντιμυκητιακά φάρμακα ανακαλύφθηκαν και αναπτύχθηκε μεθοδολογία ελέγχου της ευαισθησίας στα αντιμυκητιακά φάρμακα. Παράλληλα, αναπτύχθηκε αντοχή σε αυτά.

Οι μύκητες κατατάσσονται μορφολογικά σε :

  

Οι ζυμομύκητες είναι μονοκυττάριοι οργανισμοί. Μακροσκοπικά σχηματίζουν λείες αποικίες, που μοιάζουν με των βακτηρίων. Μικροσκοπικά παρατηρούνται οβάλ ή σφαιρικά βλαστοκύτταρα, διαμέτρου 3-15 µm, που πολλαπλασιάζονται με εκβλάστηση και παράγουν ψευδοϋφές.

     

Οι νηματοειδείς ή μυκηλιακοί είναι πολυκυττάριοι οργανισμοί. Μακροσκοπικά, έχουν επιφάνεια βαμβακοειδή, κοκκιώδη ή βελουδοειδή. Παράγουν χρωστική. Μικροσκοπικά, παρατηρούνται υφές διαμέτρου 2-10 µm. Παράγουν σπόρια, που ονομάζονται κονίδια.

     

Οι δίμορφοι μύκητες, υπό διαφορετικές συνθήκες (θερμοκρασία 37°C ή 25°C, CO2, βιταμίνες, αμινοξέα), αναπτύσσονται σε μορφή ζυμομύκητα (37° C ) ή νηματοειδούς μύκητα (25°C). Οι νηματοειδείς μύκητες σχηματίζουν υφές :

Το μυκήλιο μπορεί να είναι :

α.    β.    γ.

Οι υφές μπορεί να είναι :

α.    β.

Ανάλογα με τη μορφολογία διακρίνονται σε

γ.    δ.

Πόσες περιφερειακές υφές υπάρχουν στην αποικία νηματοειδούς μύκητα μετά 48ωρη επώαση στους 37°C; 388! Αυτός ο αριθμός περιφερειακών υφών διπλασιάζεται κάθε μια ώρα περίπου.

Τρόποι βλάστησης : Ακροπέταλη - Βλαστική - Φιαλιδική - Θαλική - Ασκογένεση 

Οι μύκητες αποτελούνται από το έλυτρο (μόνο μερικοί μύκητες), το κυτταρικό τοίχωμα, την κυτταρική μεμβράνη, το κυτταρόπλασμα, τον πυρήνα, την πυρηνική μεμβράνη, τον πυρηνίσκο, το ενδοπλασματικό δίκτυο, μιτοχόνδρια, κενοτόπια κ.α. Το έλυτρο είναι ένας πολυσακχαρίτης. Συμβάλλει στην αντοχή στη φαγοκυττάρωση, και για το λόγο αυτό θεωρείται λοιμογόνος παράγοντας. Υπάρχει μόνο σε μερικούς μύκητες, όπως ο Cryptococcus neoformans (ελυτροφόρος ζυμομύκητας). Το κυτταρικό τοίχωμα έχει αντιγονική δράση. Αποτελείται από πολυεπίπεδη (περίπου 90% πολυσακχαρίτες, όπως εξόζη και πολυμερή εξοζαμίνης, και 10% πρωτεΐνες και λιποπρωτεΐνες). Συμβάλλει στο σχήμα, την αντοχή και στην προστασία από το ωσμωτικό shock.

Κύριοι πολυσακχαρίτες μυκητιακού κυτταρικού τοιχώματος :

Πολυμερή Μονομερή
χιτίνη N-ακετυλ-γλυκοσαμίνη
χιτοσίνη D-γλυκοζαμίνη
κυτταρίνη D-γλυκόζη
α-γλυκάνη D-γλυκόζη
β-γλυκάνη D-γλυκόζη
μαννάνη D-μαννόζη

Ο τύπος και το είδος των πολυσακχαριτών διαφέρει ανάλογα με την ομάδα που ανήκει ο μύκητας.

Η κυτταρική μεμβράνη αποτελείται από δύο επίπεδα. Περιέχει φωσφολιπίδια και στερόλες (εργοστερόλη, ζυμοστερόλη). Συμβάλλει στην προστασία κυτταροπλάσματος, την ωσμωτική ρύθμιση και διευκολύνει τη σύνθεση του ελύτρου και του κυτταρικού τοιχώματος.

Τα σπόρια είναι τα αναπαραγωγικά όργανα των μυκήτων. Κατά τη σεξουαλική αναπαραγωγή σχηματίζονται τα σεξουαλικά σπόρια. Κατά την ασεξουαλική αναπαραγωγή σχηματίζονται τα ασεξουαλικά σπόρια. Κατά την παρασεξουαλική αναπαραγωγή λαμβάνει χώρα ανταλλαγή γενετικού υλικού.

Τα σεξουαλικά σπόρια διακρίνονται σε :

Τα ασεξουαλικά σπόρια διακρίνονται σε

Η ταξινομική κατάταξη των μυκήτων στηρίζεται κυρίως στον τύπο του παραγόμενου σεξουαλικού σπορίου. Για το φύλο, την κλάση, την τάξη και την οικογένεια χρησιμοποιούνται οι καταλήξεις -mycota, -mycetes, -ales και -ceae αντιστοίχως. Επίσης καθορίζονται το γένος (π.χ. Candida) και το είδος (π.χ. albicans). Η κλάση ορίζεται με βάση το σεξουαλικό σπόριο (ζυγοσπόριο/ζυγομύκητες. βασιδιοσπόριο/βασιδιομύκητες, ασκοσπόριο/ασκομύκητες, απουσία ή άγνωστο/δευτερομύκητες ή “Fungi Imperfecti”).

Οι μυκητιάσεις διακρίνονται σε :

Η οικολογία των μυκήτων σε σχέση με την πρόκληση νόσων στον άνθρωπο. Οι μύκητες θα μπορούσαν να διακριθούν σε φίλιους και εχθρικούς. Οι φίλιοι μύκητες παράγουν αντιβιοτικά, ένζυμα και παρασιτοκτόνα, βοηθούν στο καθαρισμό των θαλάσσιων υδάτων από το πετρέλαιο και συμμετέχουν στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, την παραγωγή σοκολάτας, στα ποτά τύπου Cola και τη βιομηχανία ρούχων. Οι εχθρικοί μύκητες συμβάλλουν στην καταστροφή του δομικού υλικού και προκαλούν αλλεργίες, δερματοπάθειες και πνευμονοπάθειες, όπως η νόσος των κτιρίων.

Η κυκλοσπορίνη είναι μεταβολίτης του Tolypocladium niveum. Είναι το πλέον αποτελεσματικό και λιγότερο τοξικό ανοσοκατασταλτικό φάρμακο. 

Για τον έλεγχο των λοιμώξεων στο νοσοκομείο είναι απαραίτητη η μεταφορά των ασθενών υψηλού κινδύνου σε ασφαλή χώρο. Η επιτροπή λοιμώξεων θέτει τις προδιαγραφές ασφαλείας για τον έλεγχο των λοιμώξεων.

  

Απολύμανση νοσοκομειακού χώρου 

Μυκοτοξίνες. O Aspergillus flavus παράγει αφλατοξίνη. Ο μύκητας Penicillium παράγει ωχρατοξίνη, πατουλίνη, τενιτρεμίνη και τοξίνη PR

     

  

  

  

Μυκοτοξινώσεις 

        

        

Oι μύκητες στη ζωή μας ... 

Αριστέα Βελεγράκη
Επικ. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.