Αναζήτηση / Search

  
Καρδιακή παροχή και όγκος παλμού
Καρδιακή παροχή και όγκος παλμού
Καρδιακή παροχή και όγκος παλμού
Καρδιακή παροχή και όγκος παλμού
Καρδιακή παροχή και όγκος παλμού
Καρδιακή παροχή και όγκος παλμού
Καρδιακή παροχή και όγκος παλμού

 

 

Καρδιακή παροχή (Cardiac Output, CO) ονομάζεται ο όγκος του αίματος που εξωθεί η καρδιά κάθε λεπτό. Για ένα μέσο ενήλικα σε κατάσταση ηρεμίας η καρδιακή παροχή αντιστοιχεί σε 5 λίτρα το λεπτο (5 lt/min). Αν αναλογιστούμε ότι ο συνολικός όγκος του αίματος είναι περίπου 5 λίτρα, αυτό σημαίνει πως όλο το αίμα περνάει από την καρδιά μια φορά το λεπτό.

Ογκος παλμού (Stroke Volume, SV) είναι η ποσότητα του αίματος που εξωθεί η καρδιά σε κάθε συστολή. Στο μέσο ενήλικα και σε κατάσταση ηρεμίας η ποσότητα αυτή είναι γύρω στα 70 ml. Η καρδιακή συχνότητα (Heart Rate, HR), πάλι σε κατάσταση ηρεμίας, κυμαίνεται από 60 έως 100 σφύξεις το λεπτό.

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η καρδιακή παροχή θα πρέπει να ισούται με το γινόμενο του όγκου παλμού επί την καρδιακή συχνότητα. Δηλαδή CO = SV x HR. Για παράδειγμα, αν ο όγκος παλμού είναι 70 ml (0.07 lt) και η καρδιακή συχνότητα είναι 70 σφύξεις το λεπτό, η καρδιακή παροχή υπολογίζεται ως εξής : 0.07 x 70 = 4.9 lt/min

Κατα την άσκηση απαιτείται πολύ μεγαλύτερος όγκος αίματος προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των μυών. Σε καταστάσεις έντονης άσκησης μπορεί οι μύες να απαιτήσουν για τις ανάγκες τους ακόμη και το μισό της καρδιακής παροχής. Ο οργανισμός μπορεί να αυξήσει την καρδιακή παροχή με δύο τρόπους. Πρώτον, με την αύξηση της καρδιακής συχνότητας. Για τον λόγο αυτό, η ταχυκαρδία που παρουσιάζεται κατά την άσκηση είναι ένας απολύτως φυσιολογικός προσαρμοστικός μηχανισμός. Δεύτερον, με την αύξηση του όγκου παλμού. Κατά την άσκηση ενεργοποιείται το συμπαθητικό σύστημα (το τμήμα εκείνο του αυτόνομου νευρικού συστήματος που αναλαμβάνει δράση σε καταστάσεις stress) και ο όγκος παλμού αυξάνει. Η ικανότητα του μυοκαρδίου να αυξάνει τον όγκο παλμού, προϋποθέτει ότι αυτό είναι υγιές. Οι πάσχοντες από καρδιακή ανεπάρκεια έχουν περιορισμένη τέτοια δυνατότητα και για το λόγο αυτό κουράζονται εύκολα κατά τη μυϊκή προσπάθεια. Ο συστηματικά προπονούμενος αθλητής, από την άλλη μεριά, έχει την ικανότητα να αυξήσει σημαντικά τον όγκο παλμού. Η αύξηση αυτή διατηρείται και σε κατάσταση ηρεμίας και προκαλεί στον αθλητή αντανακλαστική βραδυκαρδία. Αυτό γίνεται προκειμένου να διατηρηθεί το γινόμενό SV x HR σταθερό, να μείνει, δηλαδή, η καρδιακή παροχή σταθερή. Σε κατάσταση ηρεμίας, η αύξηση της καρδιακής παροχής θα αποτελούσε σπατάλη ενέργειας. Έτσι εξηγείται η βραδυκαρδία των αθλητών.

Η καρδιακή παροχή, πέρα από την άσκηση, μπορεί να αυξάνει φυσιολογικά και σε άλλες καταστάσεις. Στην κύηση, για παράδειγμα, η αύξηση της καρδιακής παροχής αποτελεί αναγκαιότητα, λόγω των αυξημένων αναγκών του αναπτυσσόμενου εμβρύου. Αύξηση της καρδιακής παροχής συμβαίνει και στον πυρετό, αλλά και σε νοσήματα, όπως ο υπερθυρεοειδισμός και η σήψη.


Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.