Αναζήτηση / Search

  
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως δίκτυο
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως δίκτυο
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως δίκτυο
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως δίκτυο
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως δίκτυο
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως δίκτυο
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως δίκτυο

 

 

Εισαγωγή

Ο Η/Υ είναι μία μηχανή που εκτελεί μαθηματικές και λογικές εργασίες με καταπληκτική ακρίβεια και ταχύτητα. Έχει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα:

  1. μπορεί να αποθηκεύσει τεράστιες ποσότητες πληροφοριών και
  2. μπορεί να τις επεξεργαστεί με επίσης καταπληκτικά μεγάλη ταχύτητα

Αν κάποιος θέλει να κατανοήσει πως δουλεύει ο υπολογιστής μια καλή αρχή θα ήταν αν το μελετούσε εκ των έσω. Τι δηλαδή υπάρχει στο εσωτερικό του υπολογιστή, ποια είναι τα μέρη που τον συνθέτουν και τα οποία υπό κανονικές συνθήκες δουλεύουν αδιάκοπα για μας και τι δυνατότητες μπορούν να προσφέρουν. Σ’ αυτό το σημείο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια γρήγορη παρουσίαση των κυριοτέρων μερών ενός σύγχρονου «προσωπικού» ηλεκτρονικού υπολογιστή και θα δούμε πώς αυτός λειτουργεί ως ένα μικρό δίκτυο, πως δηλαδή επικοινωνούν όλα τα «μέρη» του μεταξύ τους.

Τα λογικά μέρη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή

  1. Αν πρόκειται να επεξεργαστούμε μία ποσότητα πληροφορίας (πράγμα το οποίο είναι ο κύριος λόγος ύπαρξης των υπολογιστών), είναι ζωτικής σημασίας να μπορούμε να εισάγουμε στο μηχάνημα τα δεδομένα της επεξεργασίας. Άρα όλοι οι Η/Υ πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με ένα λειτουργικό μέρος που να χρησιμεύει ως τρόπος εισαγωγής πληροφοριών
  2. Η επεξεργασία της πληροφορίας είναι ανούσια, αν δεν μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματά της. Έτσι όλοι οι Η/Υ πρέπει να έχουν ένα λειτουργικό μέρος που χρησιμεύει ως τρόπος εξόδου της επεξεργασμένης πληροφορίας
  3. Υπάρχουν τμήματα (μέρη) που αναλαμβάνουν την επεξεργασία των δεδομένων. Αυτό είναι το πιο βασικό μέρος ενός Η/Υ
  4. Δεν θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες αν αυτές απλά διέρχονταν από το μηχάνημα. Έτσι χρειάζεται ένα μέρος όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται είτε προσωρινά είτε μόνιμα, τα αποθηκευτικά μέσα. Επιπλέον τα μέσα αποθήκευσης έχουν ακόμα ένα λόγο ύπαρξης. Ο υπολογιστής είναι ανάγκη να “ξέρει τι πρέπει να κάνει”. Έτσι οι οδηγίες που χρησιμεύουν για τη λειτουργία του είναι ένα είδος πληροφορίας που πρέπει να αποθηκευτεί σε συγκεκριμένη θέση
  5. Τέλος, πρέπει να υπάρχει κάτι που να ελέγχει τι κάνουν τα υπόλοιπα μέρη. Αν παραλείψουμε αυτό τότε έχουμε κάτι που απλά μοιάζει με Η/Υ. Έχει ότι χρειάζεται για να κάνει οτιδήποτε αλλά όχι “εγκέφαλο” για να του πει πότε να κάνει τι.

Συνοπτικά ένας υπολογιστής έχει: α) Τα μέσα για να δεχθεί πληροφορίες, να τις εξάγει, να τις αποθηκεύσει, να τις επεξεργαστεί και β) Ένα μέρος που διευθύνει τις παραπάνω λειτουργίες.

Πληροφορίες εκ των έσω :

Περιφερειακά :

Μονάδες εισόδου :

Μονάδες εξόδου :

Αφού κατανοήσαμε τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα Η/Υ ας επιχειρήσουμε να δούμε μερικές ειδικότερες πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε ότι ο Η/Υ είναι στην πραγματικότητα ένα ειδικό τοπικό δίκτυο επί μέρους συνεργαζομένων συσκευών (μερών).

Μητρική πλακέτα :

Είναι η βάση ενός σύγχρονου υπολογιστικού συστήματος. Αν ο επεξεργαστής είναι το "μυαλό" του υπολογιστή, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μητρική πλακέτα είναι το "κεντρικό νευρικό σύστημα". Τα κυριότερα μέρη μιας μητρικής πλακέτας είναι:

Δίαυλοι υπολογιστή :

Οι δίαυλοι του υπολογιστή είναι βασικά λεωφόροι δεδομένων πάνω στη μητρική πλακέτα Είναι ηλεκτρικοί δίαυλοι μέσω των οποίων, επικοινωνούν τα διάφορα μέρη του υπολογιστή. Το φυσικό μέρος των διαύλων, αυτό που εμείς βλέπουμε όταν κοιτάξουμε μέσα στη μητρική πλακέτα, είναι ένα σύνολο από υποδοχές στο πίσω μέρος του υπολογιστή, στις οποίες τοποθετούμε την κάρτα γραφικών, την κάρτα ήχου και τις άλλες τις κάρτες του συστήματος. Μέσω των διαύλων αυτών η κάρτα γραφικών παίρνει πληροφορίες από τον επεξεργαστή, ο επεξεργαστής αποθηκεύει δεδομένα στο σκληρό δίσκο, κτλ.

Κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων πρέπει να γίνει μεταφορά δεδομένων από και προς τη μνήμη. Αυτό γίνεται μέσω των αποκαλούμενων διαύλων ή αρτηριών (Busses). Γενικότερα, η επικοινωνία όλων των συσκευών του υπολογιστή γίνεται μέσω διαύλων. Ένας δίαυλος είναι στην πραγματικότητα ένας δίαυλος επικοινωνίας, δια μέσου του οποίου ρέει η πληροφορία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συσκευών. Πάνω σε ένα δίαυλο υπάρχουν σημεία πρόσβασης, ή χώροι στους οποίους μπορούν να συνδεθούν οι διάφορες συσκευές προκειμένου να γίνουν μέλη του διαύλου. Τα μέλη μπορούν να στείλουν και να λάβουν πληροφορίες. Υπάρχουν τρεις τύποι διαύλων: α) δίαυλος διευθύνσεων β) δίαυλος δεδομένων και γ) δίαυλος ελέγχου. Οι δίαυλοι αυτοί απαρτίζονται από διάφορες γραμμές, σε κάθε μία από τις οποίες μπορεί να περάσει ένα ηλεκτρικό σήμα, που πάντα αντιστοιχεί σε ένα δυαδικό σύμβολο "0" ή "1". Όταν η μονάδα ελέγχου θέλει να ανακαλέσει ένα δεδομένο που βρίσκεται στη μνήμη, στέλνει τη διεύθυνση αυτής της θέσης μνήμης στο δίαυλο διευθύνσεων (address bus).

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.