Αναζήτηση / Search

  
Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

 

 

1. Δημόσια Δίκτυα (Τηλεφωνίας / Δεδομένων)

2. Iδιωτικά Δίκτυα (LAN, WAN, MAN)

Τεχνολογίες LAN

Ethernet, Token Ring, FDDI

WAN (Packet Switching - Πακετομεταγωγή)

Συσκευές δικτύου που μοιράζονται μία δισημειακή σύνδεση για τη μεταφορά πακέτων από μία πηγή προς ένα προορισμό, μέσα από το Δίκτυο ενός Παροχέα. Παραδείγματα : ATM, Frame Relay, X.25.

WAN (Circuit Switching - Κυκλωματομεταγωγή)

Αφιερωμένο φυσικό κύκλωμα που εγκαθιδρύεται, διατηρείται και τερματίζεται μέσα από το Δίκτυο ενός Παροχέα για κάθε σύνοδο επικοινωνίας. Παραδείγματα : PSTN, ISDN.

3. Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης για Τηλεπικοινωνίες (ITU, IEEE, ETSI)

4. Μοντέλο Αναφοράς OSI

Διομότιμες Επικοινωνίες

5. Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο (PSTN)

ANAΛΟΓΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ISDN

Bασικές και Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

Βασικές Υπηρεσίες

Kομιστικές Υπηρεσίες (Μεταφορά δεδομένων μεταξύ δύο συνδρομητών)

Tηλεϋπηρεσίες

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

 1. Διεπιλογή Εισόδου (Direct Dialling In)
 2. Πολλαπλός Συνδρομητικός Aριθμός (MSN)
 3. Aναγνώριση Κακόβουλων Κλήσεων (Malicious Call Identification)
 4. Κλειστή Ομάδα Χρηστών (Closed User Group - CUG)
 5. Συγκράτηση κλήσης και θέση σε αναμονή (Call Hold)
 6. Φορητότητα Τερματικού (Terminal Portability)
 7. Συνοπτική Σύνδεση (Line Hunting)
 8. Άμεση Εκτροπή Κλήσης (CFU)
 9. Εκτροπή Κλήσης σε μη απάντηση (CFNR)
 10. Εκτροπή Κλήσης σε περίπτωση κατειλημμένης γραμμής (CFΒ)
 11. Άμεση Εκτροπή στο Φωνοταχυδρομείο
 12. Εκτροπή Κλήσης σε μη απάντηση στο Φωνοταχυδρομείο
 13. Εκτροπή Κλήσης σε περίπτωση κατειλημμένης γραμμής στο VM
 14. Ένδειξη Αναμονής Μηνύματος (Message Waiting Indication–MWI)
 15. Υποδιευθυνσιοδότηση (Subaddressing – SUB)
 16. Φραγή εξερχόμενων κλήσεων
 17. Αλλαγή Κωδικού (Change of Keyword)
 18. Πληροφορία χρέωσης κατά τη διάρκεια κλήσης (AOC- D)
 19. Πληροφορία χρέωσης στο τέλος της κλήσης (AOC- Ε)
 20. Σηματοδοσία από χρήστη σε χρήστη (UUS1)
 21. Τριμερής Επικοινωνία
 22. Αναμονή Κλήσης (Call Waiting)
 23. Παρουσίαση Συνδεδεμένης Γραμμής (COLP)
 24. Περιορισμός Παρουσίασης Συνδεδεμένης Γραμμής (COLR)
 25. Oλοκλήρωση κλήσης προς κατειλημμένο συνδρομητή (CCBS)
 26. Aπόκρυψη Ταυτότητας Καλούσας Γραμμής (CLIR)
 27. Εμφάνιση Ταυτότητας Καλούσας Γραμμής (CLIP)
 28. Αναλυτική Χρέωση

6. Δημόσια Δίκτυα Δεδομένων

7. Δίκτυα Πρόσβασης (xDSL, ONU)

8. Internet

A Network of Networks 

9. VoIP

Οφέλη από την χρήση «πακεταρισμένης» φωνής (packet voice)

Κώστας Ριζιώτης
Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.