Αναζήτηση / Search

  
Εισαγωγή στο Θέμα των Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας Ασθενών
Εισαγωγή στο Θέμα των Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας Ασθενών
Εισαγωγή στο Θέμα των Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας Ασθενών
Εισαγωγή στο Θέμα των Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας Ασθενών
Εισαγωγή στο Θέμα των Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας Ασθενών
Εισαγωγή στο Θέμα των Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας Ασθενών
Εισαγωγή στο Θέμα των Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας Ασθενών

 

 

 

Ο ιατρός πρέπει να έχει στη διάθεσή του τη πλήρη προηγούμενη εικόνα της Υγείας  του ασθενούς, όπως αυτή καταγράφηκε κατά τις επαφές του ασθενούς με τους επαγγελματίες υγείας, κάθε φορά που οι επαφές αυτές ήταν απαραίτητες (π.χ. περιστατικά ασθένειας, συμμετοχή σε διαδικασίες πρόληψης, σε διαδικασίες αγωγής και προαγωγής υγείας κλπ.).

Συστήματα που διαχειρίζονται τις πληροφορίες αυτές υπάρχουν σε όλες τις μονάδες Υγείας και επιβάλλονται τόσο από τη κείμενη νομοθεσία όσο και από την δεοντολογία. Τα συστήματα που βασίζονται σε καταγραφή με τη βοήθεια «χαρτιού και μολυβιού» (και την εκτεταμένη χρήση ειδικών εντύπων), δεν είναι σε θέση σήμερα να καλύψουν τις απαιτήσεις των επαγγελματιών αλλά και των ίδιων των συστημάτων Υγείας. Η καταφυγή σε ηλεκτρονικά συστήματα, με την χρήση τηλεματικών τεχνολογιών (υπολογιστών δηλαδή και επικοινωνιακών υποδομών) είναι απολύτως αναγκαία, και προς αυτή τη κατεύθυνση κινούνται όλα τα συστήματα Υγείας.

Θέματα που σχετίζονται με την δυνατότητα του επαγγελματία Υγείας να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που αφορούν τον ασθενή, είναι τα ακόλουθα:

Ο κατάλογος αυτός δεν είναι κατ’ ανάγκη εξαντλητικός. Ο κάθε επαγγελματίας θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερα θέματα.

Κατά συνέπεια το θέμα του περιεχομένου και της διαχείρισης των Φακέλων Υγείας εμφανίζεται εξαιρετικά περίπλοκο και απαιτεί λύσεις που παραπέμπουν σε περίπλοκα και ιδιαίτερα "έξυπνα" συστήματα.

Στην ενότητα αυτή γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν τα πλέον σημαντικά θέματα και να δοθεί μια συνολική και ικανοποιητική εικόνα.

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.