Αναζήτηση / Search

  
Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας - Σύστημα Κρήτης
Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας - Σύστημα Κρήτης
Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας - Σύστημα Κρήτης
Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας - Σύστημα Κρήτης
Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας - Σύστημα Κρήτης
Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας - Σύστημα Κρήτης
Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας - Σύστημα Κρήτης

 

 

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Κρήτη), έχει δημιουργήσει το Κέντρο Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεματικών Υπηρεσιών στην Υγεία το οποίο εξειδικεύεται σε θέματα Υγείας.

Έχει αναπτύξει λογισμικά σχετικά με ΗΦΥ. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να δει τις σχετικές ιστοσελίδες του Κέντρου (στην Αγγλική), ως ακολούθως:

integrated departmental information systems

virtual, distributed electronic healthcare record

pre-hospital health emergency management

home care

added-value services

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.