Αναζήτηση / Search

  
Η σημασία μιας Κοινής Αρχιτεκτονικής Δεδομένων
Η σημασία μιας Κοινής Αρχιτεκτονικής Δεδομένων
Η σημασία μιας Κοινής Αρχιτεκτονικής Δεδομένων
Η σημασία μιας Κοινής Αρχιτεκτονικής Δεδομένων
Η σημασία μιας Κοινής Αρχιτεκτονικής Δεδομένων
Η σημασία μιας Κοινής Αρχιτεκτονικής Δεδομένων
Η σημασία μιας Κοινής Αρχιτεκτονικής Δεδομένων

 

 

Συνεργασία: ο νέος τρόπος δουλειάς. Συνεργασία σημαίνει κοινή φροντίδα, ελεγχόμενη φροντίδα και κοινή εμπειρία. Η συνεργασία απαιτεί Ηλεκτρονικούς Ιατρικούς Φακέλους πλούσιους σε πληροφορίες, που μπορούν να μοιράζονται οι ιατροί, που μπορούν να μεταφέρονται και που επιτρέπουν την βέλτιστη χρήση των πληροφοριών.

Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι: Η ανάγκη για μια κοινή αρχιτεκτονική 

Φάκελοι: η ανάγκη για μία κοινή αρχιτεκτονική. “Ο φάκελος αποτελεί καταγραφή πληροφοριών η γεγονότων, σε μορφή κειμένου η γραφική, στόχος της οποίας είναι η διατήρηση της γνώσης” (Modell, 1992). “Οι πληροφορίες συνίστανται σε δεδομένα οργανωμένα κατάλληλα ώστε να μεταφέρουν γνώσεις”. Ο τρόπος οργάνωσης των δεδομένων ονομάζεται Δομή ή Αρχιτεκτονική.

  

  

  

  

Απαιτήσεις για μία κοινή αρχιτεκτονική

Επικοινωνία

Κοινή αρχιτεκτονική : Ευρωπαϊκές προτάσεις

Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα : Telematics Applications Programme, Healthcare Sector. Πρόκειται για ένα Ερευνητικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directorate General XIII). Χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα κατά 50%.

Προϊόντα Έρευνας : Good European Health Record (GEHR). Ευρωπαϊκή ένωση: 50% χρηματοδότηση. Κύριοι συνεργάτες: St Barth’s Medical College, London AMMD, Luxembourg Croix-Rouge Franηaise, France Telecom, HDMP, Brussels ICG Zona Norte, Porto Smithkline Beecham, London. Στόχος : Η ανάπτυξη μιας κοινής αρχιτεκτονικής Ηλεκτρονικών Ιατρικών Φακέλων. Διάρκεια: 3½ χρόνια (92-95). Συνολικό κόστος: ECU 3.9 εκατομμύρια (US$ 5.2 εκατομμύρια).

Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα Σχετιζόμενα με τον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο

Πληροφορίες:http://www.ehto.be/

EHCR-Sup A

PROREC

Προτυποποίηση

Υπάρχον Πρότυπο : ENV 12265 (95) Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου,http://WWW.CENTC251.org

  

  

“Ένας Ιατρικός Φάκελος αποτελείται από στοιχειώδεις πληροφορίες, και από ομάδες στοιχειωδών πληροφοριών, που αναπαριστούν το περιεχόμενο, την δομή και τις συσχετίσεις των πληροφοριών στον φάκελο....”. “Οι στοιχειώδεις πληροφορίες αναπαριστούν τις βασικές μονάδες πληροφοριών ενός φακέλου και τις συσχετίσεις αυτών. Μία στοιχειώδης πληροφορία αποτελείται από ένα σύνολο ιδιοτήτων. Κάθε ιδιότητα έχει ένα όνομα και μία τιμή.” (CEN TC251 env 12265).

Ιδιότητες μιας Στοιχειώδους Πληροφορίας (CEN - ENV 12265)

  

Επαφές (GEHR). Μία “επαφή” είναι καταγραφή πληροφοριών για έναν ασθενή, σε μία μονάδα υγείας, από έναν λειτουργό, σε μία δεδομένη στιγμή. Παραδείγματα επαφών αποτελούν οι σημειώσεις εισαγωγής, η αναφορά ακτινολογικού, η επίσκεψη στο σπίτι, οι σημειώσεις επίσκεψης, περίληψη, διαχειριστικές πληροφορίες κλπ. Οι Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι αποτελούνται από τις “Επαφές” που δημιουργούν για έναν ασθενή διάφοροι επαγγελματίες υγείας. Προκειμένου να επιτευχθεί βέλτιστη «μεταφερσιμότητα» των φακέλων, χωρίς να παραβιάζονται νομικοί ή ηθικοί κανόνες, το GEHR όρισε ότι η επαφή είναι η βασική μονάδα αποθήκευσης και μεταφοράς, στα πλαίσια του Ιατρικού Φακέλου. Οι επαφές, εφόσον επικυρωθούν, δεν μπορούν να μεταβληθούν. Αντ’ αυτού, κάθε μεταβολή μιας επαφής αποθηκεύεται ως νέα έκδοση της προηγούμενης επαφής (“versioned transactions”). Οι επαφές αποτελούν μία ασφαλή βάση αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων. Κάθε επαφή είναι μοναδική, επιτρέποντας έτσι την ασφαλή “ανάμιξη” δεδομένων από διάφορες πηγές. Κάθε επαφή περιέχει πληροφορίες σχετικές με το πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι πληροφορίες (οργάνωση και παρουσίαση των πληροφοριών, αναφορές σε ταξινομήσεις όρων/μοντέλα, υπεύθυνος για την καταγραφή, μονάδα στην οποία εργάζεται). Οι επαφές μεταφέρουν πληροφορίες που επιτρέπουν την εφαρμογή ηθικών-νομικών κανόνων (υπευθυνότητα, έλεγχος πρόσβασης, έλεγχος μεταβολών των πληροφοριών).

  

Παράδειγμα ενός ΗΙΦ 

Ένα ακόμη παράδειγμα ΗΙΦ 

Οι επαφές αποτελούνται από στοιχειώδεις πληροφορίες 

Ένα άλλο παράδειγμα επαφής 

Οι στοιχειώδεις πληροφορίες αποτελούντα από ένα σύνολο ιδιοτήτων 

Μία πιο πολύπλοκη στοιχειώδης πληροφορία 

Μία ακόμη πιο πολύπλοκη στοιχειώδης πληροφορία 

Οι τιμές των στοιχειωδών πληροφοριών μπορεί να είναι κείμενο, κωδικοί (εθνικοί ή διεθνείς), αριθμοί, ημερομηνίες, αναφορές σε πηγές δεδομένων, αντικείμενα πολυμέσων (αρχεία RTF, εικόνες, ήχος ...).

  

  

  

  

Επιθυμούμενη Διεθνής Συνεργασία : Συνεργασία για μια κοινή αρχιτεκτονική (Βελτίωση της Ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ΗΙΦ μελετώντας τις απαιτήσεις διαφορετικών μονάδων υγείας, καθώς και τις διεθνείς επιτυχίες στον χώρο. Συνεργασία προς ένα παγκόσμια αποδεκτό πρότυπο). Δημιουργία ενός συνόλου σχετικών Προτύπων (αρχιτεκτονική ΗΙΦ, “μηνύματα για την υγεία”, μορφές μεταφοράς, ορολογίες, αρχιτεκτονικές συστημάτων).

  

  

Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι: Η ανάγκη για μια κοινή αρχιτεκτονική 

Δευτεραίος Σπύρος
Alain Maskens
Health Data Management Partners, Brussels
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.