Αναζήτηση / Search

  
Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι
Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι
Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι
Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι
Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι
Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι
Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι

 

 

Ο γιατρός επεξεργάζεται δεδομένα και πληροφορίες, μέσω των γνώσεων που διαθέτει.

Φάκελος Φροντίδας Υγείας Ασθενούς είναι η τεκμηριωμένη συγκέντρωση πληροφοριών με σκοπό τη διαφύλαξη και ανταλλαγή των γνώσεων

Οι Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Φροντίδας Υγείας Ασθενούς είναι αναπαραστάσεις των φακέλων που έχουν δημιουργηθεί σε χαρτί. Δημιουργείται μια νέα προσέγγιση για ένα συνολικό αλλά και κατανεμημένο αρχείο φροντίδας υγείας (ΣΔΒΔ & δίκτυα / τηλεματική). Οι Φάκελοι Φροντίδας Υγείας περιέχουν δημογραφικά στοιχεία, το ιστορικό (οικογενειακό, ασθενούς), αποτελέσματα κλινικής εξέτασης και διαγνωστικών διαδικασιών, διαχείριση φαρμάκων, διαχείριση διοικητικής και οικονομικής φύσεως θεμάτων και εργαλεία για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και επεξεργασία των στοιχείων.

Οι Κλινικοί Φάκελοι είναι το σημαντικότερο ίσως εργαλείο για την υποστήριξη της ποιότητας στη κλινική φροντίδα. Είναι η βάση για συστηματική καταγραφή, την καταγραφή των προληπτικών μέτρων, την υποστήριξη της επικοινωνίας και την υπόμνηση προβλεπομένων προβλημάτων υγείας και προγραμματισμένων ενεργειών.

Απαιτήσεις αρχιτεκτονικής για τους Φακέλους :

Εξέλιξη σε σχέση με τους φακέλους σε χαρτί :

Η αρχιτεκτονική των Φακέλων Φροντίδας Υγείας αφορά όχι μόνο τα δεδομένα, αλλά και τον τρόπο οργάνωσής τους, ώστε να διατηρείται το πλήρες νόημά τους. Οι πληροφορίες μπορεί να εχουν τη μορφή είτε ελευθέρου κειμένου, είτε δομικών στοιχείων τα οποία διατηρούν την έννοια και το πλαίσιο υπό το οποίο καταγράφηκαν σε ορισμένο σημείο, χρόνο και από συγκεκριμένο επαγγελματία. Συνιστώσες της αρχιτεκτονικής είναι ο φάκελος, τα επεισόδια φροντίδας, οι επαφές, οι ομάδες στοιχειωδών πληροφοριών και οι στοιχειώδεις πληροφορίες. Με τις στοιχειώδεις πληροφορίες παρέχεται η δομή για την καταγραφή των τιμών των προς καταχώρηση στοιχείων (αριθμοί, τμήματα κειμένου, εικόνες, ήχοι, κλπ). Οι στοιχειώδεις πληροφορίες οργανώνονται σε υψηλότερες δομές, οι οποίες φέρουν περισσότερες πληροφορίες. Οι στοιχειώδεις πληροφορίες είναι κατασκευές για την αναπαράσταση των καταγραφών στον φάκελο (πληροφορία με έννοια όταν αντιμετωπίζεται μόνη της). Αποτελείται από όνομα και περιεχόμενο (σύμπτωμα : πόνος στο επιγάστριο, ρυθμός : 84/min, οικογενειακό ιστορικό : μητρικός διαβήτης) και όχι μόνο περιεχόμενο (διαβήτης, 85 mmHg). Οι ομάδες στοιχειωδών πληροφοριών παρέχουν τη δυνατότητα για την αλλαγή του σκοπού των δεδομένων (φάρμακα : τρέχουσα αγωγή ή απλός κατάλογος για το φαρμακείο). Αποτελούν σύνολο στοιχειωδών πληροφοριών (μια ή περισσότερες) ή και υποομάδες στοιχειωδών πληροφοριών (μια ή περισσότερες).

Έστω ότι ο λόγος επίσκεψης ήταν ανησυχία και πόνος στο επιγάστριο για 4 ημέρες, εμετός δύο φορές πριν 4 ημέρες. Οι πληροφορίες οργανώνονται ως εξής:

Στις επαφές περιέχεται το μεγαλύτερο μέρος των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για την έκφραση των ιατρικών και νομικών προϋποθέσεων των δεδομένων φροντίδας υγείας. Περιέχεται και ο μηχανισμός για το έλεγχο τυχών προσθηκών. Οι επαφές παριστούν το μικρότερο σύνολο δεδομένων που μπορούν ασφαλώς να ανταλλαγούν μεταξύ συστημάτων ΗΙΦ. Είναι οι πληροφορίες, οι οποίες καταγράφονται σχετικά με ένα ασθενή από ένα συγγραφέα/επαγγελματία υγείας, σε μιά μονάδα, κάποια χρονική στιγμή (καταγραφή των αποτελεσμάτων μιας εξέτασης, δημιουργία μιας έκθεσης σχετικά με το πρόβλημα του ασθενούς, ενσωμάτωση διαγνωστικών αποτελεσμάτων).

Σωτηρίου Δημήτριος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.