Αναζήτηση / Search

  
Βιοψία πολικού σωματίου
Βιοψία πολικού σωματίου
Βιοψία πολικού σωματίου
Βιοψία πολικού σωματίου
Βιοψία πολικού σωματίου
Βιοψία πολικού σωματίου
Βιοψία πολικού σωματίου

 

Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος : Πρόληψη γεννήσεως παιδιών με γενετικές ανωμαλίες

Τι είναι πολικό σωμάτιο;

Κατά την 1η μειωτική διαίρεση των πρωτογενών ωοκυττάρων λαμβάνονται 2 κύτταρα με 23 χρωμοσώματα και 2 χρωματίδες το καθένα, εκ των οποίων το 1ο (δευτερογενές ωοκύτταρο) διατηρεί σχεδόν ολο το κυτταρόπλασμα ενώ το 2ο (1ο πολικό σωμάτιο) είναι πολύ μικρό και μη λειτουργικό.

Η 2η μειωτική διαίρεση που ακολουθεί την γονιμοποιήση του ωοκυττάρου δίνει 2 κύτταρα με 23 χρωμοσώματα και 1 χρωματίδα εκαστο.Το ένα εκ των δύο (ωάριο) κατακρατά σχεδον ολόκληρο το κυτταρόπλασμα ενώ το άλλο (2ο πολικό σωμάτιο) είναι πολυ μικρό και μη λειτουργικό.

Χρήση του πολικού σωματίου στον Προεμφυτευτικό Γενετικός Έλεγχο.

Αναρρόφηση του 1ου πολικού σωματίου

Διατομή της διαφανούς ζώνης με χρήση laser

Πορεία ωοκυττάρου μετα την αναρρόφηση.

Το 1ο πολικό σωμάτιο σε ετερόζυγο γυναίκα

Ανάλυση του 1ου πολικού σωματίου

Μειονεκτήματα

Συμπεράσματα

Εργασία που παρουσιάστηκε από το φοιτητή Ιατρικής Εργατούδη Κωνσταντίνο, με ΑΜ 200100271
στα πλαίσια του κατ'επιλογήν μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας
Υπεύθυνη μαθήματος : Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας: http://www.med.uoa.gr/expembr/
Τελευταία αναθεώρηση : 1/5/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.