Αναζήτηση / Search

  
Επιλογή του φύλου - Βιοηθική
Επιλογή του φύλου - Βιοηθική
Επιλογή του φύλου - Βιοηθική
Επιλογή του φύλου - Βιοηθική
Επιλογή του φύλου - Βιοηθική
Επιλογή του φύλου - Βιοηθική
Επιλογή του φύλου - Βιοηθική

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΛΟΥ

Υπάρχει διαφορά της επιλογής από τον προσδιορισμό του φύλου. Με την επιλογή εννοούμε την εκούσια επιλογή του φύλου για το παιδί που θα γεννηθεί μελλοντικά, ενώ με τον όρο προσδιορισμός τη διαδικασία με την οποία διαγιγνώσκουμε το φύλο του παιδιού μετά τη σύλληψη και πριν ακόμα αυτό γεννηθεί. Δια μέσου των αιώνων έχει προταθεί μια ποικιλία μεθόδων, με σκοπό να επηρεασθεί το φύλο σύμφωνα με την ανθρώπινη βούληση. Μερικές από αυτές είναι : α) Διάφορες λαϊκές μέθοδοι β) Προγραμματισμό της σεξουαλικής επαφής σύμφωνα με την ημέρα της ωοθυλακιορρηξίας. γ) Αλκαλικές ή όξινες κολπικές πλύσεις πριν την συνουσία. δ) Διαιτητικές μέθοδοι. ε) Ακραίες ηλικίες της αναπαραγωγικής μεθόδου.

Σήμερα με την ανάπτυξη της κυτταρόγενετικης και ειδικά της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA και της εξωσωματικής γονιμοποίησης εφαρμόστηκαν νέες αξιόπιστες μέθοδοι. Αυτές εμφανίζουν σχετικά ψηλά ποσοστά αξιοπιστίας προκαλώντας έτσι το ιατρικό και κοινό ενδιαφέρον, πλην όμως ο ρόλος και η σπουδαιότητα των απαιτεί περαιτέρω προσεκτική εκτίμηση. Σύμφωνα με τους νόμους της βιολογίας για να καθοριστεί το φύλο πρέπει να γίνει : α) Διαχωρισμός του σπέρματος (σπέρμα με Χ και σπέρμα με το Υ χρωμόσωμα) και μετά να ακολουθήσει σπερματέγχυση ή β) Αναγνώριση του φύλου πριν την εμφύτευση (διαδικασία που προϋποθέτει εξωσωματική γονιμοποίηση και προεμφυτευτικό έλεγχο του εμβρύου).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΟΡΦΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ

Σκοπός είναι ο διαχωρισμός των σπερματοζωαρίων ανάλογα αν περιέχουν το Χ ή το Υ χρωμόσωμα. Περίληψη διαδικασίας : Γίνεται λήψη ορισμένης ποσότητας σπέρματος. Μια φθορίζουσα ουσία προστίθεταί στο σπέρμα. Η ουσία αυτή δεσμεύεται από το DNA των σπερματοζωαρίων. Έτσι αυτά που έχουν το Χ χρωμόσωμα θα έχουν 2.8% περισσότερη φθορίζουσα ουσία από το Υ χρωμόσωμα. Με τη βοήθεια ακτινών λέιζερ καθώς το σπέρμα ρέει μέσα από στενό σωληνάριο αναγνωρίζεται αυτό που φέρει το Χ χρωμόσωμα και με ηλεκτρικούς παλμούς οδηγείται σε ξεχωριστό δοχείο συλλογής. Στη συνέχεια γίνεται σπερματέγχυση και επιτυγχάνεται η γονιμοποίηση. Η μέθοδος αυτή είναι αργή και έχει μεγάλα ποσοστά επιτυχίας ειδικά για σπέρμα με το Χ χρωμόσωμα.

ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

Σκοπός είναι η επιλογή του φύλου πριν την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου. Περίληψη διαδικασίας : Διέγερση ωοθηκών και λήψη ωοκυττάρων με τη διακολπική μέθοδο αναρρόφησης. Μικροσκοπική εξέταση ωοκυττάρων και διαπίστωση της βιωσιμότητας και του σταδίου ωρίμανσης τους. Συλλογή του σπέρματος, επεξεργασία και τοποθέτηση του στο θρεπτικό υλικό που βρίσκεται και το ωοκύτταρο. Γονιμοποίηση. Πραγματοποίηση βιοψίας μόλις το έμβρυο φτάσει στο στάδιο των 6-10 κυττάρων. Με τη βοήθεια μικροπιπέτας γίνεται διάρρηξη της διαφανούς ζώνης του εμβρύου και εισρόφηση βλαστομεριδίου. Στη συνέχεια γίνεται εξέταση των βλαστομεριδίων με μικροσκόπια συμβολής ή φθορισμού για εντόπιση του πυρήνα.

  

Ομοιογενοποίηση – Διαχωρισμός κυτταρικών συστατικών – Λήψη του DNA. Εφαρμογή της τεχνικής του ανασυνδυασμένου DNA ή της FISH ή και των δυο μαζί για τον καθορισμό του φύλου.

     

Τέλος γίνεται η εμφύτευση μέσα στη μήτρα αμέσως μόλις γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της βιοψίας και συνεχίζεται η κύηση μέχρι τον τοκετό. Η μέθοδός αυτή είναι πιο γρήγορη και αξιόπιστη αλλά είναι κατά πολύ πιο ακριβή.

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ο προεμφυτευτικός έλεγχος είναι μια λύση για ζευγάρια με οικογενειακό ιστορικό κληρονομικών νοσημάτων. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στα ζευγάρια να αποφύγουν όλα τα προβλήματα (συναισθηματικά και οικονομικά) που θα είχε το μεγάλωμα ενός παιδιού με γενετικό νόσημα και ακόμα την αποφυγή μιας ανεπιθύμητης αποβολής. Όμως η διαδικασία αυτή δημιουργεί νέα ηθικά ερωτήματα.

Το κυριότερο ερώτημα που προκύπτει είναι για το πώς θα αντιμετωπίζεται το γονιμοποιημένο ωάριο που φέρει την ανωμαλία. Υπάρχουν 3 απόψεις : α) Το ωάριο αυτό είναι μέρος του σώματος της μητέρας και δεν αποτελεί ακόμα ζωντανό ανθρώπινο οργανισμό. β) Το ωάριο αυτό αποτελεί ένα ανθρώπινο οργανισμό αφού ένας νέος γονότυπος έχει δημιουργηθεί. γ) Το ωάριο αυτό αποτελεί ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό του οποίου τα δικαιώματα αναγνωρίζονται από τη στιγμή που δεν συγκρούονται με τα κοινωνικά και τα μητρικά συμφέροντα. Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι η απομόνωση που θα επέλθει στα άτομα με γενετικά νοσήματα. Η παρεμπόδιση στο έργο της φύσης μπορεί να στραφεί εναντίον μας αφού οι γενετικές ατέλειες είναι αυτές που συμβάλουν στη ποικιλότητα και στην εξέλιξη

Θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας.

Πρέπει να ιδρυθεί ένας κώδικας ηθικής πρακτικής για όλους αυτούς που έχουν ένα χρέος απέναντι στα ζευγάρια με ιστορικό κληρονομικών γενετικών νοσημάτων παρά να αρχίσει μια θεωρητική και φιλοσοφική διαμάχη για τη φύση του εμβρύου. Η νομοθεσία για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι απούσα ή δεν δίνει ένα νόμιμο ορισμό του ανθρώπινου εμβρύου. Ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα.

Όσο αφορά τον καθορισμό φύλου με τον προεμφυτευτικό έλεγχο πρέπει να γίνεται μόνο όταν υπάρχει σοβαρή υποψία για κίνδυνό μετάδοσής φυλοσύνδετου νοσήματος. Ο καθορισμός φύλου σε περιπτώσεις που κάποια οικογένεια θέλει να αποκτήσει απογόνους και των δυο φύλων δεν πρέπει να θεωρείται ανήθικος. Τα προβλήματα που θα προκύψουν αν δεν εφαρμοστούν μέτρα για το πότε επιτρέπεται ή όχι ο καθορισμός φύλου είναι πολλά και τα σοβαρότερα είναι ο σεξικισμός, η δημογραφική συρρίκνωση και παραμόρφωση.

Θέση του ιατρικού κόσμου : το φύλο, εκτός από τις περιπτώσεις των φυλοσύνδετων νοσημάτων, δεν μπορεί να θεωρηθεί αιτία νόσησης, ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις δικαιοδοσίες και στα καθήκοντα του θεράποντος ιατρού, που συνίστανται στην προστασία της υγείας των ασθενών του και όχι στην ικανοποίηση των οποιοδήποτε άλλων επιθυμιών των.

Εργασία που παρουσιάστηκε από το φοιτητή Ιατρικής Μαλιετζη Γιώργο, με ΑΜ 200100268
στα πλαίσια του κατ'επιλογήν μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας
Υπεύθυνη μαθήματος : Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας: http://www.med.uoa.gr/expembr/
Τελευταία αναθεώρηση : 1/5/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.