Αναζήτηση / Search

  
Βιοψία στο στάδιο της αυλάκωσης
Βιοψία στο στάδιο της αυλάκωσης
Βιοψία στο στάδιο της αυλάκωσης
Βιοψία στο στάδιο της αυλάκωσης
Βιοψία στο στάδιο της αυλάκωσης
Βιοψία στο στάδιο της αυλάκωσης
Βιοψία στο στάδιο της αυλάκωσης

 

 

ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΒΙΟΨΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ

ΑΥΛΑΚΩΣΗ : ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΩΑΡΙΟΥ. Κατά την αυλάκωση : Το γονιμοποιημένο ωάριο δεν αυξάνει σε μέγεθος. Το γενικό σχήμα εμβρύου δεν αλλάζει. Δεν αλλάζουν θέση τα οργανίδια του κυτταροπλάσματος. Είναι περιορισμένες οι ποιοτικές αλλαγές στη χημική σύνθεση του ωαρίου. Τα κύτταρα που προκύπτουν μετά από κάθε διαίρεση ονομάζονται ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΙΔΙΑ.

ΑΥΛΑΚΩΣΗ ΖΥΓΩΤΟΥ

        

ΔΙΑΦΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΧΡΗΣΗ ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΙΔΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Τα βλαστομερίδια απομακρύνονται με τη βοήθεια μικροπιπέττας. Η μικροπιπέττα είτε διαπερνά τη διαφανή ζώνη. ή έρχεται σε απευθείας επαφή με το βλαστομερίδιο μέσω οπής που ανοίγεται στη διαφανή ζώνη με όξινο Τyrode’s διάλυμα.

  

ΕΞΑΓΩΓΗ

Η εξαγωγή πραγματοποιείται με 3 τρόπους : Α) με ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ : δημιουργείται άνοιγμα στη διαφανή ζώνη με λοξή πιπέττα.μια 2η πιπέττα εισάγεται σε άλλο σημείο. Το βλαστομερίδιο εξέρχεται από την 1η οπή. Β) με ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ κινήσεις : μια οπή διανοίγεται στη διαφανή ζώνη με όξινο Tyrode’s διάλυμα. Το βλαστομερίδιο εξέρχεται με τη βοήθεια μικροβελόνας. Γ) με ΣΠΡΩΞΙΜΟ : Ανοίγεται οπή στη διαφανή ζώνη με όξινο Tyrode’s διάλυμα. Τα βλαστομερίδια εξέρχονται με άσκηση πίεσης στη διαφανή ζώνη σε κάποια απόσταση από την οπή.

  

Α και Β-Γ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ 2 ΚΑΙ 3 ΠΙΠΕΤΤΕΣ

Συμπέρασμα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΙΟΨΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΥ

Θεωρείται αυτό των 8 κύτταρων διότι : 1) η βιοψία σε αρχικό στάδιο αυλάκωσης μειώνει σημαντικά τη μάζα του εμβρύου. 2) η βιοψία στο στάδιο της βλαστοκύστης με αφαίρεση κύτταρων από το τροφοεκτόδερμα μπορεί να καταστρέψει τα εναπομείναντα κύτταρα του τροφοεκτοδέρματος και να επηρεάσει την ανάπτυξη του εμβρύου.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΨΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 8 ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΡΥΟΥ ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έρευνες έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διάφορα ανάμεσα στην ανάπτυξη βλαστομεριδίων που προέρχονται από έμβρυα που έχουν φτάσει στο στάδιο της βλαστοκυστης και από έμβρυα που δεν έχουν φτάσει.

Εργασία που παρουσιάστηκε από τη φοιτήτρια Ιατρικής Αθανασίου Μαρία, με ΑΜ 200100006
στα πλαίσια του κατ'επιλογήν μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας
Υπεύθυνη μαθήματος : Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας: http://www.med.uoa.gr/expembr/
Τελευταία αναθεώρηση : 1/5/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.