Αναζήτηση / Search

  
Φυλοσύνδετες στο Χ Νόσοι και Ανευπλοειδίες του Χ με Εξειδικευμένες PGD
Φυλοσύνδετες στο Χ Νόσοι και Ανευπλοειδίες του Χ με Εξειδικευμένες PGD
Φυλοσύνδετες στο Χ Νόσοι και Ανευπλοειδίες του Χ με Εξειδικευμένες PGD
Φυλοσύνδετες στο Χ Νόσοι και Ανευπλοειδίες του Χ με Εξειδικευμένες PGD
Φυλοσύνδετες στο Χ Νόσοι και Ανευπλοειδίες του Χ με Εξειδικευμένες PGD
Φυλοσύνδετες στο Χ Νόσοι και Ανευπλοειδίες του Χ με Εξειδικευμένες PGD
Φυλοσύνδετες στο Χ Νόσοι και Ανευπλοειδίες του Χ με Εξειδικευμένες PGD

 

 

 

Το Χ χρωμόσωμα

Φυλοσύνδετες στο Χ Ασθένειες

Ασθένειες στο Χ με PGD μεθόδους

1. Σύνδρομο Lesch-Nyhan

2. Σύνδρομο Εύθραυστου Χ

 

 

3. Μυική Δυστροφία Νωτιαίου και Προμήκη Μυελού (SBMA)

4. Ανευπλοειδία του Χ

  

Σύνδρομο Kleinefelter FISH

Σύνδρομο Turner FISH: 46,Χ,ανώμαλο Χ: Το ένα Χ (πράσινο) έχει έλλειψη του βραχέος σκέλους λόγω μετατόπισης κατα Robertson με το Υ(κόκκινο)

Έρευνες σχετικά με την επίδραση της PGD στο ποσοστό επιτυχών εμφυτεύσεων, κυήσεων και τυχαίων αποβολών έδειξαν : α) Αύξηση των επιτυχών εμφυτεύσεων αλλά στατιστικά μη σημαντική β) Μείωση των τυχαίων αποβολών στατιστικά σημαντική (Ρ<0.05) → Στατιστικά σημαντική αύξηση των επιτυχών κυήσεων

Συμπεράσματα

Εργασία που παρουσιάστηκε από το φοιτητή Ιατρικής Καρπέττα Νίκο, με ΑΜ 200100274
στα πλαίσια του κατ'επιλογήν μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας
Υπεύθυνη μαθήματος : Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας: http://www.med.uoa.gr/expembr/
Τελευταία αναθεώρηση : 1/5/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.