Αναζήτηση / Search

  
Ανίχνευση προεμφυτευτικών εμβρύων για γενετικές ανωμαλίες
Ανίχνευση προεμφυτευτικών εμβρύων για γενετικές ανωμαλίες
Ανίχνευση προεμφυτευτικών εμβρύων για γενετικές ανωμαλίες
Ανίχνευση προεμφυτευτικών εμβρύων για γενετικές ανωμαλίες
Ανίχνευση προεμφυτευτικών εμβρύων για γενετικές ανωμαλίες
Ανίχνευση προεμφυτευτικών εμβρύων για γενετικές ανωμαλίες
Ανίχνευση προεμφυτευτικών εμβρύων για γενετικές ανωμαλίες

 

 

 

Μέθοδοι ανίχνευσης προεμφυτευτικών εμβρύων

Η αξιοπιστία δεν υπερβαίνει το 90% για κάθε μέθοδο και είναι ~1% η πιθανότητα λάθους με τις δύο μεθόδους σε συνδυασμό

Μέθοδος PCR

Σχηματική παρουσίαση PCR

Μέθοδοι που χρησιμοποιούν PCR για έλεγχο μεταλλάξεων

Ανίχνευση αιμορροφιλίας-Α

Μέθοδος PCR – Πρακτική διαδικασία

Πολικό σωμάτιο για ανίχνευση α-1-ATPI τύπου Ζ μετάλλαξης

Μέθοδος FISH

Προέλευση ανιχνευτών

Περιπτώσεις χρησιμοποίησης PCR

Ανίχνευση γενετικών ασθενειών όπως :

  1. Ινοκυστική νόσος παγκρέατος
  2. Αιμορροφιλία Α και Β
  3. Νόσος Tay – Sachs
  4. β και δ μεσογειακή αναιμία
  5. Εγκεφαλομυοπάθεια

Περιπτώσεις χρησιμοποίησης FISH

  

Μέθοδος FISH για ανίχνευση τρισωμίας 21

Αξιολόγηση PCR

Θετικά :

Αρνητικά :

Αξιολόγηση FISH (1/2)

Θετικά :

Αρνητικά :

Βελτιώσεις μεθόδου PCR

Βελτιώσεις μεθόδου FISH

Μελλοντικές εξελίξεις

Εργασία που παρουσιάστηκε από το φοιτητή Ιατρικής Παντελή Παντελή, με ΑΜ 200100263
στα πλαίσια του κατ'επιλογήν μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας
Υπεύθυνη μαθήματος : Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας: http://www.med.uoa.gr/expembr/
Τελευταία αναθεώρηση : 1/5/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.