Αναζήτηση / Search

  
Προγεννητικός έλεγχος - Σύγκριση με PGD
Προγεννητικός έλεγχος - Σύγκριση με PGD
Προγεννητικός έλεγχος - Σύγκριση με PGD
Προγεννητικός έλεγχος - Σύγκριση με PGD
Προγεννητικός έλεγχος - Σύγκριση με PGD
Προγεννητικός έλεγχος - Σύγκριση με PGD
Προγεννητικός έλεγχος - Σύγκριση με PGD

 

 

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ PGD

Λόγοι για υποβολή σε προγεννητικό έλεγχο

Επίπτωση της ηλικίας της μητέρας στη συχνότητα εμφάνισης τρισωμίας 21 κατά τη γέννηση και κατά την αμνιοκεντηση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

Χρησιμοποιείται :

Μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση ενός αριθμού εμβρυϊκών ανωμαλιών :

ΑΜΝΙΟΚΕΝΤΗΣΗ

Αποτελεί το 90% των προγεννητικών εξετάσεων. Ο κίνδυνος αποβολής είναι 0,5-1 %. Περιορισμοί : α) Στις 15-17 εβδομάδες, σχετικά αργό στάδιο κύησης. β) Τα εμβρυϊκά κύτταρα καλλιεργούνται για 7-10 μέρες πριν την διάγνωση

Χρησιμοποιείται για :

ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΟΡΙΑΚΩΝ ΛΑΧΝΩΝ

Γίνεται με δύο τρόπους : α) Μέσω του κόλπου. β) Μέσω του κοιλιακού τοιχώματος

  

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΕΜΒΡΥΙΚΟ ΑΙΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

Μέτρηση α-εμβρυϊκής πρωτεΐνης στο αμνιακό υγρό

Μέτρηση 3 πρωτεϊνών στον ορό της μητέρας (triple screen)

  1. α-εμβρυϊκή πρωτεΐνη
  2. Ασύζευκτη οιστριόλη
  3. Ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροφίνη (HCG)

Αυτή η εξέταση δεν δίνει διάγνωση αλλά υποδεικνύει ένα αυξημένο κίνδυνο και οδηγεί σε υπερηχογραφία ή αμνιοκέντηση. Βοηθά στη διάγνωση 95% περιπτώσεων ανεγκεφαλίας, 80% περιπτώσεων δισχιδούς ράχης, 60% περιπτώσεων με σύνδρομο Down. Το triple screen είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ανίχνευση του συνδρόμου Down για μητέρες κάτω των 35 ετών. Από αυτές προέρχονται το 70% των περιπτώσεων. Συνήθως δεν υποβάλλονται σε άλλες εξετάσεις.

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Το κυριότερο πρόβλημα στην προγενετική διάγνωση είναι η δυσκολίας στην πιστοποίηση και ερμηνεία του μωσαϊκισμού.

Μόλυνση = αποτυχία καλλιέργειας (πρόβλημα λόγω ανάγκης για γρήγορη διάγνωση)

Διαδοχικά στάδια σε περίπτωση επανειλημμένης αποτυχίας :

Ανάλυση DNA

Γίνεται με :

Ανάπτυξη νέων τεχνικών οδηγεί σε :

Προγεννητική ανάλυση στη φυλοσύνδετη νόσο έλλειψη της τρανσκαρβαμυλάσης της ορνιθινης (OTC) με άμεσες μεθόδους

Προγεννητική διάγνωση σε μια οικογένεια με αιμορροφιλία Α με τη χρήση πολυμορφικών σηματοδοτών του DNA

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (για διάγνωση μεταβολικών ασθενειών)

Σημαντικό πλεονέκτημα έναντι της ανάλυσης DNΑ είναι ο προσδιορισμός δυσλειτουργικότητας πρωτεϊνών προκαλούμενες από οποιοδήποτε μεταλλαγμένο γονίδιο, ενώ η ανάλυση DNA προσδιορίζει την μετάλλαξη μόνο του υπεύθυνου γονιδίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για διαταραχές που εμφανίζουν μεγάλη ετερογένεια ή που οφείλονται σε ποικιλία μεταλλάξεων.

Μερικές βιοχημικές διαταραχές στις οποίες γίνεται διάγνωση μετά από τη λήψη χοριακών λαχνών ή από την καλλιέργεια των κυττάρων του αμνιακού υγρού

Πλεονεκτήματα PGD

Καταγραφή 1000 περιπτώσεων → γέννηση 200 υγιών παιδιών

Κύριοι λόγοι όπως τους δήλωσαν αυτοι που έκαναν την διάγνωση :

Μειονεκτήματα PGD

Δύο αρνητικά σημεία όσο αφορά το PCR :

Εργασία που παρουσιάστηκε από το φοιτητή Ιατρικής Χριστοφορίδη Σταύρο, με ΑΜ 200100265
στα πλαίσια του κατ'επιλογήν μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας
Υπεύθυνη μαθήματος : Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας: http://www.med.uoa.gr/expembr/
Τελευταία αναθεώρηση : 1/5/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.