Αναζήτηση / Search

  
Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση στο στάδιο της βλαστοκύστης
Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση στο στάδιο της βλαστοκύστης
Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση στο στάδιο της βλαστοκύστης
Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση στο στάδιο της βλαστοκύστης
Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση στο στάδιο της βλαστοκύστης
Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση στο στάδιο της βλαστοκύστης
Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση στο στάδιο της βλαστοκύστης

 

 

 

Τι είναι η βλαστοκύστη;

Την 4η ημέρα περίπου συγκεντρώνεται υγρό ανάμεσα στα κύτταρα της εσωτερικής κυτταρικής μάζας του μοριδίου. Βαθμιαία οι χώροι που περιέχουν το υγρό ενώνονται και σχηματίζουν την κοιλότητα της βλαστοκύστης (5η ημέρα). Η βλαστοκύστη περιβάλλεται από την διάφανη ζώνη η οποία εξαφανίζεται την 6η-7η ημέρα (εκκόλαψη της βλαστοκύστης). Αποτελείται από δύο τύπους κυττάρων : α) την εσωτερική κυτταρική μάζα, την εμβρυοβλάστη, η οποία ευθύνεται για τον σχηματισμό των ιστών του εμβρύου, και  β) την εξωτερική κυτταρική μάζα, τη τροφοβλάστη, που συμβάλλει αργότερα στο σχηματισμό του πλακούντα.

        

Μορφολογική κατάταξη της βλαστοκύστης.

Στην περίπτωση εμφύτευσης πρώιμης βλαστοκύστης το ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται στο 28%, ενώ πολύ υψηλότερα ποσοστά σημειώνονται στη δεύτερη και ειδικά στην τρίτη περίπτωση (70%).

ΠΓΔ στο στάδιο της βλαστοκύστης – ιστορική αναδρομή

Τεχνικές βιοψίας στο στάδιο της βλαστοκύστης.

  1. Με αναρρόφηση
  2. Με παλινδρομικές κινήσεις
  3. Με προεκβολή

Τεχνική της αναρρόφησης.

Η δειγματοληπτική μικροπιπέττα αναρροφά έναν αριθμό κυττάρων από το τροφοεξώδερμα, απέναντι από την εσωτερική κυτταρική μάζα. Παράλληλα μια μικροβελόνα ή ένα ψαλίδι κόβει την κυτταρική τους σύνδεση. Πριν την αναρρόφηση η διάφανη ζώνη τρυπάται με μια μικροβελόνα. Έτσι, η βλαστοκύστη προτρέπεται να δημιουργήσει μια προεκβολή κυττάρων, εκφυόμενη από τη δημιουργηθείσα σχισμή με τη βοήθεια μικροχειρισμών.

Τεχνική των παλινδρομικών κινήσεων

Χρησιμοποιούμε δύο γυάλινες μικροβελόνες για τον χειρισμό του εμβρύου. Η διάφανη ζώνη έχει μερικώς αποσυντεθεί και εκλεπτυνθεί με τη χρήση διαλύματος Tyrode’s. Με τη μικροβελόνα αφαιρούμε αρκετά κύτταρα του τροφοεξωδέρματος διαμέσου της διάφανης ζώνης.

Τεχνική της προεκβολής.

Μια σχισμή δημιουργείται στη διάφανη ζώνη απέναντι από την εσωτερική κυτταρική μάζα. Τα έμβρυα αφήνονται για καλλιέργεια αρκετές ώρες, μέχρις ότου παρατηρηθεί ένας ορισμένος αριθμός κυττάρων προερχόμενα από το τροφοεξώδερμα. Τα κύτταρα αυτά αποκόπτονται με τη βοήθεια αποστειρωμένου νυστεριού (Ν15).

Σύγκριση των τριών μεθόδων.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει διεξαχθεί καμιά συγκριτική μελέτη, φαίνεται ότι οι διαδικασίες της αναρρόφησης και παλινδρομικής κίνησης να υπερτερούν αυτής της προεκβολής. Αυτό οφείλεται : α) Στο γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητο να περιμένεις μέχρι να συμβεί αυθόρμητα μια προεκβολή του τροφοεξωδέρματος. β) Επίσης, ο αριθμός των κυττάρων που θα χρησιμοποιηθούν για βιοψία με τη μέθοδο της προεκβολής εξαρτάται από το χρόνο της καλλιέργειας των κυττάρων.

Μια περίοδος κάτω των 12 ωρών μπορεί να μην είναι αρκετή ώστε να παρατηρηθεί μια σαφώς καθορισμένη προεκβολή. Ένα διάστημα 12-24 ωρών μπορεί να είναι υπερβολικό και να προκαλέσει την απομάκρυνση υπερβολικά πολλών κυττάρων. Αυτό θα μειώσει σημαντικά τη βιωσιμότητα του εμβρύου, την παραγωγή γοναδοτροπίνης και το ποσοστό επιτυχίας της εμφύτευσης. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το 42%-76% των βλαστοκύστεων εμφάνισαν προεκβολή μετά από 18-24 ώρες καλλιέργειας.

Αξιολόγηση της βιοψίας στο στάδιο της βλαστοκύστης.

Πλεονεκτήματα :

Μειονεκτήματα :

Εργασία που παρουσιάστηκε από το φοιτητή Ιατρικής Χατζηγεωργίου Γιώργο, με ΑΜ 200100254
στα πλαίσια του κατ'επιλογήν μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας
Υπεύθυνη μαθήματος : Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας: http://www.med.uoa.gr/expembr/
Τελευταία αναθεώρηση : 1/5/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.