Αναζήτηση / Search

  
Βασική ανάλυση σπέρματος
Βασική ανάλυση σπέρματος
Βασική ανάλυση σπέρματος
Βασική ανάλυση σπέρματος
Βασική ανάλυση σπέρματος
Βασική ανάλυση σπέρματος
Βασική ανάλυση σπέρματος

 

Ορολογία Βασικών Όρων

Βασικές Αρχές της Φυσιολογίας του Αναπαραγωγικού Συστήματος στον Άνδρα

Σπερματογένεση: (σπερματοκυτταρογένεση - μείωση - σπερμιογένεση, 74 ημέρες)

Σπερμιογένεση αποτελεί τη διεργασία μετατροπής των ώριμων σπερματίδων σε σπερματοζωάρια

 1. Στάδιο Golgi
 2. Στάδιο της καλύπτρας
 3. Στάδιο του ακροσώματος
 4. Στάδιο της ωρίμανσης

Ο σκοπός της βασικής εξέτασης σπέρματος είναι να αξιολογήσει τις περιγραφικές παραμέτρους της εκσπερμάτισης, που ελήφθη με αυνανισμό.

Το σπερμοδιάγραμμα μπορεί να δώσει πληροφορίες για διαταραχές στον άνδρα :

Κλινική Προσέγγιση του Σπερμοδιαγράμματος

Τα αποτελέσματα του ανδρολογικού εργαστηρίου θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις του θεράποντος ιατρού.

Η υπογονιμότητα είναι συχνή : 10 – 15% των ζευγαριών που επιθυμούν μια κύηση δεν το επιτυγχάνουν μέσα σε διάστημα 12 μηνών. Μετά τους 24 μήνες, το 5 – 10% θα παραμείνουν χωρίς παιδί εάν δεν τους δοθεί θεραπεία.

Βασική Ανάλυση Σπέρματος

Συστατικά σπέρματος : Σπερματικό υγρό (ή πλάσμα), σπερματοζωάρια (7% του όγκου)

Το σπερματικό υγρό παράγεται από : βολβοουρηθραίους και ουρηθραίους αδένες (0,1 - 0,2 ml), προστάτη (0,5 ml), επιδιδυμίδα και σπερματική λήκυθο σπερματοδόχες κύστεις (2 - 2,5 ml).

Η βασική ανάλυση σπέρματος συνίσταται σε :

 1. Έλεγχο φυσικών χαρακτηριστικών του σπέρματος 
 2. Έλεγχο χαρακτηριστικών των σπερματοζωαρίων
 3. Ύπαρξη κυτταρικών στοιχείων
 4. Βιοχημικά χαρακτηριστικά
 5. Λειτουργικές δοκιμασίες

Συλλογή Δείγματος και Μακροσκοπική Εξέταση

Τρόποι Συλλογής : Αυνανισμός σε ειδικό πλαστικό δοχείο, Διακοπτόμενη συνουσία, Προφυλακτικό χωρίς σπερματοκτόνες ουσίες. Χρόνος Αποχής (2 – 7 ημέρες)

Το σπέρμα μπορεί να περιέχει HIV, ιό της ηπατίτιδας και άλλους ιούς καθώς επίσης και άλλα βακτήρια. Αντιμετωπίζεται κάθε δείγμα σαν να είναι μολυσματικό.

Μακροσκοπική Εξέταση :

Μέτρηση του όγκου της εκσπερμάτισης : Φυσιολογικός Όγκος είναι 2 – 5 ml σύμφωνα με Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μικρός όγκος (< 1,5 ml) μπορεί να οφείλεται σε :

Μικροσκοπική Εξέταση Σπέρματος

Εκτίμηση της συγκέντρωσης του σπέρματος

Περιγραφή της τεχνικής μέτρησης της συγκέντρωσης. Συσκευές Υπολογισμού Συγκέντρωσης :

Εκτίμηση της κινητικότητας του σπέρματος. Ορισμός τύπων κινητικότητας σπερματοζωαρίων

Οπτική παρατήρηση – Κατάταξη σε 4 κατηγορίες

Η κινητικότητα επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως :

Η μέτρηση της κινητικότητας μπορεί, επίσης, να γίνει με τη χρήση αυτόματων αναλυτών (Computer Aided Sperm Analyzer – CASA) και να μετρηθούν παράμετροι όπως :

Αίτια κακής κινητικότητας : Παρατεταμένη περίοδος αποχής, Λοιμώξεις, γεννητικού, Δομικές ανωμαλίες σπερματοζωαρίων, Αντισπερμικά αντισώματα, Κιρσοκήλη, Ιδιοπαθή αίτια

Κλινική αξία της ζωτικότητας : Τα ακίνητα σπερματοζωάρια μπορεί να είναι ζώντα ή νεκρά - νεκρά σπερματοζωάρια : νεκροσπερμία - ακίνητα ζώντα σπερματοζωάρια : σύνδρομο Kartagener ή σύνδρομο ακίνητων μαστιγίων. Όταν υπάρχουν λίγα κινητά σπερματοζωάρια, η δοκιμασία της ζωτικότητας είναι πολύ σημαντική (ΠΟΥ: < 50% κινητών σπερματοζωαρίων, NAFA-ESHRE: < 40% κινητών σπερματοζωαρίων)

Τεχνικές προσδιορισμού της ζωτικότητας των σπερματοζωαρίων:

Εκτίμηση της μορφολογίας του σπέρματος

Κριτήρια φυσιολογικής μορφολογίας κατά Krüger :

Μέγεθος Φυσιολογικού Σπερματοζωαρίου :

Κλινική αξία της εκτίμησης της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων

Εκτίμηση Αντισπερματικών Αντισωμάτων

Η φύση των αντισπερματικών αντισωμάτων : Φυσική αντίδραση του σώματος έναντι ξένων κυττάρων - Προστασία έναντι λοιμογόνων παραγόντων. Ανοσολογική αντίδραση έναντι του σπέρματος. Πιθανή αυτοάνοση διαταραχή. Το σπέρμα δεν είναι απαραίτητα απόλυτα ταυτόσημο με τα σωματικά κύτταρα του ίδιου οργανισμού μιας και οι γαμέτες έχουν ένα διαφορετικό ανοσολογικό προφίλ (απουσιάζουν τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας). Αυτό οδηγεί σε συγκολλήσεις των σπερματοζωαρίων

Τύποι Αντισπερματικών Αντισωμάτων:

Έχει παρατηρηθεί ότι οι συγκολλήσεις των σπερματοζωαρίων παίζουν σημαντικό ρόλο στο 10 - 20% των ζευγαριών με προβλήματα υπογονιμότητας

Συνιστώμενοι έλεγχοι :

Βιοχημικές Εξετάσεις Σπέρματος

Οι βιοχημικές εξετάσεις του σπέρματος δίνουν πληροφορίες για τη λειτουργία των επικουρικών γεννητικών αδένων:

 1. Εκκριτικής λειτουργίας του προστάτη : Όξινη φωσφατάση - Κιτρικό οξύ - Ψευδάργυρο - Μαγνήσιο
 2. Εκκριτικής λειτουργίας σπερματοδόχων κύστεων : Φρουκτόζη
 3. Εκκριτικής λειτουργίας επιδυδιμίδων : L-καρνιτίνη - α-γλυκοσιδάση - γλυκερυλ-φωσφωρυλ-χολίνη

Μικροβιολογικές Εξετάσεις Σπέρματος

Η καλλιέργεια του σπέρματος γίνεται για τον έλεγχο ύπαρξης μικροοργανισμών στο ανδρικό γεννητικό σύστημα, δεδομένου ότι επηρεάζουν τη γονιμοποιητική ικανότητα του δείγματος. Συνήθως, ελέγχεται η παρουσία :

Παράδειγμα : το ουρεόπλασμα που επικάθεται στην κεφαλή των σπερματοζωαρίων επηρεάζει το αποτέλεσμα τις IVF, μιας και έχει συσχετισθεί με αυξημένο ποσοστό αποβολών

Λειτουργικές Δοκιμασίες του Σπέρματος

Η έρευνα αφορά τις λειτουργικές δοκιμασίες του σπερματοζωαρίου που ελέγχουν μοριακούς μηχανισμούς απαραίτητους για τη γονιμοποίηση του ωοκυττάρου ή εξετάζουν την ποιότητα του γενετικού υλικού.

 1. Δοκιμασία διείσδυσης των σπερματοζωαρίων στην τραχηλική βλέννα
 2. Ικανότητα του σπερματοζωαρίου να συνδεθεί με τη διαφανή ζώνη του ωοκυττάρου
 3. Ακροσωμιακή Αντίδραση
 4. Δοκιμασία διείσδυσης του σπερματοζωαρίου σε ετερόλογο ωοκύτταρο
 5. Δοκιμασία ακεραιότητας της μεμβράνης του σπερματοζωαρίου
 6. Προσδιορισμό των ελεύθερων ριζών στο σπερματικό υγρό
 7. Αποσυμπύκνωση της χρωματίνης και ακεραιότητας του πυρήνα του σπερματοζωαρίου

Πλαστήρα Νάντια
Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 15/8/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.