Αναζήτηση / Search

  
B΄ Ορθοπαιδική Κλινική
B΄ Ορθοπαιδική Κλινική
B΄ Ορθοπαιδική Κλινική
B΄ Ορθοπαιδική Κλινική
B΄ Ορθοπαιδική Κλινική
B΄ Ορθοπαιδική Κλινική
B΄ Ορθοπαιδική Κλινική

 

Του Αναπλ. Καθηγητή της Ιατρικής κ. Γ. Παπαχρήστου
Διευθυντής B΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο κ. ΠαπαχρήστουΗ Β' Ορθοπαιδική Πανεπιστημιακή Κλινική ιδρύθηκε με το Π.Δ.25/92 «Ίδρυση κλινικών στο Τμήμα τής Ιατρικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Φ.Ε.Κ. 550Β/94) και άρχισε να νοσηλεύει ασθενείς το 1997, λόγω εργασιών αναμορφώσεως τού χώρου εγκατάστασης της στο Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο. Από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 άρχισε και η εκπαίδευση φοιτητών. Η κλινική χορηγεί από το 2003 πλήρη ειδικότητα.

Δραστηριότητες Κλινικής

Εξωτερικά Ιατρεία: Τα εξωτερικά ιατρεία λειτουργούν τρεις φορές την εβδομάδα (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή). Επιπλέον λειτουργούν και ιατρεία παθήσεων γόνατος, αθλητικών κακώσεων, παθήσεων σπονδυλικής στήλης και ώμου. O αριθμός των ασθενών που εξετάστηκαν το 2004 ανήλθε σε 3.383. O κ. Κοντολάτης κάθε Πέμπτη καλύπτει το Πολυϊατρείο στο Θεραπευτήριο Περιστερίου, όπου το 2004 εξετάστηκαν 650 ασθενείς. Συνολικά εξετάστηκαν 4.033 ασθενείς (1.274 άνδρες και 2.769 γυναίκες) χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι επανεξετάσεις εκτάκτων στα Τ.Ε.Π. που για το έτος 2005 έφθασαν περίπου τις 3.000.

Νοσηλευθέντες: Oι νοσηλευθέντες στην Κλινική κατά το 2004 ανήλθαν σε 1.200 (890 το 2003), 726 γυναίκες και 474 άνδρες.

Ημέρες νοσηλείας: Oι συνολικές ημέρες νοσηλείας το 2004 ήταν 7.578 (6.931 το 2003). Αντίστοιχα ο μέσος όρος νοσηλείας ήταν 8,27 ημέρες (10,5 το 2003).

Ημέρες Χειρουργείου: Στην Κλινική έχουν παραχωρηθεί 4 ημέρες χειρουργείου, με 4 χειρουργικά τραπέζια την εβδομάδα, πλην των εκτάκτων για την αντιμετώπιση της εφημερίας. Κατά το έτος 2004 πραγματοποιήθηκαν 940 επεμβάσεις. Σημειώθηκε αύξηση περίπου 30% σε σχέση με το 2003.

Εφημερία εκτάκτων: Η έναρξη της πλήρους εφημερίας άρχισε την 15/9/2003, μετά από επίμονη και συστηματική προετοιμασία, αλλά χωρίς να ληφθεί υπόψη η πρότασή μας για πιλοτικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των 3-4 πρώτων μηνών. Η Κλινική εφημερεύει κάθε 4 ημέρες με μέσο αριθμό εξεταζομένων περίπου 75. Παράλληλα, πραγματοποιούνται 5-7 εισαγωγές με ανάλογο αριθμό χειρουργείων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν την ημέρα της εφημερίας ή και την επομένη ώστε να δυνηθούν να εξέλθουν και να προετοιμαστεί η κλινική για την επόμενη εφημερία. Η ρύθμιση αυτή είναι απολύτως αναγκαία δεδομένου ότι η κλινική έχει ανεπτυγμένες μόνο 27 κλίνες, που αντιστοιχούν στο 70% του προγραμματισμένου δυναμικού της.

Νοσηλευτική: Στον τομέα της νοσηλευτικής, η Κλινική λειτούργησε θετικά με τη βοήθεια της Προϊσταμένης και του λοιπού νοσηλευτικού προσωπικού, και παρέχει υψηλού επιπέδου φροντίδα στους ασθενείς,

Φυσικοθεραπεία: κ. Γ. Γραμματικός: Η φυσικοθεραπεία-κινησιοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αποθεραπείας των Oρθοπαιδικών ασθενών και διευκολύνει τα μέγιστα τη δυνατότητα αυτών να μετακινηθούν γρήγορα στα σπίτια τους, με ικανοποιητικό βαθμό ανεξαρτησίας, που είναι και αντικειμενικός σκοπός των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Χρήση αίματος – Κάλυψη αναγκών: Κατά το έτος 2004 μεταγγίσθηκαν συνολικά 382 ασθενείς. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 834 φιάλες αίμα, 83 πλάσμα και 9 αιμοπετάλια. Η κάλυψη του αίματος από το περιβάλλον των ασθενών ήταν 826 μονάδες (κάλυψη 99%). O μέσος όρος αιματοκρίτη των μεταγγισθέντων ήταν περίπου 25,5%.

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση αποτελεί ζωτικό στοιχείο κάθε Πανεπιστημιακής κλινικής. Η εκπαίδευση βρίσκεται μέσα στις βασικές υποχρεώσεις κάθε ιατρού και πρέπει να τον ακολουθεί από τη στιγμή που εισέρχεται στην Ιατρική Σχολή μέχρι τη συνταξιοδότηση του. Η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της ειδικότητας είναι βασικής σημασίας για τους εκπαιδευόμενους, αλλά ταυτόχρονα ωφελεί σε μεγάλο βαθμό και τους εκπαιδευτές, όποιοι και αν είναι αυτοί, όσο υψηλό επίπεδο γνώσεων και αν έχουν.

Επίσκεψη

Η επίσκεψη των ασθενών της Κλινικής πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη από τον Διευθυντή, παρουσία όλου του ιατρικού προσωπικού και της προϊσταμένης. Κατά τη διάρκειά της, οι εκπαιδευόμενοι εξετάζονται στον τρόπο λήψης του ιστορικού, εξετάσεως των ασθενών, στη σύνθεση της διαγνώσεως, τη σωστή εκτίμηση και το κόστος των παρακλινικών εξετάσεων, τη διαφορική διάγνωση αλλά και τη κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση. Oι τυχόν επιπλοκές καθώς και ο τρόπος προλήψεώς τους συζητούνται λεπτομερώς.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη 2-5 μ.μ. πλήν της ημέρας της γενικής εφημερίας, και κάθε 1η και 3η Δευτέρα του μήνα, με τη μορφή διαλέξεων και βιβλιογραφικής ενημερώσεως. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετέχουν προσκεκλημένοι ομιλητές

Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Τα περιοδικά που διαθέτει η βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου και χρησιμοποιούνται είναι: Acta Orthopaedica Scandinavica, Clinical Orthopaedics and R.R., The Journal of Bone and Joint Surgery, Journal of Orthopaedics and Sports Physical Therapy, Orthopaedic Clinics of North American, Physiotherapy, Journal of Arthroplasty.

Να σημειωθεί ότι η Κλινική έχει επιλεγεί ως κέντρο εκπαιδεύσεως πλαστικής αποκατάστασης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου με συνθετικό μόσχευμα LARS®.

Διδακτορικές Διατριβές

Από τον Σεπτέμβριο του 2001 ενεκρίθησαν 15 ερευνητικά πρωτόκολλα των παρακάτω ερευνητών για την εκπόνηση Δ.Δ., υπό την επίβλεψη του Δ.Ε.Π. της Κλινικής.

Ι. Σούρλα, Β. Νικολάου, Α. Καλλιακμάνη, Δ. Κλαυδιανού, Δ. Κούλαλη, Κ. Γιαννίκα, Ε. Μοράκη, Κ. Εμμανουήλ, Κ. Αντωνή, Α. Πηλιχού, Χ. Τζιούπη, Κ. Πανούση, Ε. Λαζαρίδη, Ε. Μωράκη, Σ. Τσιφετάκη , Ι.Δρακόπουλος.

Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση των Δ.Δ. των κ.κ. Ε. Χρονόπουλου, Ι. Λαζαρέττου, Η. Παπαδόπουλου και ενεκρίθησαν από τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και η Διδακτορική διατριβή του κ. Σ. Πλέσσα από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Έρευνα

1. Συμμετοχή στην πολυεθνική/πολυκεντρική κλινική δοκιμή της χρήσης του Fondaparinux sodium (ARIXTRA) στην καθημερινή πράξη σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μείζονα ορθοπαιδική επέμβαση των κάτω άκρων. Αριθμός μελέτης: C 88 43: EXPERT.

2. «Έλεγχος αποτελεσματικότητας της ταινίας ελκυσμού στο έξω σφυρό. Πειραματική μελέτη in vivo και in vitro».

3. «Ανοσοπαρέμβαση σε πειραματικό μοντέλο πολυτραυματία. Πειραματική μελέτη in vivo». Με τη συνεργασία της Δ' Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακολούθηση Συνεδρίων:

Ελληνικά συνέδρια: 23

Ελληνικά συνέδρια με διεθνή συμμετοχή: 31

Διεθνή συνέδρια: 16

Συμμετοχή σε Συνέδρια (ανακοινώσεις):

Ελληνικές ανακοινώσεις: 59

Ξενόγλωσσες ανακοινώσεις: 36

Δημοσιευθείσες Εργασίες:

Ελληνικές: 4

Ξενόγλωσσες: 16

Προς Δημοσίευση (Αποδεκτές): 8

Μελλοντικές Προοπτικές

• Oι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κωνσταντοπούλειου Συγκροτήματος «Αγία Όλγα» Ν. Ιωνία είναι πολλές και προς την σωστή κατεύθυνση. Είναι αναγκαία η δημιουργία και άλλων χώρων, πέραν του θαυμάσιου αμφιθεάτρου, που διαθέτει το Νοσοκομείο, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

• Η σύνδεση του παλαιού με το νέο κτήριο στο επίπεδο του ισογείου, θα διευκολύνει την επικοινωνία των δυο κτηρίων.

• Η Κλινική έχει έλλειψη χώρων που αφορούν:

α) συμπλήρωση των κλινών,

β) γραφεία ιατρών,

γ) αίθουσα διδασκαλίας,

δ) κοιτώνες εφημερευόντων.

• Έχει παρατηρηθεί και είναι γενικά αποδεκτό ότι την καλύτερη περίθαλψη έχουν οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα τα οποία διαθέτουν ή είναι συνδεδεμένα με ερευνητικά κέντρα. Με κίνδυνο να θεωρηθώ αιθεροβάμων, προτείνω την διερεύνηση της δυνατότητας διασύνδεσης ή δημιουργίας χώρου ερευνητικής εργασίας.

• Φυσικά, τίποτε από τις παραπάνω προτάσεις, σκέψεις και προοπτικές, της συγκεκριμένης Κλινικής, δεν είναι δυνατόν να ευδοκιμήσει χωρίς την ενεργό αρωγή της ηγεσίας τού Πανεπιστημίου και τού Νοσοκομείου.

Το προσωπικό της Κλινικής

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Παπαχρήστου Γεώργιος (από 1ης Σεπτεμβρίου 2001)

Μέλη Δ.E.Π.: Αναπληρωτής Καθηγητής Ευσταθόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Πνευματικός Σπύρος (από 6/2003), Λέκτορας Χρονόπουλος Ευστάθιος (από 12/2003)

Επιμελητές ΕΣΥ: Κοντολάτης Λουκάς (από το 1985) Επιμελητής A' ΕΣΥ, Πλέσσας Σπυρίδων (από 19 Νοεμβρίου 2001) Επιμελητής Β' ΕΣΥ

Ειδικοί Συνεργάτες: Σούρλας Ιωάννης (από 8/7/2002), Λαζαρέττος Ιωάννης (από 2/12/02)

Ειδικευόμενοι: Νικολάου Βασίλειος (Από 15 Φεβρουαρίου 2002), Καλλιακμάνης Αλκιβιάδης (από 19 Φεβρουαρίου 2002), Πηλιχού Αναστασία (από 10 Φεβρουαρίου 2003), Ψύχας Χαραλαμπος (από 5 Φεβρουαρίου 2004), Ξυπνητός Φραγκίσκος (από 17 Μαΐου 2004), Σαββίδου Χριστιάνα (από 1 Ιουλίου 2004)

Νοσηλευτικό Προσωπικό:

Το Νοσηλευτικό Τμήμα της Κλινικής αποτελείται από την Προϊσταμένη κα Ασπρουλάκη Σταυρούλα, 11 νοσηλεύτριες (9 μόνιμες και 2 με 18μηνη θητεία μέσω O.Α.Ε.Ε.Δ.) και 2 Βοηθοί Θαλάμου. Θα βοηθούσε θετικά και είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσωπικού σε αριθμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 27 ανεπτυγμένων κλινών.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Το Καποδιστριακό»
Τελευταία αναθεώρηση : 1/10/2005

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.