Αναζήτηση / Search

  
Εμβολιασμοί - Βασικές έννοιες και συστάσεις
Εμβολιασμοί - Βασικές έννοιες και συστάσεις
Εμβολιασμοί - Βασικές έννοιες και συστάσεις
Εμβολιασμοί - Βασικές έννοιες και συστάσεις
Εμβολιασμοί - Βασικές έννοιες και συστάσεις
Εμβολιασμοί - Βασικές έννοιες και συστάσεις
Εμβολιασμοί - Βασικές έννοιες και συστάσεις

 

 

Γιατί χρειάζονται εμβολιασμοί;

Γιατί:

Τι είναι η ενεργητική ανοσοποίηση;

Ενεργητική ανοσοποίηση (εμβολιασμός) είναι η χορήγηση ενός εμβολίου με σκοπό την πρόκληση ειδικής ανοσολογικής απάντησης (χυμικής ή κυτταρικής) από τον οργανισμό, με αποφυγή όμως των κινδύνων που θα απειλούσαν το άτομο αν ερχόταν σε φυσική επαφή με τη νόσο. Με άλλα λόγια, ο οργανισμός αναπτύσσει αμυντικούς μηχανισμούς ενάντια στη νόσο, όπως θα έκανε και σε περίπτωση επαφής με το υπεύθυνο μικρόβιο. Στην περίπτωση των εμβολιασμών όμως, δεν αναμένεται να εμφανιστούν οποιαδήποτε συμπτώματα ή επιπλοκές της ασθένειας και δεν θα χρειαστεί να λάβει το άτομο κάποια θεραπεία.

Για ποιές ασθένειες κυκλοφορούν εμβόλια στη χώρα μας;

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν σήμερα τα ακόλουθα εμβόλια:

Αιμόφιλου γρίπης τύπου b (Hib)

Ανεμευλογιάς

Γρίπης

Διφθερίτιδας, Τετάνου, Ακυτταρικό κοκκύτη (DTαP)

Διφθερίτιδας, Τετάνου, Κοκκύτη (DTP)

Ερυθράς

Ηπατίτιδας Β (HBV)

Ηπατίτιδας Α (HAV)

Ιλαράς, Ερυθράς, Παρωτίτιδας (ΜΜR)

Ιλαράς

Κίτρινου πυρετού

Κοκκύτη

Λύσσας

Μηνιγγιτιδοκόκκου (οροομάδας C)

Παρωτίτιδας

Πνευμονιοκόκκου

Πολιομυελίτιδας, Sabin (OPV)

Πολιομυελίτιδας, Salk (IPV)

Τετάνου

Τετάνου, Διφθερίτιδας (TD ή Td=τύπου ενηλίκου)

Τυφοειδούς Πυρετού

Φυματίωσης, Bacillus Calmette –Guerin (BCG)

Χολέρας

Τι μπορεί να περιέχει ένα εμβόλιο;

Τα εμβόλια μπορεί να περιέχουν:

 1. Ζώντες εξασθενημένους (attenuated) παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως συμβαίνει με πολλά εμβόλια έναντι ιών (π.χ. ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας, ανεμευλογιάς, το εμβόλιο Sabin για την πολιομυελίτιδα και του κίτρινου πυρετού), το από του στόματος χορηγούμενο εμβόλιο του τυφοειδή πυρετού και το εμβόλιο κατά της φυματίωσης (BCG).
 2. Αδρανοποιημένους (killed//inactivated) λοιμογόνους παράγοντες, όπως συμβαίνει με αρκετούς ιούς και τα περισσότερα βακτηρίδια (π.χ. εμβόλια κοκκύτη, ηπατίτιδας Α, γρίπης, χολέρας, λύσσας, παρεντερικό εμβόλιο τυφοειδή πυρετού και Salk κατά της πολιομυελίτιδας).
 3. Τροποποιημένα ατοξικά προϊόντα του παθογόνου μικροοργανισμού, όπως συμβαίνει με τα τοξοειδή (toxoids) που περιέχονται στα εμβόλια της διφθερίτιδας και του τετάνου. Η διατήρηση όμως μακροχρόνιας ανοσίας απαιτεί περιοδική επαναχορήγηση αναμνηστικών δόσεων του εμβολίου (boosters).
 4. Εμβόλια που περιέχουν τμήμα του λοιμογόνου παράγοντα (εμβόλια υπομονάδων, subunits), εμβόλια που περιέχουν συνθετικά πολυπεπτίδια ή εμβόλια που παράγονται με τεχνικές ανασυνδυασμένου (recombinant) DNA, όπως το εμβόλιο του αιμοφίλου γρίπης τύπου b, της ηπατίτιδας Β, του μηνιγγιτιδοκόκκου ομάδος C, του πνευμονιοκόκκου (7-δύναμο συζευγμένο) και το παρεντερικό του τυφοειδή πυρετού. Τα εμβόλια αυτά δεν μεταδίδουν το λοιμογόνο παράγοντα.

Εκτός από τον ενεργό ανοσοποιητικό παράγοντα τα σκευάσματα των εμβολίων περιέχουν ένα διαλύτη (αποστειρωμένο νερό, φυσιολογικό ορό ή σύνθετο υγρό που προέρχεται από την καλλιέργεια ιστών στην οποία παρήχθη το εμβόλιο π.χ. αυγά όρνιθας). Επίσης, μπορεί να περιέχουν συντηρητικά, σταθεροποιητικούς παράγοντες, αντιβιοτικά (π.χ. νεομυκίνη ή στρεπτομυκίνη) που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις και ανοσοενισχυτικούς παράγοντες, όπως άλατα αλουμινίου που χρησιμοποιούνται για αύξηση της αντιγονικότητας, ιδίως σε εμβόλια που περιέχουν αδρανοποιημένους μικροοργανισμούς ή προϊόντα τους.

Τι νέα εμβόλια δοκιμάζονται τα τελευταία χρόνια;

Στο στάδιο των κλινικών δοκιμών βρίσκονται ακόμη DNA εμβόλια, για χρήση σε περιπτώσεις καρκίνου, αλλεργικών και αυτοάνοσων νοσημάτων, αποτελούμενα από απλό κυκλικό DNA (πλασμίδιο) στο οποίο έχουν εισαχθεί το γονίδιο που κωδικοποιεί για το επιθυμητό αντιγόνο και ένας εκκινητής για την έκφραση του γονιδίου στα ευκαρυωτικά κυτταρα. Τα εμβόλια αυτά χορηγούνται ενδομυϊκώς και διεγείρουν τόσο την κυτταρική όσο και τη χυμική ανοσία. Ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα από τη χορήγηση του νέου εμβολίου κατά του ιού του ανθρωπίνου θηλώματος (HPV), που φαίνεται να συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, στις γυναίκες.

Ποιό είναι το συνιστώμενο σχήμα ρουτίνας για τον εμβολιασμό βρεφών, παιδιών και εφήβων στη χώρα μας;

Βλέπε σχετικές λεπτομέρειες στο Σχήμα 1.

Σχήμα 1. Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών για παιδιά και εφήβους . Πηγή: Φ. Κανακούδη-Τσακαλίδου. Εμβολιασμοί 2005. Νέα εμβόλια στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος. 17:213-230, 2005, με τροποποιήσεις.

Τι πρέπει να γίνει αν δεν γίνει ένας εμβολιασμός στην ώρα του;

Αν καθυστερήσουν να γίνουν ορισμένες δόσεις των εμβολίων, όπως DTP ή DTaP, OPV ή ΙPV, Hib και HBV δεν χρειάζεται να επαναληφθεί το εμβολιαστικό σχήμα από την αρχή, αλλά συνεχίζεται κανονικά η επόμενη δόση με τήρηση όμως των μεσοδιαστημάτων στους επόμενους εμβολιασμούς.

Ποιά εμβόλια δεν πρέπει/δεν χρειάζεται να γίνονται σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας;

 1. Ο εμβολιασμός για τον αιμόφιλο της ινφλουέντζας τύπου b (Hib) δεν συνιστάται μετά την ηλικία των 5 ετών, εκτός αν υπάρχουν ενδείξεις π.χ. λειτουργική ασπληνία.
 2. Αν οι εμβολιασμοί αρχίσουν μετά την ηλικία των 7 ετών, δεν χρησιμοποιείται το εμβόλιο DTP ή DΤaP αλλά το συνδυασμένο εμβόλιο διφθερίτιδας-τετάνου τύπου ενηλίκου (Td) που περιέχει την ίδια δόση τοξοειδούς του τετάνου, όπως το εμβόλιο DTP ή DTaP, αλλά μειωμένη δόση τοξοειδούς διφθερίτιδας. Στη συνέχεια ο εμβολιασμός για τη διφθερίτιδα και τον τέτανο χρειάζεται να επαναλαμβάνεται ανά 10 έτη.
 3. Το εμβόλιο Sabin για την πολιομυελίτιδα, (OPV) συνήθως δεν χρησιμοποιείται μετά την ηλικία των 18 ετών. Αντ’ αυτού, αν κριθεί σκόπιμο, προτιμάται να γίνεται ο εμβολιασμός με το εμβόλιο Salk (IPV) .

Πώς πρέπει να εμβολιάζονται τα παιδιά μεταναστών;

Ισχύουν οι γενικές οδηγίες για των εμβολιασμών των παιδιών και των εφήβων. Επιπλέον, λόγω αυξημένου κινδύνου, πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε έλεγχος για φυματίωση και ηπατίτιδα Β. Ειδικά για τη φυματίωση, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της πρόσφατης θετικοποίησης φυματινοαντίδρασης με τη δοκιμασία Mantoux, κατά την πρώτη επίσκεψη στο γιατρό και μετά παρέλευση τριμήνου και να ακολουθεί ακτινογραφία θώρακα επί θετικής δοκιμασίας. Ακτινογραφία θώρακα πρέπει να γίνεται επίσης σε παιδιά με ιστορικό εμβολιασμού με BCG που παρουσιάζουν ισχυρά θετική δερμοαντίδραση, ενώ εμβολιασμός για προστασία από φυματίωση χρειάζεται να γίνεται σε όλα τα παιδιά μεταναστών ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Ποιά εμβόλια μπορούν να κάνουν οι ενήλικες και οι υπερήλικες;

Td

Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς (MMR)

Γρίππης

Πνευμονιοκόκκου (23-δύναμο)

Ανεμευλογιάς

Ηπατίτιδας Β

Μηνιγγιτιδοκόκκου

Από αυτά, το Td πρέπει να γίνεται κάθε δέκα χρόνια σε όλους τους ενήλικες ανεξαρτήτως ηλικίας. Σε άτομα άνω των 65 ετών συνίσταται να γίνεται κάθε χρόνο εμβόλιο κατά της γρίππης. Τα υπόλοιπα αφορούν άτομα αυξημένου κινδύνου λόγω επαγγέλματος, συνθηκών διαβίωσης ή συνυπαρχόντων νοσημάτων.

Για ποιές ομάδες πληθυσμού υπάρχουν ειδικές οδηγίες επιπρόσθετων εμβολιασμών;

Βλέπε σχετικά το σχήμα 2.

Ειδικές ομάδες

Ενδείξεις εμβολιασμού

1. Επάγγελμα

Νοσοκομειακοί, εργαστηριακοί και άλλοι επαγγελματίες υγείας, προσωπικό ιδρυμάτων για διανοητικώς υστερούντα άτομα

 • Πολιομυελίτιδα
 • Γρίπη
 • Ηπατίτιδα Β
 • Ανεμευλογιά

Βοσκοί και χειριστές ζώων

 • Λύσσα

2. Τρόπος ζωής

Ομοφυλόφιλοι άνδρες

 • Ηπατίτιδα Β

Χρήστες ευφορικών ουσιών

 • Ηπατίτιδα Β

3. Περιβαλλοντικές συνθήκες

Ένοικοι Ιδρυμάτων Αποκατάστασης

 • Ηπατίτιδα Β

Ένοικοι Ιδρυμάτων για διανοητικώς υστερούντα άτομα

 • Ηπατίτιδα Β

4. Ταξιδιώτες (ανάλογα με τον τόπο προορισμού)

 • Ιλαρά
 • Ερυθρά
 • Πολιομυελίτιδα
 • Κίτρινος πυρετός
 • Λύσσα
 • Μηνιγγιτιδόκοκκος
 • Τυφοειδής
 • Χολέρα
 • Πανώλη

5. Ξένοι σπουδαστές και μετανάστες

 • Ιλαρά
 • Ερυθρά
 • Διφθερίτιδα
 • Ηπατίτιδα Β
 • Φυματίωση
 • Τέτανος

Σχήμα 2. Ενδείξεις εμβολιασμού για ομάδες ειδικού κινδύνου

Μπορώ να κάνω ένα εμβόλιο και να λάβω ταυτόχρονα ανοσοσφαιρίνη (άνοσο ή υπεράνοσο ορό) ή να κάνω και δοκιμασία Mantoux;

Σε γενικές γραμμές συνιστάται:

Πώς εμβολιάζονται τα πρόωρα;

Τα πρόωρα νεογνά έχουν καλή αντισωματική απάντηση και δεν παρουσιάζουν ασυνήθιστα συχνές παρενέργειες από τους εμβολιασμούς. Κατά συνέπεια, μπορούν να εμβολιαστούν στην προβλεπόμενη χρονολογική ηλικία με τα περισσότερα εμβόλια και με την πλήρη δόση του εμβολίου. Εξαίρεση αποτελεί ο εμβολιασμός κατά της πολιομυελίτιδας, o οποίος θα πρέπει να αναβάλλεται μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο, προς αποφυγή νοσοκομειακής μετάδοσης ή εναλλακτικά, να αντικαθίσταται από το εμβόλιο Salk. Τα πρόωρα νεογνά που αναπτύσσουν χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους θα πρέπει - τα νεογνά μετά την ηλικία των 6 μηνών - να εμβολιάζονται κάθε φθινόπωρο με το εμβόλιο της γρίπης. Ειδικά για τα πρόωρα νεογνά (με διάρκεια κύησης ( 35 εβδομάδων και ηλικία μικρότερη των 6 μηνών κατά την εποχή της έξαρσης του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού, RSV) υπάρχει δυνατότητα παθητικής ανοσοποίησης έναντι του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού που αποτελεί το συχνότερο αίτιο ιογενούς λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού σε βρέφη και μικρά παιδιά. Το σκεύασμα παρέχεται με την μορφή IgG ανοσοσφαιρίνης (Palivizumab) ή ανθρώπινων μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Τι ισχύει για τα εμβόλια στις εγκύους;

Οι έγκυες πρέπει γενικώς να αποφεύγουν τους εμβολιασμούς και τη λήψη φαρμάκων, εκτός αν υπάρχει ειδική ανάγκη, παρότι ουσιαστικά λείπουν ερευνητικά δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος τερατογένεσης σε περίπτωση εμβολιασμού με αδρανοποιημένα εμβόλια ή τοξίνες. Για το λόγο αυτό αν μία έγκυος εμβολιαστεί κατά λάθος με οποιοδήποτε εμβόλιο δεν συνιστάται διακοπή κύησης.

Τα μόνα εμβόλια σειράς που συνιστάται - εφόσον υπάρχει ένδειξη - να γίνονται στην εγκυμοσύνη είναι της διφθερίτιδας και του τετάνου.

Πού πραγματοποιούνται οι εμβολιασμοί των παιδιών στην Ελλάδα;

Στη χώρα μας οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται από:

Πού πραγματοποιούνται οι εμβολιασμοί ενηλίκων στην Ελλάδα;

Υποχρεωτικός εμβολιασμός για τέτανο γίνεται κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Τα κέντρα που εμβολιάζουν ενήλικες (συνήθως Υγειονομικά Κέντρα των Νομαρχιών) είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με εκείνα που εμβολιάζουν παιδιά. Στην πράξη οι υπηρεσίες αυτές ασχολούνται περισσότερο με εμβολιασμούς ειδικών ομάδων πληθυσμού, όπως είναι οι ναυτικοί και οι μετανάστες παρά με το συστηματικό έλεγχο της εμβολιαστικής κάλυψης των ενηλίκων.

Σύνταξη: Β. Μπενέτου, Ε. Πετρίδου, σε συνεργασία με Α. Ανδρή, Α. Τερζίδη
Επιμέλεια Κειμένων Ηλεκτρονικής Παρουσίασης: Γ. Μ. Λαβράνος
Μονάδα Προληπτικής Ιατρικής
Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον επίσημο ιστότοπο του Εργαστηρίου: http://www.euroipn.org/hygiene/
Τελευταία αναθεώρηση : 23/11/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.