Αναζήτηση / Search

  
Υπεροξειδιοσώματα
Υπεροξειδιοσώματα
Υπεροξειδιοσώματα
Υπεροξειδιοσώματα
Υπεροξειδιοσώματα
Υπεροξειδιοσώματα
Υπεροξειδιοσώματα

 

Τα υπεροξειδιοσώματα εντάσσονται μαζί με τα γλυοξυσώματα, τα γλυκοσώματα και τα υδρογονοσώματα σε μία κατηγορία υποκυτταρικών οργανιδίων που ονομάζονται μικροσωμάτια και εντοπίζονται σε ευκαρυωτικούς οργανισμούς.

Τα υπεροξειδιοσώματα είναι μικρά κυστίδια, σφαιρικού ή ωοειδούς σχήματος και περιβάλλονται από απλή μεμβράνη. Τα συναντάμε κυρίως σε κύτταρα του ήπατος και στα νεφρά. Ο αριθμός των οργανιδίων, το σχήμα, το μέγεθος και το περιεχόμενό τους σε ένζυμα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του κυττάρου ή του οργανισμού. Συνήθως τα κανονικά ηπατοκύτταρα περιέχουν 1000 υπεροξειδιοσώματα. Η μεμβράνη τους παρουσιάζει ομοιότητες με τη μεμβράνη του ενδοπλασματικού δικτύου στο πάχος και στη σύσταση φωσφολιπιδίων ενώ συγχρόνως είναι αρκετά πορώδης επιτρέποντας τη διέλευση μικρών μορίων. Στο εσωτερικό τους περιέχεται μεγάλος αριθμός ενζύμων υπεύθυνα για ποικίλες διεργασίες όπως η παραγωγή του H2O2 από οξειδάσες και η αποικοδόμηση του H2O2 σε O2 και H2O από την καταλάση (υψηλής συγκέντρωσης ένζυμο). Άλλα ένζυμα σχετίζονται με τον λιπιδιακό μεταβολισμό, τον καταβολισμό της πουρίνης και των αμινοξέων κτλ.

Σημαντικές λειτουργίες του οργανιδίου είναι:

  1. η αποικοδόμηση του H2O2 το οποίο είναι ιδιαίτερα τοξικό και δημιουργεί ενεργές ρίζες απειλητικές για τα μεγαλομόρια
  2. η β-οξείδωση λιπαρών οξέων που οδηγεί σε παραγωγή ακετυλο-συνένζυμο-Α το οποίο εισέρχεται στον κύκλο του Krebs
  3. συμμετοχή, σε αρχικό στάδιο, στη σύνθεση αιθερογλυκερολιπιδίων.

Τα ένζυμα και οι μεμβρανικές πρωτεΐνες του υπεροξειδιοσώματος συντίθενται στα ελεύθερα πολυριβοσώματα ενώ τα μεμβρανικά λιπίδια συντίθενται στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Τα συστατικά του οργανιδίου αναπληρώνονται διαρκώς.

Επικρατούν δύο υποθέσεις για την αποικοδόμηση των υπεροξειδοσωματίων: α) αυτοφαγοκύτωση και β) έξοδος των ενζύμων του οργανιδίου έπειτα από μερική αποδόμηση της μεμβράνης του.

Το σύνδρομο Zellweger αποτελεί μία υπεροξειδιοσωματική ασθένεια που παρουσιάζεται στον άνθρωπο και προκαλείται από λάθη στην εισαγωγή και κατανομή των ενζύμων. Χαρακτηριστικά του συνδρόμου είναι οι ανωμαλίες στο ήπαρ, στους νεφρούς αλλά και ο θάνατος σε μικρή ηλικία.

Ανυφαντάκη Φωτεινή, φοιτήτρια Ιατρικής
Τελευταία αναθεώρηση : 1/12/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.