Αναζήτηση / Search

  
Σερτραλίνη
Σερτραλίνη
Σερτραλίνη
Σερτραλίνη
Σερτραλίνη
Σερτραλίνη
Σερτραλίνη

 

τι πρέπει να ξέρω για το zoloft?

Απάντηση:

Η σερτραλίνη ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται εκλεκτικοί ανταγωνιστές της επαναπροσληψης σεροτονίνης. Επηρεάζει χημικές ουσίες στον εγκέφαλο που μπορεί να προκαλούν κατάθλιψη, πανικό ή άγχος, ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα. Η σερτραλίνη χρησιμοποιείται στη θεραπεία της κατάθλιψης, της ιδεοξυχαναγκαστικής διαταραχής, της προεμμηνορυσιακής δυσφορικής διαταραχής και της μετατραυματικής αγχώδους διαταραχής. Μπορεί να περάσουν 4 εβδομάδες ή και περισσότερο ως που να δράσει το φάρμακο, αλλά μη σταματήσετε να παίρνετε σερτραλινη χωρίς να μιλήσετε πρώτα με το γιατρό σας. Χρειάζεται προσοχη στην οδηγηση, κατά τη χρήση μηχανημάτων και γενικότερα σε άλλες επικίνδυνες δραστηριότητες,γιατί η σερτραλίνη μπορεί να προκαλέσει νωθρότητα και ζάλη. Αν αισθανθείτε νύστα ή ζάλη αποφύγετε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Αποφύγετε τη χρήση αλκοόλ όταν παίρνετε σερτραλίνη, γιατί το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει το αίσθημα νωθρότητας και ζάλης που προκαλείται από το φάρμακο. Σε περίπτωση διακοπής της χορήγησης σερτραλίνης συνίσταται προοδευτική διακοπή για την αποφυγή σερητικών συμπτωμάτων. Επίσης συνίσταται παρακολούθηση του ασθενούς κατά την έναρξη της θεραπείας για την αποφυγή αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς.

πως πρέπει να παίρνω το zoloft? τι πρέπει να προσέχω? πότε δεν πρέπει να το παίρνω?

Απάντηση:

Η σερτραλίνη είναι αποτελεσματική σε δόσεις από 50 έως 200 mg ημερησίως και χορηγείται με προοδευτική αύξηση. Πρέπει να παίρνετε τη σερτραλίνη ακριβώς όπως σας συνέστησε ο γιατρός σας. Αν δεν καταλαβαίνετε τις οδηγίες, ρωτήστε τον γιατρό, το φαρμακοποιό ή κάποια νοσηλεύτρια. Να παίρνετε την κάθε δόση με ένα γεμάτο ποτήρι νερό. Μπορείτε να πάρετε τη σερτραλίνη με ή χωρίς φαγητό. Η σερτραλίνη συνήθως λαμβάνεται μια φορά την ημέρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας. Παίρνετε τη δόση την ίδια ώρα κάθε μέρα. Μπορεί να περάσουν 4 εβδομάδες ή και περισσότερο ως που να δράσει το φάρμακο, αλλά μη σταματήσετε να παίρνετε σερτραλίνη χωρίς να μιλήσετε πρώτα με το γιατρό σας. Αποθηκεύστε το φάρμακο σε θερμοκρασία δωματίου μακριά από υγρασία και ζέστη. Αν χάσετε κάποια δόση πάρτε τη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.Ωστόσο, αν έχει πλησιάσει η ώρα για την επόμενη δόση, παραλείψτε τη δόση που χάσατε και πάρτε μόνο την επόμενη προγραμματισμένη δόση.Μην πάρετε διπλή δόση από αυτό το φάρμακο εκτός αν ο γιατρός σας σας έχει δώσει άλλες οδηγίες. Τα συμπτώματα υπερδοσολογίας περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο, τρόμο, νωθρότητα, ευερεθιστότητα, επιληπτικές κρίσεις, υπερδιεγερσιμότητα και μυδρίαση.Αν παρουσιάσετε τέτοια συμπτώματα μετά από λήψη μεγάλης ποσότητας σερτραλίνης αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Δεν πρέπει να παίρνετε σερτραλίνη αν έχετε πάρει κάποιον αναστολέα της μονοαμινοξειδάσης όπως η ισοκαρβοξαζίδη, η φαινελζίνη, ή η τρανυλκυπρομίνη μέσα τις τελευταίες 14 ημέρες. Αν γίνει αυτός ο συνδυασμός μπορεί να προκληθούν σοβαρές παρενέργειες όπως μυόκλονος, δυσκαμψία, διαταραχές συνείδησης, υπερθερμία (σεροτονινεργικό σύνδρομο). Σε περίπτωση αλλαγής της αγωγής η σερτραλίνη θα πρέπει να χορηγηθεί 15 ημέρες μετά τη διακοπή του αναστολέα της ΜΑΟ και αντιστρόφως. Επίσης δεν πρέπει να παίρνετε σερτραλίνη αν ήδη παίρνετε πιμοζίδη (pirium). Πριν τη λήψη του φαρμάκου συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν πάσχετε από: ηπατική νόσο, νεφρική νόσο, επιληπτικές κρίσεις, μανία ή έχετε τάσεις αυτοκτονίας. Μπορεί να μην μπορείτε να πάρετε σερτραλίνη ή να χρειάζεστε μια ρύθμιση της δοσολογίας ή ειδική παρακολούθηση κατά τη θεραπεία αν πάσχετε από κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις. Δεν είναι γνωστό αν η σερτραλίνη μπορεί να βλάψει ένα έμβρυο, γι'αυτό καλύτερα να μην πάρετε αυτό το φάρμακο σε περίπτωση εγκυμοσύνης αν πρώτα δε συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Δεν είναι γνωστό αν περνά στο μητρικό γάλα και μπορεί να βλάψει ένα νεογνόγι'αυτό μην πάρετε σερτραλίνη εφόσον θηλάζετε αν πρώτα δε συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

τι μπορεί να προκαλέσει το zoloft?

Απάντηση:

Αν παρουσιάσετε κάποια από τις παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες, αναζητήστε ιατρική βοήθεια ή επικοινωνήστε με το γιατρό σας: αλλεργική αντίδραση (δυσκολία στην αναπνοή, πρήξιμο στα χείλη, πρόσωπο ή γλώσσα), αλλοιωμένο καρδιακό ρυθμό ή σφυγμό, χαμηλή αρτηριακή πίεση (ζάλη, αδυναμία) -υψηλή αρτηριακή πίεση (σοβαρή κεφαλαλγία, θολωμένη όραση) ή ρίγη ή πυρετό, ασυνήθιστες αιμορραγίες και μελανιές, εξάνθημα. Άλλες λιγότερο σοβαρές παρενέργειες είναι πιο πιθανό να προκύψουν. Συνεχίστε να παίρνετε σερτραλίνη και συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν έχετε: κεφαλαλγία, τρόμο, νευρικότητα ή άγχος, ναυτία, εφίδρωση, διάρροια, ξηροστομία ή απώλεια όρεξης ή βάρους, υπνηλία ή αϋπνία, μειωμένη σεξουαλική διάθεση, ανικανότητα ή αδυναμία οργασμού. Άλλες παρενέργειες από τις εδώ αναφερόμενες μπορεί επίσης να προκύψουν. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για κάθε σύμπτωμα που σας φαίνεται ασυνήθιστο ή είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό.

ποια φάρμακα μπορεί να αλληλεπιδράσουν με το zoloft?

Απάντηση:

Δεν πρέπει να παίρνετε σερτραλίνη αν έχετε πάρει κάποιον αναστολέα της μονοαμινοξειδάσης όπως η ισοκαρβοξαζίδη, η φαινελζίνη, ή η τρανυλκυπρομίνη μέσα τις τελευταίες 14 ημέρες.Αν γίνει αυτός ο συνδυασμός μπορεί να προκληθούν σοβαρές παρενέργειες όπως μυόκλονος, δυσκαμψία, διαταραχές συνείδησης, υπερθερμία (σεροτονινεργικό σύνδρομο). Σε περίπτωση αλλαγής της αγωγής η σερτραλίνη θα πρέπει να χορηγηθεί 15 ημέρες μετά τη διακοπή του αναστολέα της ΜΑΟ και αντιστρόφως. Επίσης δεν πρέπει να παίρνετε σερτραλίνη αν ήδη παίρνετε πιμοζίδη (pirium). Πριν πάρετε αυτό το φάρμακο ενημερώστε το γιατρό σας αν παίρνετε: - κάποια βενζοδιαζεπίνη όπως διαζεπάμη (valium), αλπραζολάμη (xanax), χλωροδιαζεποξείδη, κλοραζεπάτη (tranxene), τεμαζεπάμη, τριαζολάμη και άλλα - κάποιο τρικυκλικό αντικαταθλιπτικό όπως η αμιτριπτυλίνη (saroten), ιμιπραμίνη, δοξεπίνη, νορτρπτυλίνη και άλλα - φάρμακα του γαστρεντερικού όπως σιμετιδίνη, ρανιτιδίνη, ομεπραζόλη - λίθιο - φάρμακα για την ημικρανία (αλμοτριπτάνη κλπ) -καρβαμαζεπίνη ή φαινυτοϊνη - βαρφαρίνη ή διγοξίνη. Μπορεί να μην μπορείτε να πάρετε σερτραλίνη ή να χρειάζεστε μια ρύθμιση της δοσολογίας ή ειδική παρακολούθηση κατά τη θεραπεία αν πάσχετε από κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις.

Πέτρος Σκαπινάκης, Λέκτορας Ψυχιατρικής
Ευαγγελία Γεράση, Ιατρός, μεταπτυχιακός Κοινωνικής Ψυχιατρικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο www.stress.gr που εξειδικεύεται σε θέματα ψυχικής υγείας
Τελευταία αναθεώρηση : 9/6/2004

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.