Αναζήτηση / Search

  
Σιταλοπράμη
Σιταλοπράμη
Σιταλοπράμη
Σιταλοπράμη
Σιταλοπράμη
Σιταλοπράμη
Σιταλοπράμη

 

Τι πρέπει να ξέρω για το seropram?

Απάντηση:

Η σιταλοπράμη ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται εκλεκτικοί ανταγωνιστές της επαναπροσληψης σεροτονίνης. Επηρεάζει χημικές ουσίες στον εγκέφαλο που μπορεί να προκαλούν κατάθλιψη. Η σιταλοπράμη χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της κατάθλιψης. Μπορεί να περάσουν 3 εβδομάδες ή και περισσότερο ως που να δράσει το φάρμακο, αλλά μη σταματήσετε να παίρνετε σιταλοπράμη χωρίς να μιλήσετε πρώτα με το γιατρό σας. Χρειάζεται προσοχη στην οδηγηση, κατά τη χρήση μηχανημάτων και γενικότερα σε άλλες επικίνδυνες δραστηριότητες, γιατί η σιταλοπράμη μπορεί να προκαλέσει ζάλη και νωθρότητα. Αν αισθανθείτε νύστα ή ζάλη αποφύγετε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Αποφύγετε τη χρήση αλκοόλ όταν παίρνετε σιταλοπράμη, γιατί το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει το αίσθημα νωθρότητας και ζάλης που προκαλείται από το φάρμακο.

Πώς πρέπει να παίρνω το seropram? τι πρέπει να προσέχω? πότε δεν πρέπει να το παίρνω?

Απάντηση:

Η σιταλοπράμη είναι αποτελεσματική σε δόσεις από 20 - 30 mg. Σε μείζονα κατάθλιψη μπορεί να αυξηθεί η δοσολογία έως πάνω από 40 mg. Πρέπει να παίρνετε την σιταλοπράμη ακριβώς όπως σας συνέστησε ο γιατρός σας. Αν δεν καταλαβαίνετε τις οδηγίες, ρωτήστε τον γιατρό, το φαρμακοποιό ή κάποια νοσηλεύτρια. Να παίρνετε την κάθε δόση με ένα γεμάτο ποτήρι νερό. Μπορείτε να πάρετε τη σιταλοπράμη με ή χωρίς φαγητό. Η σιταλοπράμη συνήθως λαμβάνεται μια φορά την ημέρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας. Παίρνετε τη δόση την ίδια ώρα κάθε μέρα. Μπορεί να περάσουν 3 εβδομάδες ή και περισσότερο ως που να δράσει το φάρμακο, αλλά μη σταματήσετε να παίρνετε σιταλοπράμη χωρίς να μιλήσετε πρώτα με το γιατρό σας. Αποθηκεύστε το φάρμακο σε θερμοκρασία δωματίου μακριά από υγρασία και ζέστη. Αν χάσετε κάποια δόση πάρτε τη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ωστόσο, αν έχει πλησιάσει η ώρα για την επόμενη δόση, παραλείψτε τη δόση που χάσατε και πάρτε μόνο την επόμενη προγραμματισμένη δόση. Μην πάρετε διπλή δόση από αυτό το φάρμακο εκτός αν ο γιατρός σας σας έχει δώσει άλλες οδηγίες. Τα συμπτώματα υπερδοσολογίας περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο, τρόμο, νωθρότητα, ζάλη, εφίδρωση και ταχυκαρδία. Αν παρουσιάσετε τέτοια συμπτώματα αναζητήστε μετά από λήψη μεγάλης ποσότητας σιταλοπράμης αμέσως ιατρική βοήθεια.

Δεν πρέπει να παίρνετε σιταλοπράμη αν έχετε πάρει κάποιον αναστολέα της μονοαμινοξειδάσης όπως η ισοκαρβοξαζίδη, η φαινελζίνη, ή η τρανυλκυπρομίνη μέσα τις τελευταίες 14 ημέρες. Αν γίνει ένας τέτοιος συνδυασμός μπορεί να προκύψουν συμπτώματα όπως υπερθερμία, μυόκλονος, μυική δυσκαμψία και διαταραχές συνείδησης (σεροτονινεργικό σύνδρομο). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να μεσολαβούν 2 εβδομάδες από τη διακοπή ανστολέων της ΜΑΟ για να χορηγηθεί σιταλοπράμη και το αντίστροφο. Πριν τη λήψη του φαρμάκου συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν πάσχετε από: ηπατική νόσο, νεφρική νόσο, επιληπτικές κρίσεις, μανία ή έχετε τάσεις αυτοκτονίας. Μπορεί να μην μπορείτε να πάρετε σιταλοπράμη ή να χρειάζεστε μια ρύθμιση της δοσολογίας ή ειδική παρακολούθηση κατά τη θεραπεία αν πάσχετε από κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις. Δεν είναι γνωστό αν η σιταλοπράμη μπορεί να βλάψει ένα έμβρυο, γι'αυτό καλύτερα να μην πάρετε αυτό το φάρμακο αν πρώτα δε συμβουλευτείτε το γιατρό σας σε περίπτωση εγκυμοσύνης. Η σιταλοπράμη περνά στο μητρικό γάλα και μπορεί να βλάψει ένα νεογνό, γι'αυτό πάρετε σιταλοπράμη εφόσον θηλάζετε αν πρώτα δε συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Τι μπορεί να μου προκαλέσει το seropram?

Απάντηση:

Αν παρουσιάσετε κάποια από τις παρακάτω σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, αναζητήστε ιατρική βοήθεια ή επικοινωνήστε με το γιατρό σας: αλλεργική αντίδραση (δυσκολία στην αναπνοή, πρήξιμο στα χείλη, πρόσωπο ή γλώσσα), αλλοιωμένο καρδιακό ρυθμό ή σφυγμό, χαμηλή αρτηριακή πίεση (ζάλη, αδυναμία), υψηλή αρτηριακή πίεση (σοβαρή κεφαλαλγία, θολωμένη όραση) ή ρίγη ή πυρετό. Άλλες λιγότερο σοβαρές παρενέργειες είναι πιο πιθανό να προκύψουν. Συνεχίστε να παίρνετε σιταλοπράμη και συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν έχετε: κεφαλαλγία, τρόμο, νευρικότητα ή άγχος, αυξημένη εφίδρωση, ναυτία, διάρροια, ξηροστομία ή αλλαγές στην όρεξη ή το βάρος, υπνηλία ή αϋπνία, μειωμένη σεξουαλική διάθεση, ανικανότητα ή αδυναμία οργασμού. Άλλες παρενέργειες από τις εδώ αναφερόμενες μπορεί επίσης να προκύψουν. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για κάθε σύμπτωμα που σας φαίνεται ασυνήθιστο ή είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό.

Ποια φάρμακα μπορεί να αλληλεπιδράσουν με το seropram?

Απάντηση:

Δεν πρέπει να παίρνετε σιταλοπράμη αν έχετε πάρει κάποιον αναστολέα της μονοαμινοξειδάσης όπως η ισοκαρβοξαζίδη, η φαινελζίνη, ή η τρανυλκυπρομίνη μέσα τις τελευταίες 14 ημέρες. Αν γίνει ένας τέτοιος συνδυασμός μπορεί να προκύψουν συμπτώματα όπως υπερθερμία, μυόκλονος, μυική δυσκαμψία και διαταραχές συνείδησης (σεροτονινεργικό σύνδρομο). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να μεσολαβούν 2 εβδομάδες από τη διακοπή ανστολέων της ΜΑΟ για να χορηγηθεί σιταλοπράμη και το αντίστροφο. Πριν πάρετε αυτό το φάρμακο ενημερώστε το γιατρό σας αν παίρνετε: - κάποιο τρικυκλικό αντικαταθλιπτικό (για τη θεραπεία κατάθλιψης, πόνου ή ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής) όπως η αμιτριπτυλίνη, δοξεπίνη ή κλομιπραμίνη - άλλα αντικαταθλιπτικά όπως η φλουοξετίνη, η φλουβοξαμίνη, η σερτραλίνη, η παροξετίνη και η τριαζοδόνη, νεφαζοδόνη. - αντιεπιληπτικά όπως καρβαμαζεπίνη, φελβαμάτη. - κάποια φαινοθειαζίνη όπως χλωροφαιναζίνη, περφαιναζίνη, φλουφαιναζίνη, μεζοριδαζίνη, προχλωροφαιναζίνη, θειοριδαζίνη ή τριφλουοροπεραζίνη. - αντιβιοτικά όπως ερυθρομυκίνη ή κλαριθρομυκίνη. -αντιμυκητιασικά όπως φλουκοναζόλη, ιτρακοναζόλη ή κετοκοναζόλη - φάρμακα κατά της ημικρανίας όπως αλμοτριπτάνη, ελετριπτάνη, φροβατριπτάνη, ναρατριπτάνη και άλλα - λίθιο - το φάρμακο για το άσθμα ζαφριλουκάστη. Μπορεί να μην μπορείτε να πάρετε σιταλοπράμη ή να χρειάζεστε μια ρύθμιση της δοσολογίας ή ειδική παρακολούθηση κατά τη θεραπεία αν πάσχετε από κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις. Και άλλα φάρμακα που δεν αναφέρονται εδώ μπορεί να αλληλεπιδράσουν με τη σιταλοπράμη. Συμβουλευτείτε το γιατρό και φαρμακοποιό σας πριν πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο, ακόμα και φυτικά προϊόντα.

Πέτρος Σκαπινάκης, Λέκτορας Ψυχιατρικής
Ευαγγελία Γεράση, Ιατρός, μεταπτυχιακός Κοινωνικής Ψυχιατρικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο www.stress.gr που εξειδικεύεται σε θέματα ψυχικής υγείας
Τελευταία αναθεώρηση : 9/6/2004

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.