Αναζήτηση / Search

  
Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας
Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας
Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας
Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας
Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας
Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας
Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας

 

 

Της Αναπλ. Καθηγήτριας της Ιατρικής κ. Αμ. Διονυσίου-Αστερίου
Διευθύντριας του Εργαστηρίου Κλινικής Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η κ. ΑστερίουΤο Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση 69379ι/Β1 «Ίδρυση Εργαστηρίου Κλινικής Βιοχημείας στην Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού» (ΦΕΚ 900Β/3-7-2003). Eγκαταστάθηκε στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚOΝ» τον Αύγουστο του 2003 (ΦΕΚ 1079/4-8-03). Το Εργαστήριο έχει ενταχθεί στον Μορφολειτουργικό Τομέα της Ιατρικής Σχολής.

Σκοπός του Εργαστηρίου

O σκοπός του Εργαστηρίου είναι:

1) Η εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδαστών των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας καθώς και η ειδίκευση, συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση Ιατρών και άλλων Λειτουργών των κλάδων Υγείας.

2) Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της Ιατρικής και των άλλων συναφών επιστημών.

3) Η κάλυψη διαγνωστικών αναγκών και η εξυπηρέτηση άλλων σκοπών που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο.

4) Η διασύνδεση των βιοϊατρικών επιστημών με την κλινική ιατρική, με σκοπό την εκπλήρωση μελετών φάσης Ι και ΙΙ.

5) Η μετάδοση της γνώσης και της έγκαιρης διάγνωσης μέσω χρήσης νέων τεχνολογικών εφαρμογών στην Ιατρική, Ιατρική Πληροφορική και Βιοπληροφορική.

Ειδικά Τμήματα του Εργαστηρίου και κλινικό έργο

Το Εργαστήριο υποστηρίζει το κλινικό έργο των Πανεπιστημιακών Κλινικών του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚOΝ». Καλύπτει τις εργαστηριακές εξετάσεις των Πανεπιστημιακών Κλινικών και των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενά του.

Στο Εργαστήριο οργανώθηκαν και λειτουργούν τα Τμήματα:

Βιοχημικό. Διεξάγονται οι κλασικές βιοχημικές εξετάσεις.

Ανοσοχημικό. Διεξάγεται ο ποσοτικός προσδιορισμός των ορμονών, των δεικτών νεοπλασίας, των δεικτών αναιμίας και των καρδιακών δεικτών.

Ηλεκτροφορήσεων και προσδιορισμού ειδικών πρωτεϊνών, όπου πραγματοποιούνται ηλεκτροφορήσεις πρωτεϊνών ορού και λοιπών βιολογικών υγρών καθώς και ανοσοκαθηλώσεις. Με την περάτωση του διαγωνισμού θα αρχίσει και ο προσδιορισμός ειδικών πρωτεϊνών με τη μέθοδο της νεφελομετρίας.

Τμήμα Προσδιορισμού γλυκοσυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c).

Υπό οργάνωση βρίσκεται το τμήμα της Μοριακής Βιολογίας-Μοριακής Διαγνωστικής.

Το Εργαστήριο συμμετέχει στο Εθνικό Σύστημα Αξιολόγησης Ποιότητας στην Κλινική Χημεία (ΕΣΕΑΠ) και σε Διεθνές Πρόγραμμα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας (DayTrol DT05, LABQUALITY, HELSINKI).

Από το Σεπτέμβριο του 2003 που άρχισαν να λειτουργούν οι Πανεπιστημιακές Κλινικές του Νοσοκομείου, έως και τον Ιούνιο του 2005 στο Εργαστήριο Kλινικής Bιοχημείας πραγματοποιήθηκαν 1.064.208 εξετάσεις. Η πορεία του Εργαστηρίου είναι ανοδική.

Τα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζουν αύξηση του αριθμού των εξετάσεων της τάξης του 80% κατά το τρέχον έτος (2005) σε σύγκριση με το έτος 2004.

Εκπαιδευτικό έργο

Α. Προπτυχιακή εκπαίδευση

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου διδάσκουν: Στους προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής και της Oδοντιατρικής Σχολής το μάθημα «Βιολογική Χημεία». Στους φοιτητές της Ιατρικής το μάθημα Επιλογής «Αθηροσκλήρυνση: Βιοχημική Προσέγγιση».

Β. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

Στο Εργαστήριο εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Χημείας και Βιολογίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Κλινική Χημεία και Κλινική Βιοχημεία, αντίστοιχα. Ασκούνται οι φοιτητές του Διαπανεπιστημιακού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική στο μάθημα της «Κλινικής Βιοχημείας».

Ερευνητικό έργο

Το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου έχει μεγάλο εύρος. Πραγματοποιούνται ερευνητικά και σε συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές Κλινικές κλινικά πρωτόκολλα που αποτελούν τη βάση για τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών. Στα δύο χρόνια λειτουργίας του Εργαστηρίου:

• Περατώθηκαν δύο Διδακτορικές Διατριβές, οι οποίες είχαν αρχίσει υπό την επίβλεψη μελών Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου πριν από την ίδρυση του Εργαστηρίου και εγκρίθηκαν επτά νέα ερευνητικά πρωτόκολλα για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών υπό την επίβλεψη του Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου.

• Δημοσιεύθηκαν είκοσι τέσσερεις ερευνητικές εργασίες, τέσσερεις σε περιοδικά της αλλοδαπής, μία σε Ελληνικό και δεκαεννέα σε Τόμους Πρακτικών Συνεδρίων (οκτώ σε Διεθνή Συνέδρια και έντεκα σε Ελληνικά).

Το Εργαστήριο συμμετείχε ενεργά στην οργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Βιοχημείας μαζί με την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοχημείας (Αθήνα, Απρίλιος 2005).

Tο προσωπικό της Kλινικής

Διευθυντής: Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αμαλία Διονυσίου-Αστερίου (15/7/2003 Απόφαση Γεν. Συνέλευσης Ιατρικής Σχολής)

Μέλη Δ.Ε.Π.: Κλεάνθη Δήμα, Επίκουρος Καθηγήτρια, Μαριάννα Νταλαμάγκα, Λέκτορας (8/7/2004), Εύα Κασσή, Λέκτορας (30/6/2005), Χρήστος Κρούπης, Λέκτορας (11/7/2005).

Επιστήμονες ΠΔ 407/80: Αλίκη Σταθοπούλου (2003-2004), Βιολόγος, Έλσα Φαβίου (2003-2005), Ιατρός-Βιοπαθολόγος.

Επιμελητές Ε.Σ.Υ.: Γεώργιος Αντωνάκος, Επιμελητής Β' Ε.Σ.Υ. (επικουρικός)

Επιστήμονες ΠΕ Υπουργείου ΥΚΑ: Φανούριος Κόντος, Βιολόγος, Ελένη Σταθοπούλου, Βιοχημικός, Απόλλων Θρασυβουλίδης, Βιολόγος, Γεωργία Κοντέλλια, Βιοχημικός.

Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ Ε.Σ.Υ.: Παυλίνα Κυλίδου, Τατιανή Λευθεριώτου, Αθηνά Νικολαΐδου, Νικόλαος Ξένος, Παναγιώτα Τζελαλίδου, Γραμματική Τρούσσα.

Παρασκευαστές ΔΕ Ε.Σ.Υ.: Μαργαρίτα Γκούμα.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Το Καποδιστριακό»
Τελευταία αναθεώρηση : 15/9/2005

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.