Αναζήτηση / Search

  
Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας
Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας
Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας
Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας
Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας
Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας
Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας

 

 

Του Καθηγητή της Ιατρικής κ. Δημ. A. Κελέκη
Διευθυντή του B' Eργαστηρίου Aκτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

Το Εργαστήριο Ακτινολογίας του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου Αθηνών, μετά από εισήγηση των καθηγητών Γ. Φιλοκύπρου και Κ. Κυριακού και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου, οργανώθηκε και ετοιμάστηκε τον Νοέμβριο του 1993 οπότε και άρχισε η δοκιμαστική του λειτουργία μέχρι τον Δεκέμβριο του 1993. Από 1 Ιανουαρίου 1994 και μέχρι και το τέλος του 1996 εργάστηκε με πλήρη απόδοση ως Εργαστήριο απεικονίσεων του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1997 εγκαταστάθηκε το Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο (Π.Δ. 170/1997) με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γ. Αρσένη μέχρι το 1999. Έκτοτε η μονάδα του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου λειτουργεί ως τομέας-παράρτημα του Β' Εργαστηρίου και ως ανεξάρτητη μονάδα του Πανεπιστημίου εξαρτημένη από το Δ.Σ. του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου, καθώς τον Αύγουστο του 1999 με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας κ. Γ. Αρσένη και Υγείας και Πρόνοιας κ. Λ. Παπαδήμα η έδρα του εργαστηρίου μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και τον Μάιο του 2003 με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Π. Ευθυμίου και Υγείας και Πρόνοιας κ. Κ. Στεφανή ΦΕΚ (523/2003) η έδρα του εργαστηρίου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚO».

Μέχρι το 2002, το εργαστήριο λειτουργούσε υπό τη διεύθυνση και υπευθυνότητα του καθηγητή Ακτινολογίας κ. Δημ. Α. Κελέκη. Από το 2002 μέχρι σήμερα, ο καθηγητής κ. Δ. Κελέκης παραμένει ο επιστημονικός προϊστάμενος του εργαστηρίου, ενώ υπεύθυνος είναι κ. Α. Σεισόπουλος. Το τμήμα έχει στελεχωθεί από πολύ ικανούς ειδικευμένους ιατρούς Ακτινολόγους.

O καθηγητή κ. Kελέκης (τρίτος από δεξιά) με μέλη του B΄ Eργαστηρίου AκτινολογίαςΤο εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα, ψηφιακό αγγειογράφο, αξονικό τομογράφο, μαστογράφο και τρία μηχανήματα υπερήχων – έγχρωμου Doppler.

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο κλασικό ακτινολογικό τμήμα είναι απλές ακτινογραφίες, μαστογραφίες, διαβάσεις πεπτικού σωλήνα, ενδοφλέβιες πυελογραφίες, φλεβογραφίες, χολαγγειογραφίες, συριγγογραφίες, λεμφαγγειογραφίες, υστεροσαλπιγγογραφίες - επανασηραγγοποιήσεις σαλπίγγων.

Oι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στον ψηφιακό αγγειογράφο είναι ενδαρτηριακές και ενδοφλέβιες αγγειογραφίες, αγγειοπλαστικές αγγείων - τοποθετήσεις μεταλλικών ενδοπροθέσεων, χημειοεμβολισμοί, εμβολισμοί, ενδαρτηριακές θρομβολύσεις, παροχετεύσεις χοληφόρων, νεφροστομίες, TIPS, αποκατάσταση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής με τοποθέτηση ενδοαυλικών ενδεδυμένων ναρθήκων και σπονδυλοπλαστικές.

Oι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στον αξονικό τομογράφο είναι διαγνωστικές εξετάσεις των διαφόρων ανατομικών περιοχών και οργάνων του ανθρωπίνου σώματος καθώς και ειδικές επεμβατικές τεχνικές υπό καθοδήγηση αξονικού τομογράφου όπως διαδερμικές βιοψίες, παροχετεύσεις, εγχύσεις αλκοόλης, καυτηριασμός νεοπλασμάτων ήπατος με ραδιοσυχνότητες. Oι πραγματοποιούμενες εξετάσεις στο τμήμα υπερήχων είναι διαγνωστικά υπερηχοτομογραφήματα καθώς και εξετάσεις αγγείων με έγχρωμο Doppler-Triplex. Γίνεται επίσης μελέτη χωροκατακτητικών αλλοιώσεων με την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικών των υπερήχων. Τέλος πραγματοποιούνται ειδικές διαδερμικές επεμβατικές τεχνικές υπό καθοδήγηση υπερήχων (παροχετεύσεις, βιοψίες). Ως επί το πλείστον όλο το κλινικό έργο που πραγματοποιείται στο Ακτινολογικό Τμήμα του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου είναι στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τον Ε.Λ.Κ.Ε.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο πραγματοποιείται και εκπαιδευτικό έργο το οποίο περιλαμβάνει: α) την εργαστηριακή άσκηση του μαθήματος της Ακτινολογίας των φοιτητών της Ιατρικής (καθημερινά 5-7 μ.μ.), β) τη διδασκαλία όλων των κατ' επιλογήν μαθημάτων του Β' Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ακτινοανατομία, Νευροακτινολογία, Επεμβατική Ακτινολογία και Παιδοακτινολογία), γ) την βιβλιογραφική ενημέρωση των μελών Δ.Ε.Π. και των ιατρών-συνεργατών του Ευγενιδείου των ιατρών του Ε.Σ.Υ. του Π.Γ.Ν. Αττικού και των ειδικευομένων ιατρών, δ) την εκπαίδευση φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής στις Απεικονιστικές μεθόδους και την Επεμβατική Ακτινολογία.

ΑΤΤΙΚO Νοσοκομείο

Το Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με απόφαση της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου εγκαταστάθηκε στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο το 1997 ((Π.Δ. 170/1997). Τον Αύγουστο του 1999 (Φ.Ε.Κ. 1614/1999) με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γ. Αρσένη και Υγείας και Πρόνοιας κ. Λ. Παπαδήμα η έδρα του εργαστηρίου μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Τον Μάιο του 2003 με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας κ. Π. Ευθυμίου και Υγείας και Πρόνοιας κ. Κ. Στεφανή (ΦΕΚ 523/2003) η έδρα του εργαστηρίου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚO». O Καθηγητής και Διευθυντής του Β' Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Αττικού Νοσοκομείου είναι ο κ. Δ.Α. Κελέκης. Το τμήμα έχει στελεχωθεί από πολύ ικανούς ειδικευμένους ιατρούς.

Το Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών εγκαταστάθηκε στο Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚO» τον Ιούλιο του 2003 και αποτελείται από 11 επιμέρους Ειδικές Μονάδες: α) Ακτινοδιαγνωστικής, β) Αγγειογραφίας, γ) Αξονικής Τομογραφίας, δ) Μαγνητικής Τομογραφίας, ε)Μαστογραφίας, στ) Υπερηχοτομογραφίας, ζ) Επεμβατικής Ακτινολογίας, η) Νευροακτινολογίας, θ) Ακτινοφυσικής, ι)Ραδιοϊσοτόπων και ια) Ακτινοθεραπείας (Φ.Ε.Κ. 145/1997).

Η μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας πραγματοποιεί κάθε φύσεων επεμβατικές τεχνικές με χρήση ψηφιακού αγγειογράφου, ακτινοσκόπησης, υπερηχοτομογράφου και υπολογιστικής τομογραφίας. Αυτές περιλαμβάνουν εφαρμογές όπως διανοίξεις στενωμένων ή αποφραγμένων αρτηριών, διανοίξεις φλεβών, τοποθέτηση ενδαγγειακών ναρθήκων, διαδερμική ενδαυλική θεραπεία ανευρυσμάτων θωρακικής και κοιλιακής αορτής καθώς και όλων των αγγείων, εμβολισμούς όγκων, ψευδοανευρυσμάτων και αγγειακών δυσπλασιών, θεραπεία κακοήθων όγκων του ήπατος με χημειοεμβολισμό, διάνοιξη διαδερμικά πυλαιοσυστηματικής αναστόμωσης, παρηγορητική θεραπεία με παροχέτευση χοληφόρων και τοποθέτηση μεταλλικών ενδοπροθέσεων, διενέργεια νεφροστομιών, πρωτοποριακή για την Ελλάδα διενέργεια σπονδυλοπλαστικών για καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις οστών, διαδερμικές διηθήσεις νευρικών ριζών για ισχιαλγίες κ.λπ., εμβολισμούς ινομυωμάτων, παροχετεύσεις συλλογών και αποστημάτων καθώς και διαδερμικές βιοψίες όλων των συμπαγών οργάνων.

Το Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας στη μονάδα Μαγνητικού Συντονισμού εκτελεί όλες τις συνήθεις εξετάσεις καθώς και μία πλειάδα νεότερων τεχνικών που περιλαμβάνουν φασματοσκοπία, τεχνικές διάχυσης, λειτουργικές μελέτες εγκεφάλου, δυναμικές αιμοδυναμικές μελέτες όλων των συμπαγών οργάνων, τεχνικές ολόσωμης μαγνητικής αγγειογραφίας και τομογραφίας, μαγνητική τομογραφία καρδιάς, οστικών λοιμώξεων, καθώς και ποσοτικό προσδιορισμό σιδήρου ιστών στους ασθενείς με μεσογειακή αναιμία. Η μονάδα Υπολογιστικής Τομογραφίας εκτελεί όλο το φάσμα των εξετάσεων με μακρά εμπειρία στις εφαρμογές ελικοειδούς σάρωσης, στην υπολογιστική αγγειογραφία αγγείων σώματος, πολυφασικής δυναμικής μελέτης οργάνων, καθώς και σε όλες τις εφαρμογές ανασύνθεσης και μετεπεξεργασίας εικόνων. Στη μονάδα Υπερηχογραφίας εκτελούνται όλες οι εφαρμογές υπερηχογραφίας τόσο απλής όσο και έγχρωμης σε μελέτη αγγείων και όγκων. Η μονάδα Μαστογραφίας σε συνδυασμό και με τη μονάδα υπερηχοτομογραφίας και μαγνητικού συντονισμού προσφέρει ολοκληρωμένη διάγνωση παθήσεων του μαστού και επιβεβαίωση με διαδερμικές βιοψίες υπό υπέρηχο ή μαστογράφο. Oι απλές ακτινογραφίες και ακτινοσκοπικές εξετάσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακή τεχνολογία που επιτρέπει ανώτερη ποιότητα και δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσής τους. Στη μονάδα Ακτινοθεραπείας οι κλινικές εφαρμογές αφορούν: α) στην τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία σε όλες τις περιπτώσεις θεραπείας ασθενών, β) στις εφαρμογές διεθνών και καταξιωμένων πρωτοκόλλων ακτινοβόλησης για ριζική θεραπεία, καθώς και γ) σε εφαρμογές ραδιοβιολογικών μοντέλων για τον καλύτερο προσδιορισμό της δόσης ακτινοθεραπείας. Στη μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής οι in vivo εφαρμογές αφορούν στο μυοσκελετικό σύστημα, στη νευρολογία, στην καρδιολογία, στο αναπνευστικό σύστημα, στο γαστρεντερικό σύστημα, στο ουροποιητικό, στους ενδοκρινείς αδένες, στην ογκολογία, στις λομώξεις-φλεγμονές, ενώ υπάρχουν και θεραπευτικές εφαρμογές [χορήγηση Ι131 σε υπερθυρεοειδισμό, ανακούφιση πόνου από τις οστικές μεταστάσεις (Sr89, Re186, Sm153), ραδιοϊσοτοπική υμενεκτομή κ.α.]. Oι in vitro εφαρμογές περιλαμβάνουν μετρήσεις επιπέδων ορμονών, καρκινικών δεικτών, φαρμάκων, πεπτιδίων, πρωτεϊνών, βιταμινών. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας έχει αναπτύξει εφαρμογές πληροφορικής με κεντρική αποθήκευση και διαχείριση όλων των εξετάσεών του.

Το Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας έχει κερδίσει ένα πλήρες πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Επεμβατική Ακτινολογία» διετούς φοίτησης και το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Κατ'έτος φοιτούν 20 φοιτητές.

Πέραν του μεγάλου σε όγκο κλινικού έργου που πραγματοποιείται στο Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας στο Αττικό Νοσοκομείο, επιπλέον πραγματοποιείται ερευνητικό και διδακτικό έργο. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12-2 μ.μ. γίνεται η διδασκαλία από έδρας του μαθήματος της Ακτινολογίας, και 2-3 μ.μ. η φροντιστηριακή άσκηση στους φοιτητές της Ιατρικής. Επίσης τις ίδιες ημέρες από 3-6 μ.μ. γίνεται η διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος της Ιατρικής Σχολής «Επεμβατική Ακτινολογία». Κάθε πρωί 8-9 π.μ. γίνεται το μάθημα των Ειδικευομένων. Κάθε δεύτερη Τρίτη 7-8 μ.μ. γίνεται η βιβλιογραφική ενημέρωση των μελών Δ.Ε.Π., των ιατρών του Ε.Σ.Υ. των ιατρών-συνεργατών του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου και των ειδικευομένων ιατρών στο Δώμα του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου. Κάθε Τρίτη 8-9 μ.μ. γίνεται το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ακτινολογίας στο Μαγγίνειο Αμφιθέατρο.


Το προσωπικό της Κλινικής

Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

1) Μέλη Δ.Ε.Π. (για το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο): Δ. Α. Κελέκης (καθηγητής), Η. Μπρούντζος (αν. καθηγητής), Αικ. Μαλαγάρη (αν. καθηγήτρια), Μ. Παπαθανασίου (επ. καθηγήτρια), Ε. Αλεξοπούλου, (λέκτορας), Α. Κελέκης (λέκτορας), Αικ. Χατζημιχαήλ (λέκτορας), Ε. Ευσταθόπουλος (λέκτορας Ακτινοφυσικής).

2) Επιστημονικοί συνεργάτες: Λ. Θάνος, Γ. Οικονόμου, Γ. Δημητρακοπούλου.

3) Επιστημονικοί συνεργάτες με σύμβαση εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80: Α. Σεισόπουλος, Α. Νικήτα, Μ. Καμπανάρου, Ι. Προμπονάς.

Aττικό Nοσοκομείο

1) Ιατροί μέλη Δ.Ε.Π.: α) Ακτινολογίας: Δ. Α. Κελέκης (καθηγητής), Ν. Κελέκης (αν. καθηγητής), Η. Μπρούντζος (αν. καθηγητής), Αικ. Μαλαγάρη (αν. καθηγήτρια), Μ. Παπαθανασίου (επ. καθηγήτρια), Ε. Αλεξοπούλου (λέκτορας), Α. Κελέκης (λέκτορας), Αικ. Χατζημιχαήλ (λέκτορας), O. Παπακωνσταντίνου (λέκτορας) και Ε. Ευσταθόπουλος (λέκτορας Ακτινοφυσικής), β) Ακτινοθεραπείας: Β. Κουλουλίας (επ. καθηγητής), γ) Πυρηνικής Ιατρικής: Σ. Χατζηιωάννου (επ. καθηγήτρια)

2) Ιατροί ΕΣΥ: α) Ακτινολογίας: Η. Νάση (αν. διευθύντρια), Σ. Αργέντος (επ. Α'), Κ. Κιαλέ (επ. Α'), Ν. Oικονομόπουλος (επ. Β'), Ν. Σπύρου (επ. Β'), Χ. Τσομπανλιώτη (επ. Β'), Χ. Κοντοπούλου (επ. Β'), Α. Μπαλανίκα (επ. Β'), Π. Βασιλείου (επ. Β'), β) Ακτινοθεραπείας: Π. Παντελάκος (επ. Α'), Δ. Χαλδαιόπουλος (επ. Β') γ) Πυρηνικής Ιατρικής: Ξ. Γερονικόλα-Τράπαλη (επ. Α'), Ι. Αρμενιάκος (επ. Β').

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Το Καποδιστριακό»
Τελευταία αναθεώρηση : 15/7/2005

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.