Αναζήτηση / Search

  
B’ Προπαιδευτική Παθολογική Kλινική
B’ Προπαιδευτική Παθολογική Kλινική
B’ Προπαιδευτική Παθολογική Kλινική
B’ Προπαιδευτική Παθολογική Kλινική
B’ Προπαιδευτική Παθολογική Kλινική
B’ Προπαιδευτική Παθολογική Kλινική
B’ Προπαιδευτική Παθολογική Kλινική

 

 

Του Καθηγητή Σ. Α. Ράπτη
Διευθυντή της Κλινικής και Αναπληρωτή Διοικητή
των Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου "Αττικόν"

Γενική εξωτερική άποψη του νεόδμητου Aττικού Nοσοκομείου, στο XαϊδάριΗ Κλινική μας με τη μακρόχρονη παράδοση και την ελληνική και διεθνή αναγνώριση, μετά 35 χρόνια στο Νοσοκομείο «O Ευαγγελισμός» –τα πρώτα 13 υπό την διεύθυνση του αειμνήστου καθηγητού Κ. Γαρδίκα και τα τελευταία 22 υπό την διεύθυνσή μου– στις 17 Νοεμβρίου 2003 μεταστεγάστηκε στο νεόδμητο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» στο Χαϊδάρι. Στο ήδη υπάρχον κτήριο με τους επιβλητικούς χώρους, έχουν δρομολογηθεί από το Πανεπιστήμιο περαιτέρω επεκτάσεις και βελτιώσεις, ούτως ώστε στο προσεχές μέλλον να μιλάμε για ένα Πανεπιστημιακό Συγκρότημα (Campus) διεθνών προδιαγραφών.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η Κλινική περιλαμβάνει και μονάδες οι οποίες έχουν να επιδείξουν αξιόλογο κλινικό (θάλαμοι, εξωτερικό ιατρείο, ημερήσια νοσηλεία), εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Εκτός των συνήθων εξετάσεων που αφορούν σε όλο το φάσμα της Παθολογίας, διενεργούνται και οι ακόλουθες εξειδικευμένες κατά ειδικότητα εξετάσεις.

1) Αιματολογίας. Μονάδες Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Αιμαφαίρεσης και Φωταφαίρεσης (Μοναδική συσκευή στην Ελλάδα). Επίσης και τα Εργαστήρια Κρυοβιολογίας, Καλλιεργειών Αιμοποιητικών Κυττάρων και Μεταμοσχεύσεων.

2) Γαστρεντερολογίας. Εκτελούνται όλες οι καθιερωμένες ενδοσκοπικές και επεμβατικές τεχνικές και επιπλέον η μανομετρία οισοφάγου και ορθού και 24ωρη φορητή pH-μετρία οισοφάγου-στομάχου, καθώς και δοκιμασίες εκπνοής.

Άποψη του αμφιθεάτρου της Κλινικής3) Ενδοκρινολογίας-Διαβήτη-Μεταβολισμού. Στο Διαβητολογικό μας Κέντρο, που παρακολουθεί 8.500 ασθενείς ετησίως, έχει εγκατασταθεί το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των διαβητικών ασθενών DEMS, το οποίο αναπτύχθηκε στη Mayo Clinic Rochester, Η.Π.Α., σε συνεργασία με το Steno Memorial Hospital της Δανίας. Η Κλινική μας επιλέχθηκε να χρησιμοποιήσει το σύστημα DEMS ως το πρώτο εκτός των ΗΠΑ «Κέντρο Αριστείας (Center of Excellence)» βάσει των προσφερομένων υπηρεσιών στους ασθενείς μας, αλλά και της ποιότητας των ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας. Επίσης υπάρχει στενή συνεργασία με το «Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του» (Ε.ΚΕ.ΔΙ), το οποίο είναι Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και η Μονάδα Κλινικής Έρευνας του Ε.ΚΕ.ΔΙ. εδράζονται στην Κλινική μας.

Επιπλέον στο Διαβητολογικό Κέντρο ανήκουν η μονάδα του τεχνητού παγκρέατος (μοναδική στην Ελλάδα), το εργαστήριο ανοσολογίας στον διαβήτη, το εργαστήριο μεταβολισμού των πρωτεϊνών, το εργαστήριο μελέτης της διαβητικής νεφροπάθειας και υπέρτασης, η μονάδα λοιμώξεων στον σακχαρώδη διαβήτη, το εργαστήριο μοριακής βιολογίας, το εργαστήριο δυσλιπιδαιμιών και η μονάδα λιπιδιοαφαίρεσης, με την επαναστατική και σωτήρια συσκευή Η.Ε.L.P., που χρησιμοποιήθηκε προ ετών για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Κλινική μας.

Η Μονάδα Μεταβολικών Παθήσεων των Οστών περιλαμβάνει ομώνυμο Εξωτερικό Ιατρείο, 2 μηχανήματα μέτρησης της οστικής πυκνότητας με την τεχνική της διπλοενεργειακής απορροφησιομετρίας φωτονίων, καθώς και μηχάνημα οστικής υπερηχομετρίας.

4) Ηπατολογίας. Πραγματοποιείται μοριακή διαγνωστική των ηπατιτίδων, ενώ χρησιμοποιούνται όλες οι σύγχρονες θεραπείες σε ασθενείς με μη χειρουργήσιμους όγκους του ήπατος. Επίσης διατίθεται το σύστημα ανακύκλωσης με μοριακούς προσροφητές (MARS), το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της κεραυνοβόλου ηπατίτιδας και της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας.

5) Ογκολογίας. H Μονάδα αυτή, πλην των καθιερωμένων χημειοθεραπευτικών σχημάτων, προσφέρει στους ασθενείς σύγχρονες βιολογικές θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα ή μικρά πρωτεϊνικά μόρια και διαθέτει εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας.

6) Πορφυριών και Βιοσύνθεσης της Αίμης. Είναι το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα που ασχολείται με την διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών που πάσχουν από κάθε τύπο πορφυρίας ή έχουν υποστεί δηλητηρίαση από μόλυβδο.

7) Υπερηχοτομογραφίας. Διενεργεί με τις δύο συσκευές που διαθέτει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις για τους ασθενείς της Κλινικής.

8) Αγγειολογίας. Με τον έγχρωμο υπερηχοτομογράφο που διαθέτει, τις συσκευές Laser-Doppler και το οξυκαπνόμετρο, παρέχει τη δυνατότητα της αναίμακτης μελέτης των παθήσεων των περιφερικών αγγείων.

9) Μονάδα Νεφρολογίας και Τεχνητού Νεφρού. Διαθέτει 15 μηχανήματα τεχνητού νεφρού με δυνατότητα διενέργειας όλων των τεχνικών αιμοκάθαρσης και 4 σύγχρονα μηχανήματα για διενέργεια και όλων των τεχνικών αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής κάθαρσης.

Tυπικός θάλαμος νοσηλείας Εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της Κλινικής στις εκπαιδευτικές αίθουσες και στο αμφιθέατρο (εικόνα 3) αλλά και στους ευρύχωρους θαλάμους (το μέγιστο 4 κλίνες) νοσηλείας της Κλινικής (εικόνα 4) αφορά, σε προπτυχιακό επίπεδο, στην εκπαίδευση και κλινική άσκηση φοιτητών της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών στις ειδικότητες της Εσωτερικής Παθολογίας, της Αιματολογίας, της Oγκολογίας, της Ενδοκρινολογίας, της Γαστρεντερολογίας και της Νεφρολογίας.

Παρ' όλο τον κλινικό και εκπαιδευτικό φόρτο των μελών της Κλινικής, η ερευνητική δραστηριότητα και η διεθνής αναγνώριση των εργασιών τους, όπως αντικατοπτρίζεται στις χιλιάδες των αναφορών στην διεθνή βιβλιογραφία είναι σημαντική. (Λεπτομέρειες μπορούν να εκληφθούν από τις τράπεζες δεδομένων, όπως Medline, κ.λπ.).

Διεθνείς συνεργασίες

α) Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική (Διευθυντής Καθηγητής G. Adler), Ουλμ Γερμανίας. Γαστρεντερικές ορμόνες, Μοριακές τεχνικές στις θυρεοειδοπάθειες.

β) Παθολογική Κλινική και Πολυκλινική του Πανεπιστημίου Giessen της Γερμανίας (Καθηγητής R. G. Bretzel). Ανοσολογία στο διαβήτη, μεταμοσχεύσεις νησιδίων του παγκρέατος.

γ) Τμήμα Διαβήτη, Ενδοκρινολογίας και Εσωτερικής Παθολογίας των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Guy's, King's and St. Thomas του Λονδίνου (Καθηγητής GianCarlo Viberti). Διαβητική νεφροπάθεια και αρτηριακή υπέρταση.

δ) Ενδοκρινολογική Κλινική της Mayo Clinic, Rochester, Η.Π.Α., (Καθηγητής John Morris), ινσουλινοαντίσταση, υπερθυρεοειδισμός, μεταβολισμός δομικών πρωτεϊνών και ενζύμων σε μοριακό επίπεδο, σύστημα DEMS.

ε) Τμήμα Βιολογικής Χημείας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Καθηγητής Ε. A. Newsholm), Δράση της ινσουλίνης επί του μεταβολισμού της γλυκόζης στον μυϊκό και στον λιπώδη ιστό in vitro.

στ) Διεθνές Ιδρυμα των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων, Νέα Υόρκη (Καθηγητής J. Bennett).

ζ ) European MDS Registry, ( Καθηγητής D. Bowen, Ninewells Hospital , Dundee, Σκωτία ).

η ) Medical Oncology Department του St. Bartlolomew's του Λονδίνου ( Καθηγητής Τ . Α . Lister).

θ ) Department Bone Marrow Transplantation and Cancer Immunotherapy to Hadassah University Hospital, Jerusalem, Israel ( Καθηγητής S. Slavin).

ι) Η Γαστρεντερολογική Μονάδα της Κλινικής, περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 14 μετεκπαιδευτικών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Κέντρων της European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) και μπορεί να επιλέγεται από τους υποτρόφους της ΕSGE για μετεκπαίδευση δύο μηνών κάθε χρόνο.

κ) Παθολογική - Ενδοκρινολογική Κλινική του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης Γερμανίας (Καθηγητές R. Ziegler και P.Nawroth) Οστικός μεταβολισμός. Διαταραχές της ομοιοστασίας του ασβεστίου.

λ) Παθολογική Κλινική Νοσοκομειακό Συγκρότημα Schwabing (Καθηγητής E. Standl) Μόναχο, Γερμανίας. Νέες ινσουλίνες. Περιφερική Αγγειοπάθεια.

μ) ΙV Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική (Καθηγητής H. U. Haring), Tubigen Γερμανίας. Τεχνικές μικροδιάλυσης για την μελέτη της δράσης της ινσουλίνης στον μυϊκό και στον λιπώδη ιστό in vivo. Κληρονομικότητα και διαβήτης. Oμοιοστασία της γλυκόζης και μαγνητικό εγκεφαλογράφημα.

Η αθρόα προσέλευση ασθενών στην Κλινική, στις ειδικές μονάδες και στα σύγχρονα εξωτερικά ιατρεία, αποδεικνύουν την αναγκαιότητα της υπάρξεως ενός Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου στην περιοχή.

Η ανωτέρω συνοπτικά περιγραφείσα Παθολογική Κλινική και οι μονάδες της καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της Παθολογίας και των «υποειδικοτήτων» της. Το οικοδόμημα αυτό βέβαια δεν αποτελεί έργο ενός μόνον ανθρώπου, μπόρεσε μόνο να αναπτυχθεί με την βοήθεια των συνεργατών μου, τις άοκνες προσπάθειές τους και την υποδειγματική εργατικότητα και αφοσίωσή τους, που εμένα προσωπικά με κάνουν υπερήφανο και τους ευχαριστώ γι' αυτό.

Το προσωπικό της Κλινικής

Τα μέλη της Κλινικής μας (ΔΕΠ και ΕΣΥ), που ακολούθησαν τη μεταστέγαση μας στο «Αττικόν», καλύπτουν 6 αναγνωρισμένες Παθολογικές ειδικότητες (Εσωτερική Παθολογία, Αιματολογία, Ογκολογία, Ενδοκρινολογία, Γαστρεντερολογία και Νεφρολογία).

Στo ΔΕΠ της Κλινικής ανήκουν οι: Καθηγητής Σωτήριος Ράπτης, Διευθυντής της Κλινικής, με αντικαταστάτη επί απουσίας μου τον Αναπληρωτή Καθηγητή (εξελέγη Καθηγητής και επίκειται ο διορισμός του) Θεοφάνη Οικονομόπουλο.

Αναπληρωτές Καθηγητές:

Αλέξανδρος Αυγερινός, Ιωάννης Δερβενούλας, Γεώργιος Δημητριάδης, Σπυρίδων Λαδάς, Δημήτριος Πεκτασίδης, Δημήτριος Χατζηδάκης.

Επίκουροι Καθηγητές:

Δημήτριος Βλαχάκος, Ευστάθιος Παπαγεωργίου, Νικόλαος Τούντας, Αρτέμιος Φουντάς.

Λέκτορες:

Ελένη Μπουτάτη, Αθανάσιος Ράπτης, Παναγιώτης Χαλβατσιώτης, Ερυφίλη Χατζηαγγελάκη.

Οι γιατροί του ΕΣΥ είναι :

Επιμελητές Α':

Γεώργιος Γιαννόπουλος, Νικόλαος Ξηρός, Άγγελος Παπαδόπουλος, Βασιλική Παππά, Μαρίνα Παρασκευοπούλου, Χαράλαμπος Τζάθας, Διονύσιος Χαρίτος.

Eπιμελητές Β':

Σοφία Καλογεροπούλου, Κωνσταντίνος Κανταρτζής, Σπυρίδων Κατσούλας, Άννα Κουμαριανού, Δήμητρα Μπαχαράκη, Δημήτριος Πολύμερος, Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, Παναγιώτης Τσιριγώτης.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Το Καποδιστριακό»
Τελευταία αναθεώρηση : 1/10/2004

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.