Αναζήτηση / Search

  
Δ' Παθολογική Κλινική
Δ' Παθολογική Κλινική
Δ' Παθολογική Κλινική
Δ' Παθολογική Κλινική
Δ' Παθολογική Κλινική
Δ' Παθολογική Κλινική
Δ' Παθολογική Κλινική

 

Της Καθηγήτριας της Ιατρικής κ. Ελένης Γιαμαρέλλου,
Διευθύντριας της Δ' Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Δ’ Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αριθμός Κλινών: 45), ιδρύθηκε με το Π.Δ 342/1997(ΦΕΚ Α 232) και αρχικά εγκαταστάθηκε και λειτουργούσε στο Π.Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο» (4089/98 κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Υγείας Πρόνοιας ΦΕΚ Β’ 543 3-6-98). Από τον Σεπτέμβριο του 2003 μετεγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» (39632/03 απόφαση Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας Πρόνοιας ΦΕΚ Β’ 523/2003). Καθηγήτρια και Διευθύντρια της Κλινικής από την ίδρυσή της (1997) είναι η κ. Ελένη Γιαμαρέλλου.


Ειδικά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
• Παθολογικό
• Ιατρείο Λοιμώξεων (γενικό)
• Ιατρείο Ειδικών Λοιμώξεων
• Ιατρείο Οστικής Λοίμωξης
• Ιατρείο Ανοσολογίας Λοιμώξεων
• Ιατρείο Ηπατολογικό
• Ιατρείο Ρευματολογικό

Ειδικές Μονάδες - Εργαστήρια
• Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Θεραπείας
• Εργαστήριο Ανοσολογίας
• Εργαστήριο Φαρμακοκινητικής/Φαρμακοδυναμικής
• Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας της Αντοχής
• Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής
• Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων (περιλαμβάνει 8 κλίνες και το Ιατρείο Ειδικών Λοιμώξεων)
• Μονάδα Λοιμώξεων (περιλαμβάνει 8 κλίνες για τη νοσηλεία ασθενών με σοβαρές λοιμώξεις και αερογενώς μεταδιδόμενα λοιμώδη νοσήματα).
• Μονάδα Πειραματικών Λοιμώξεων (Animal House)

Τμήμα των εργαστηρίων της ΚλινικήςΚλινικό Έργο
Το κλινικό έργο είναι πολύ πλούσιο. Ενδεικτικά κατά το έτος 2004, σύμφωνα με τα τηρούμενα επίσημα στοιχεία, νοσηλεύτηκαν 1.008 ασθενείς. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εξετάστηκαν στο Παθολογικό Ιατρείο 707 ασθενείς, στο Ιατρείο Λοιμώξεων 1.683 ασθενείς, στο Ιατρείο Οστικής Λοίμωξης 670 ασθενείς, στο Ιατρείο Ανοσολογίας των Λοιμώξεων 750 και στο Ηπατολογικό Ιατρείο 845 ασθενείς. Στο Ιατρείο Ειδικών Λοιμώξεων (HIV λοίμωξη) παρακολουθούνται 200 ασθενείς κατά τακτά χρονικά διαστήματα (3.000 επισκέψεις στην τελευταία διετία). Στο Ρευματολογικό Ιατρείο από τον Απρίλιο του 2005 που άρχισε τη λειτουργία του εξετάστηκαν το πρώτο 5μηνο 350 ασθενείς.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Προπτυχιακό επίπεδο
• Φοιτητές 7ου (Σημειολογία-Νοσολογία) και 8ου Εξαμήνου (Παθολογία - Διαφορική Διαγνωστική ): 170 ετησίως.
• Τελειόφοιτοι φοιτητές – 6ο έτος (τρίμηνη άσκηση) :125 ετησίως.
• Κατ’ επιλογήν Μαθήματα:
― Λοιμώξεις(φοιτητές 8ου – 12ου εξαμήνου): 80-100 ετησίως.

Μεταπτυχιακό επίπεδο
• Παρεχόμενες Ειδικότητες: Παθολογία
• Παρεχόμενες Εξειδικεύσεις: Λοιμώξεις
• Βιβλιογραφική ενημέρωση Λοιμώξεων (εβδομαδιαία)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ειδικευομένων
• Κύκλος μαθημάτων στο πλαίσιο ειδίκευσης στην Παθολογία(κάθε Τρίτη-Πέμπτη: 7.30-8.30πμ): Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Ηπατολογία, Υπέρταση, Λοιμώξεις κατά συστήματα, Ανοσολογία, HIV Λοίμωξη, Ρευματολογία, Αιματολογία, Νεφρολογία, Ενδοκρινολογία.
• Διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών (δύο φορές το μήνα)
• CPC: Κλινικοπαθολογοανατομικές συζητήσεις (δύο φορές το μήνα).
• Βιβλιογραφική ενημέρωση (μια φορά το μήνα).

Τμήμα της Δ΄ Παθολογικής ΚλινικήςΛοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες
• Συγκέντρωση ολομέλειας της κλινικής: συζήτηση ενδιαφερουσών περιπτώσεων ασθενών και προβληματικών περιστατικών(κάθε Παρασκευή 130-230μ.μ.).
• Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο: « Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών». Παρακολουθούν 250-300 κλινικοί ιατροί των Νοσοκομείων της Αττικής
• Συζήτηση ασθενών της Μ.Ε.Θ. με σοβαρές λοιμώξεις. Αφορά μηνιαία συνάντηση που οργανώνεται από την Δ’ Παθολογική Κλινική σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας.

Ερευνητικές Δραστηριότητες
Η Κλινική συμμετέχει σε πολλές ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν, ενδεικτικά, στα ακόλουθα αντικείμενα:
• Την αντιμικροβιακή θεραπεία και την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών, τη διερεύνηση των μηχανισμών αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά (σε μοριακό επίπεδο), τη φαρμακοκινητική/ φαρμακοδυναμική νεοτέρων αντιμικροβιακών φαρμάκων, τις συστηματικές μυκητιασικές λοιμώξεις, πειραματικά πρότυπα μικροβιακής ενδοκαρδίτιδας, περιτονίτιδας και σήψεως, την αλληλεπίδραση διαφόρων αντιβιοτικών in vitro, επιδημιολογικές μελέτες αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά τόσο στην κοινότητα όσο και στο νοσοκομειακό περιβάλλον, τη θεραπεία των λοιμώξεων στους ουδετεροπενικούς ασθενείς και τις λοιμώξεις του ουροποιογεννητικού συστήματος.
• Η Κλινική πραγματοποιεί ερευνητικά πρωτόκολλα που αφορούν νοσήματα του ήπατος και νοσήματα του συνδετικού ιστού ενώ συμμετέχει σε πολλές κλινικές μελέτες με νεότερα αντιμικροβιακά, όπως και αντι-ιϊκά φάρμακα.
• Αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας της Κλινικής αποτελεί η συμμετοχη και η συνεργασία της σε διεθνή ερευνητικά πρωτόκολλα της Ε.Ε., όπως το ESAC I και ESAC II (European Surveillance of Antibiotic Consumption), EARSS (European Anti-microbial Resistance Surveillance System) και πρωτόκολλα του EORTC (European Organization for Research in the Treatment of Cancer) καθώς και στα Study Groups της FESCΙ (Federation of European Societies for Chemotherapy and Infection).
• H Κλινική επίσης οργανώνει και συμμετέχει σε πρωτόκολλα που αφορούν στη δημόσια υγεία με αντικείμενο την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών στην Κοινότητα σε συνεργασία με γενικούς ιατρούς και πολλά Κέντρα Υγείας της χώρας.
• Από της ιδρύσεως της Κλινικής έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση 15 διδακτορικών διατριβών ενώ ευρίσκονται υπό εκπόνηση 45.
• Αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της κλινικής αποτελούν οι 86 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις μετά από κρίση (peer review), όπως και οι προσκλήσεις στελεχών της Κλινικής ως ομιλητών σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις τόσο στη χώρα μας όσο και στην αλλοδαπή.

Το προσωπικό του Εργαστηρίου

Μέλη Δ.Ε.Π.:
Ελένη Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια-Διευθύντρια, Κυριακή Κανελλακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναστασία Αντωνιάδου, Λέκτορας, Ευάγγελος Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης, Λέκτορας, Αντώνιος Παπαδόπουλος, Λέκτορας, Διαμαντής Πλαχούρας, Λέκτορας, Μαρία Σουλή, Λέκτορας, Σωτήριος Τσιόδρας, Λέκτορας

Επιστήμονες Π.Δ. 407/80:
Ευφροσύνη Μάναλη

Μέλη ΕΣΥ:
Αθηνά Χούντα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Χρηστάκης Έλληνας, Επιμελητής Α’, Ευθυμία Γιαννιτσιώτη, Επιμελήτρια Β’, Αντωνία Ελέζογλου, Επιμελήτρια Β’, Δήμητρα Καββαθά, Επιμελήτρια Β’, Γαρυφαλλιά Πουλάκου, Επιμελήτρια Β’

Ιατροί Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ερευνητές:
Σοφία Αθανασιά, Αναστασία Αντωνοπούλου, Λαμπρινή Γαλανή, Ειρήνη Γαλάνη (Βιολόγος), Ιωάννης Δεληολάνης, Βασιλική Καραγιάννη, Ιωάννης Κατσαρόλης, Αθανάσιος Κίκιλας, Φλώρα Κοντοπίδου, Ευάγγελος Κορατζάνης, Παντελής Κούτουκας, Ευαγγελία Μοσχονά, Φωτεινή Μπαζιάκα, Περικλής Παναγόπουλος, Αιμιλία Πελεκάνου, Μαρία Ραφτογιάννη, Αικατερίνη Σπυριδάκη, Βησσαρία Σακκά, Θωμάς Τσαγανός

Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων:
Κωνσταντίνα Ορλάνδου, Ζωή Χρυσούλη

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Το Καποδιστριακό»
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.