Αναζήτηση / Search

  
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

 

 

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής παρέχει υπηρεσίες σε θέματα:

Ιατρικής Εκπαίδευσης

Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

Οστεοπόρωσης

Πυρηνικής Ιατρικής

Τηλεϊατρικής

Πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου παρέχονται από τις ιστοσελίδες στη διεύθυνση http://eif.med.uoa.gr/

Τελευταία αναθεώρηση : 10/2/2008

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.