Αναζήτηση / Search

  
Χώρος του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής
Χώρος του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής
Χώρος του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής
Χώρος του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής
Χώρος του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής
Χώρος του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής
Χώρος του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής

 

 

Στο Ασκληπιακό Πάρκο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η πλειονότης των χώρων που αξιοποιούνται για εκπαίδευση, καλύπτουν ανάγκες της τριτοβάθμιας, της ειδικής και της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

   

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση διαθέτει τρεις μονάδες στον ευρύτερο χώρο του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής. Πρόκειται για :

την Ιατρική Σχολή

το Οδοντιατρικό Τμήμα

το Νοσηλευτικό Τμήμα

Οι δύο πρώτες βρίσκονται στον ίδιο περίβολο, μεταξύ των οδών Μικράς Ασίας, Αγίου Θωμά, Τετραπόλεως και Θηβών. Μεταξύ του Νοσηλευτικού Τμήματος και των δύο άλλων παρεμβάλλεται η οδός Μικράς Ασίας. Στον ίδιο χώρο του Νοσηλευτικού Τμήματος βρίσκεται και η "Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας". Το όλο σύμπλεγμα αποτελεί τις εγκαταστάσεις της "Σχολής Επιστημών Υγείας" του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι Κλινικές και τα Εργαστήρια που βρίσκονται εντός του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής, διαθέτουν τους χώρους εκπαίδευσης και για δραστηριότητες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Ειδικοί χώροι για τις δραστηριότητες της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης δεν υπάρχουν.

   

Οι Κλινικές και τα Εργαστήρια έχουν δικά τους προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και αφορούν κυρίως του επαγγελματίες του χώρου. Εντός του Πάρκου υπάρχει μια μονάδα ειδικής Εκπαίδευσης για τους φοιτητές τις Ιατρικής Σχολής. Πρόκειται για τη Μονάδα Πολυμέσων που στεγάζεται στο κτήριο "Παπουλάκειο" και παραδόθηκε προς χρήση στις 26 Φεβρουαρίου 2004.

Στη γωνία των οδών Τετραπόλεως και Μιχαλακοπούλου λειτουργεί το νέο κτήριο Εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής, όπου διατηρούν χώρους ορισμένα Εργαστήρια. Πρόκειται για σύγχρονο οικοδόμημα υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Το κτήριο εγκαινιάστηκε στις 2 Απριλίου 2004.

   

Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν διαθέτει μονάδες εντός του χώρου του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής. Ωστόσο σε άμεση γειτνίαση με το Λαϊκό Νοσοκομείο και τα Εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής, βρίσκεται κτήριο που στεγάζει 2 Δημοτικά σχολεία: το 8ο και το 106ο Αθηνών. Η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν διαθέτει μονάδες εντός του χώρου του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής.

Στα πλαίσια της δημιουργίας του Ασκληπιακού Πάρκου, εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2002 συνεργασία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με σκοπό την διαμόρφωση των συνθηκών παροχής εκπαιδευτικού έργου σε παιδιά μέχρι της ηλικίας των 14 ετών. Το έργο αυτό περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα «δημιουργικής εκπαίδευσης» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η δυνατότητες αυτές διευρύνουν αποτελεσματικά το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος και το αποδεσμεύουν τόσο χρονικά, όσος και χωρικά από το επίσημο σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μια καθόλου ευκαταφρόνητη καινοτομία. Μπορείτε να αναζητήσετε το περιεχόμενο και τις εκπαιδευτικές μονάδες, μέσω της μηχανής αναζήτησης ή των σχετικών υποκατηγοριών.

Πρωτοβάθμιες μονάδες εντός του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής. Δεν υπάρχουν πρωτοβάθμιες μονάδες εντός του χώρου του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής. Πρωτοβάθμια περίθαλψη παρέχεται από τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου "Λαϊκό" κατά τις ημέρες και ώρες που βρίσκεται σε εφημερία.

Σχεδιασμός εγκαταστάσεων

Η ποιότητα και η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών Υγείας γενικώς και ειδικότερα Ιατρικών υπηρεσιών, έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις τόσο στους ασθενείς όσο και τους εργαζόμενους.

Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει τη σημασία του διαμορφωμένου περιβάλλοντος και τον τρόπο που αυτός επιδρά. Η επιλογή των χρωμάτων, οι ήχοι και η μουσική, τα υλικά και η υφή τους, η διαμόρφωση των χώρων, η αισθητική, η εργονομία έχουν όλα τη σημασία τους.

1. Άθλησης

Εντός του Ασκληπιακού Πάρκου υπάρχει μια αθλητική εγκατάσταση για τις ανάγκες των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και των Τμημάτων "Νοσηλευτικό" και "Οδοντιατρικό", του Πανεπιστημίου Αθηνών. Περιλαμβάνουν ένα γήπεδο καλαθοσφαίρισης και ένα γήπεδο πετοσφαίρισης.

  

Ο χώρος δεν ενδείκνυται για άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Υπάρχουν ωστόσο πολλές και αξιόλογες αθλητικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Πολλές από αυτές βρίσκονται εντός του "Ασκληπιακού Πάρκου του Πανεπιστημίου Αθηνών". Οι χώροι άθλησης έχουν ταξινομηθεί με βάση τον φορέα, ο οποίος τις διαχειρίζεται. Υπάρχουν επίσης και ειδικοί χώροι στις αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο νοτιοδυτικό μέρος του Πάρκου. Οι χώροι αυτοί διατίθενται αποκλειστικά για την χρήση των αθλούμενων φοιτητών.

2. Αναψυχής

Οργανωμένοι χώροι αναψυχής εντός του Ασκληπιακού Πάρκου δεν υπάρχουν. Ωστόσο το περιβάλλον του Ασκληπιακού Πάρκου μοιάζει με πραγματική όαση, αν το συγκρίνει κανείς με τον πυκνά δομημένο αστικό ιστό της περιοχής και το πάντοτε προβληματικό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ωστόσο οι φοιτητές μας κυρίως καταφεύγουν κάτω από τα πολλών ετών δένδρα του Πάρκου, ιδίως όταν ο καιρός είναι καλός – χειμώνα –καλοκαίρι – προκειμένου να περάσουν ευχάριστα συνδυάζοντας συζήτηση και ξεκούραση.

        

Ένας δεύτερος πόλος είναι ο περιβάλλων χώρος της εκκλησίας του Αγίου Θωμά. Και αυτός τιμάται συχνά-πυκνά από τους φοιτητές μας.

  

Τέλος, σαν χώρο αναψυχής, επιμόρφωσης και έρευνας πρέπει να αναφέρουμε και τη Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας που στεγάζεται στεγάζεται στο νέο κτηριακό συγκρότημα της οδού Δήλου.

3. Εστίασης

Εντός του Ασκληπιακού Πάρκου υπάρχουν χώροι εστίασης.

Ο πρώτος βρίσκεται στην δυτική πλευρά του Πάρκου. Είναι μη στεγασμένος και προσφέρει :

Ο δεύτερος βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής. Προσφέρει πρωινό (08.00 - 09.00) και ζεστό φαγητό (12.00 - 16.00 και 18.00 - 21.00) από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

Οι είσοδος επιτρέπεται μόνο στους φοιτητές και το προσωπικό της Σχολής. Ο λόγος είναι ότι τα γεύματα επιδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας.

Υπάρχει και ο χώρος του Αναγνωστηρίου για τους φοιτητές της Ιατρικής που στεγάζεται στο κτήριο «Παπουλάκειο».

4. Μονάδες διοίκησης

Εντός του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής υπάρχουν μονάδες διοίκησης που αφορούν μόνο τις διοικητικές υπηρεσίες των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών μονάδων.

Πρόκειται για τις Γραμματείες:

της Ιατρικής Σχολής

του Οδοντιατρικού Τμήματος

του Νοσηλευτικού Τμήματος

Η Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του χώρου των Εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής, με κύρια είσοδο από τον αριθμό 75, της οδού Μικράς Ασίας.

Η Γραμματεία του Οδοντιατρικού Τμήματος βρίσκεται εντός των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος έχοντας κύρια είσοδο από την οδό Θηβών, στον αριθμό 2, έναντι του Νοσοκομείου Παίδων "Αγλαϊα Κυριακού".

Η Γραμματεία του Νοσηλευτικού Τμήματος δεν βρίσκεται στο κτήριο του Τμήματος επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 123, αλλά εντός του κτηρίου της Γραμματείας της Ιατρικής, στον Α΄ όροφο.

5. Παιχνιδιού

Δυστυχώς δεν υπάρχουν χώροι παιχνιδιού εντός του Ασκληπιακού Πάρκου. Θα ήταν εξαιρετικά ευχάριστο και απολαυστικό να είχαμε τη δυνατότητα να φιλοξενούμε τα παιδιά της περιοχής και τα παιχνίδια τους. Βλέπετε όλος ο ελεύθερος χώρος καταλαμβάνεται τις πρωινές ώρες από τα αυτοκίνητα των εργαζομένων στο Πάρκο. Μόνο μερικές τα απογεύματα και αφού φύγουν τα αυτοκίνητα μερικά παιδιά αποφασίζουν να παίξουν μέσα στο Πάρκο. Ποιο συχνά «καταλαμβάνουν» τα γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης που βρίσκονται επί της οδού Τετραπόλεως.

  

6. Πολιτισμού

Οι χώροι Πολιτισμού εντός του Ασκληπιακού Πάρκου περιλαμβάνουν αίθουσες και αμφιθέατρα. Η πλειονότης όμως αυτών έχει πρωτίστως σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Τα αμφιθέατρα των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, χρησιμοποιούνται τις ώρες και τις ημέρες που δεν υπάρχει εκπαιδευτικό έργο, για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Οι εκδηλώσεις αυτές συνήθως περιλαμβάνουν διαλέξεις σχετικά με τη κύρια αποστολή της Σχολής και των Τμημάτων και θέματα που απασχολούν τους σύγχρονους πολίτες. Στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας, λειτουργεί μια ειδική αίθουσα (ολοκληρώθηκε το 2001) με πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων, όπως ημερίδων, συνεδρίων κλπ. Κατάλληλο για πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου είναι και το κύριο αμφιθέατρο του Νοσηλευτικού Τμήματος (περατώθηκε το 2001).

Τελευταία αναθεώρηση : 10/2/2008

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.