Αναζήτηση / Search

  
Α' Οφθαλμολογική Κλινική
Α' Οφθαλμολογική Κλινική
Α' Οφθαλμολογική Κλινική
Α' Οφθαλμολογική Κλινική
Α' Οφθαλμολογική Κλινική
Α' Οφθαλμολογική Κλινική
Α' Οφθαλμολογική Κλινική

 

Του Καθηγητή της Ιατρικής κ. Μιχαήλ Μόσχου
Διευθυντή της Α' Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο κ. ΜόσχοςΗ Α' Οφθαλμολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1856 και αποτελεί μια από τις παλαιότερες πανεπιστημιακές οφθαλμολογικές κλινικές της Ευρώπης. Στεγάστηκε επί πολλά χρόνια στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών και από το 1973 στεγάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» Αθηνών. Μέχρι το 2003 αποτελούσε τη μοναδική Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική των Αθηνών. Η Κλινική τα τελευταία 3 χρόνια λειτουργεί υπό την διεύθυνση του Καθηγητού Μιχαήλ Μόσχου συνεπικουρούμενου από 10 αναπληρωτές Καθηγητές, 3 Επίκουρους Καθηγητές και 3 Λέκτορες.

Η Πανεπιστημιακή Oφθαλμολογική Κλινική Αθηνών με την πλούσια υλικοτεχνική υποδομή και το επιστημονικό κύρος των μελών της παρέχει υψηλού επιπέδου κλινικό έργο, επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση. Αποτελεί ένα σύγχρονο οφθαλμολογικό κέντρο, άρτια οργανωμένο με διεθνή παρουσία, που αναδεικνύεται μέσα από τις δημοσιεύσεις των μελών της σε διεθνείς ιατρικές επιθεωρήσεις και οφθαλμολογικά περιοδικά, με τη συμμετοχή της σε διεθνή συνέδρια και Forum και με την οργάνωση επιστημονικών ημερίδων και συμποσίων στην Ελλάδα.

Mερική άποψη του Tμήματος HλεκτροφυσιολογίαςΤα τμήματα που διαθέτει δεν υστερούν ανάλογων κέντρων της αλλοδαπής. Σε αυτά περιλαμβάνονται το τμήμα γλαυκώματος, αμφιβληστροειδούς-υαλοειδούς, νευροοφθαλμολογίας, κερατοειδούς, στραβισμού και πλαστικών επεμβάσεων, όπως επίσης το τμήμα Laser και το τμήμα ηλεκτροφυσιολογίας της οπτικής οδού. Το τελευταίο είναι το μοναδικό πλήρως οργανωμένο τμήμα στην Ελλάδα και εξυπηρετεί ασθενείς από όλα τα σημεία της χώρας. Στα τμήματα αυτά, εξοπλισμένα με μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας, επιτελείται ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας (Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα, Ηλεκτροοφθαλμογράφημα), του οπτικού νεύρου (Οπτικά προκλητά δυναμικά του ινιακού λοβού), η ψηφιακή φλουροαγγειογραφία, η ηλεκτρονική πεδιομετρία, η ανάλυση των οπτικών ινών (NLF), η υπερηχογραφία A και Β, η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) κ.ά.

Με τις σύγχρονες αυτές εξεταστικές μεθόδους και το εξειδικευμένο προσωπικό της κλινικής η μελέτη των ασθενών καθίσταται πλήρης και η διάγνωση μιας πάθησης των οφθαλμών, αν υπάρχει, δεν διαφεύγει.

Το τμήμα Laser της Κλινικής είναι το παλαιότερο που λειτουργεί στην Ελλάδα. Ήδη από το 1973 εφαρμόζεται σ' αυτό κάθε θεραπευτική δυνατότητα της μεθόδου, όπως στο γλαύκωμα, στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, στην πρόληψη της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς κ.ά.

Mερική άποψη του Tμήματος AμφιβληστροειδούςΠριν από 6 χρόνια στην Πανεπιστημιακή Oφθαλμολογική Κλινική εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η φωτοδυναμική θεραπεία για την αντιμετώπιση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδος και έκτοτε άνω των 1.200 ασθενών έχουν υποστεί την μέθοδο αυτή. Γενικά στην Κλινική εφαρμόζεται κάθε πρωτοποριακή και συγχρόνως καταξιωμένη διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδος για την αντιμετώπιση των οφθαλμικών παθήσεων.

Η Α' Πανεπιστημιακή Oφθαλμολογική Κλινική Αθηνών διαθέτει 40 κλίνες μέσα σε έναν πλήρως τον τελευταίο χρόνο ανακαινισμένο όροφο και 5 χειρουργικές αίθουσες που λειτουργούν 4 ημέρες την εβδομάδα. O αριθμός των επεμβάσεων που επιτελούνται σ' αυτήν υπερβαίνει τις 3.500 ετησίως.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί το σημαντικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο. Στην Α' Πανεπιστημιακή Oφθαλμολογική Κλινική Αθηνών διδάσκονται την Οφθαλμολογία ετησίως περίπου 500 φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, ενώ το χρονικό διάστημα περίπου 20 ιατροί εκπαιδεύονται και αποκτούν την ειδικότητα του οφθαλμιάτρου

Η διδασκαλία των φοιτητών, πέρα από την παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων, περιλαμβάνει την εξέταση ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία, τους θαλάμους της κλινικής, τα διάφορα τμήματα και την παρακολούθηση χειρουργικών επεμβάσεων. Επίσης συμμετέχουν και εκτελούν διάφορες απλές χειρουργικές πράξεις σε πλήρως εξοπλισμένο πειραματικό χειρουργείο, πάντα υπό την επίβλεψη έμπειρων μελών της κλινικής.

Tμήμα της Α’ Πανεπιστημιακής Oφθαλμολογικής Κλινικής ΑθηνώνΌσον αφορά τους εκπαιδευόμενους ιατρούς στην Οφθαλμολογία, υπάρχει πλήρες πρόγραμμα 4ετούς εκπαίδευσης. Τούτο περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων, διαλέξεων και στρογγυλών τραπεζών με συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευομένων καθώς επίσης και πρακτική εξάσκηση στις αίθουσες των χειρουργείων. Τέλος κάθε εξάμηνο, με γραπτές εξετάσεις, παρακολουθείται η απόδοση των εκπαιδευομένων, μέχρις ώτου αυτοί προσέλθουν στις τελικές εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας στην Oφθαλμολογία.

Στα πλαίσια εξάλλου της προσπάθειας για πληρέστερη ενημέρωση των Ελλήνων οφθαλμιάτρων εντάσσεται η οργάνωση ημερίδων, συχνά με την πρόσκληση διεθνούς φήμης αλλοδαπών επιστημόνων, και η συγγραφή και έκδοση μονογραφιών και επιτομών από τα μέλη της Κλινικής που πλουτίζουν την Ελληνική βιβλιογραφία.

Γενικά πιστεύεται ότι η Α' Πανεπιστημιακή Oφθαλμολογική Κλινική Αθηνών επιτελεί υψηλό κλινικό και επιστημονικό έργο. Σ' αυτό συνέβαλαν όλοι όσοι διεύθυναν ή εργάσθηκαν στο παρελθόν στην κλινική και όσοι έχουν την τιμή να διευθύνουν ή να εργάζονται σήμερα.

Το προσωπικό της Κλινικής

Tο προσωπικό της Κλινικής αποτελείται από τους:

Μιχαήλ Μόσχο, Καθηγητή και Διευθυντή της Κλινικής, Στέφανο Μπαλτατζή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Μιχαήλ Αποστολόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, Ευθύμιο Παναγάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Δημήτριο Δρούτσα, Αναπληρωτή Καθηγητή, Ευάγγελο Ηλιάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Αλέξανδρο Δαμανάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Ιωάννη Λαδά, Αναπληρωτή Καθηγητή, Στέφανο Κοκολάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Στυλιανό Γκότση, Αναπληρωτή Καθηγητή, Παντελή Εκατομάτη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Σπύρο Παπαδημητρίου, Επίκουρο Καθηγητή, Χρυσάνθη Κουτσανδρέα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Γεράσιμο Γεωργόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή, Δημήτριο Μπρούζα, Λέκτορα, Κλειώ Χατζηστεφάνου, Λέκτορα, Δημήτριο Παπακωνσταντίνου, Λέκτορα.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Το Καποδιστριακό»
Τελευταία αναθεώρηση : 15/6/2005

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.