Αναζήτηση / Search

  
Β' Παθολογική Κλινική
Β' Παθολογική Κλινική
Β' Παθολογική Κλινική
Β' Παθολογική Κλινική
Β' Παθολογική Κλινική
Β' Παθολογική Κλινική
Β' Παθολογική Κλινική

 

Tου καθηγητή της Iατρικής κ. Α. Αρχιμανδρίτη
Διευθυντή της Β' Παθολογικής Kλινικής του Πανεπιστημίου Aθηνών

Η Β' Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε τη δεκαετία του 1930 στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα).

Από το 2004 Διευθυντής της Κλινικής είναι ο Καθηγητής Αθανάσιος Ι. Αρχιμανδρίτης, ενώ Διευθυντές της Κλινικής έχουν διατελέσει από την ίδρυσή της έως σήμερα οι αείμνηστοι Καθηγητές Βλαδίμηρος Μπένσης, Αρκάγαθος Γούτας, Ευάγγελος Δανόπουλος, Ζαχαρίας Κομνηνός, Γεώργιος Μερίκας, ο Oμότιμος Καθηγητής κ. Στέφανος Χατζηγιάννης και ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Μάνεσης.

Η Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική έχει αναπτύξει από την ίδρυσή της και συντηρεί μια σειρά από κλινικές, εκπαιδευτικές-διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Oι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται μέσα από τη συλλογική εργασία των μελών του ΔΕΠ της Κλινικής σε συνεργασία με τους υπόλοιπους ιατρούς της Κλινικής που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), καθώς και με μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π).

Νέο κτήριο Κλινικής – Θάλαμος νοσηλείαςΚλινικό Έργο

Η Κλινική διαθέτει περίπου 64 κρεβάτια νοσηλείας ασθενών με ποικίλα παθολογικά προβλήματα, ενώ συμμετέχει στο σύστημα Γενικών Εφημεριών του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» για την κάλυψη των επειγόντων παθολογικών περιστατικών. Παράλληλα, αποτελεί Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για τις Παθήσεις Ήπατος, ενώ διαθέτει και Ειδική Μονάδα Νοσηλείας για ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο της επίκτητης ανοσιακής ανεπάρκειας (AIDS), καθώς και για ασθενείς με συγγενείς διαταραχές της πηκτικότητας (αιμορροφιλία).

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Β' Παθολογικής Κλινικής λειτουργούν ήδη τα ακόλουθα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία: Παθολογικό, Αιματολογικό, Ηπατολογικό, Διαβητολογικό, Ρευματολογικό, Λοιμώξεων–AIDS. Στα Ιατρεία αυτά παρακολουθείται μεγάλος αριθμός ασθενών από την ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής, καθώς και ασθενών που παραπέμπονται στην Κλινική από όλη την Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι στο εγγύς μέλλον σχεδιάζεται να λειτουργήσουν Εξωτερικό Γαστρεντερολογικό Ιατρείο και Μονάδα Ερευνας των Παθήσεων του Πεπτικού Συστήματος.

Διδακτικό – Εκπαιδευτικό Έργο

Η Β' Παθολογική Κλινική παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στην Εσωτερική Παθολογία τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, εκπαιδεύει στην Εσωτερική Παθολογία ιατρούς που στοχεύουν στην απόκτηση της πλήρους ειδικότητας (5 χρόνια) ή υποειδικοτήτων της Εσωτερικής Παθολογίας (1-2 χρόνια). Καθημερινά γίνονται διδακτικές επισκέψεις των ασθενών από τους Τμηματάρχες-Υπεύθυνους των θαλάμων νοσηλείας, στις οποίες συμμετέχει σε τακτά χρονικά διαστήματα και ο Καθηγητής-Διευθυντής της Κλινικής. Τρεις φορές την εβδομάδα πραγματοποιούνται διαλέξεις που περιλαμβάνουν Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Εσωτερικής Παθολογίας για τους ειδικευόμενους ιατρούς (Δευτέρα), παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης νοσηλευόμενου ασθενούς με συχνή συμμετοχή διακεκριμένων προσκεκλημένων ομιλητών (Τετάρτη) και βιβλιογραφική ενημέρωση γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις της διεθνούς βιβλιογραφίας (Παρασκευή).

Εξωτερικά Ιατρεία ΚλινικήςΣτην Κλινική ασκούνται οι φοιτητές του 7ου, 8ου, 11ου και 12ου εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κλινική Σημειολογία, Διαφορική Διάγνωση και Εσωτερική Παθολογία. Η εκπαίδευση των φοιτητών πραγματοποιείται μέσω καθημερινών θεωρητικών διαλέξεων και πρακτικής άσκησης στους θαλάμους των ασθενών.

Η Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική συμμετέχει ακόμη στη διδασκαλία κατ' επιλογήν μαθημάτων σε προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Γαστρεντερολογία, AIDS, Ηπατολογία, Κλινική Διατροφή). Στα πλαίσια της συνεργασίας με τις άλλες Σχολές των Επιστημών Υγείας στη Β' Παθολογική Κλινική εκπαιδεύονται στην Εσωτερική Παθολογία και φοιτητές της Οδοντιατρικής και της Νοσηλευτικής Σχολής.

Ερευνητικό Έργο

Oι ερευνητικές δραστηριότητες της Β' Παθολογικής Κλινικής καλύπτουν όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της Εσωτερικής Παθολογίας και των αντίστοιχων υποειδικοτήτων της. Ιδιαίτερα αντικείμενα ερευνητικού ενδιαφέροντος αποτελούν οι παθήσεις του ήπατος και των χοληφόρων, οι παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος και ιδιαίτερα του ανώτερου πεπτικού συστήματος, οι συστηματικές αυτοάνοσες παθήσεις, οι λοιμώξεις, ο σακχαρώδης διαβήτης, καθώς και οι αιματολογικές παθήσεις. Το κλινικό ερευνητικό έργο πραγματοποιείται μέσω της διενέργειας κλινικών μελετών της Κλινικής, καθώς και της συμμετοχής σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες και προγράμματα.

Μέρος του Εργαστηρίου της Β΄ Παθολογικής ΚλινικήςΤο βασικό ερευνητικό έργο στηρίζεται κυρίως στη μακρόχρονη λειτουργία των Εργαστηρίων της Β' Παθολογικής Κλινικής. Τα Εργαστήρια που λειτουργούν ήδη είναι τα ακόλουθα: Αιματολογικό, Ανοσολογικό, Διαβητολογικό, Ηπατολογικό, Μοριακής Βιολογίας.

Σκοπός της λειτουργίας των παραπάνω Εργαστηρίων είναι η ενίσχυση της κλινικής ερευνητικής δραστηριότητας της Κλινικής, η παροχή εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων που αφορούν ασθενείς που παρακολουθούνται ή παραπέμπονται στην Κλινική, καθώς και η διενέργεια ερευνητικών πρωτοκόλλων σε βασικό ερευνητικό επίπεδο. Αντικείμενα βασικής ερευνητικής μελέτης αποτελούν η παθογένεια της ηπατοκυτταρικής βλάβης σε ασθενείς με χρόνιες ηπατίτιδες (Β και C), τα γενετικά χαρακτηριστικά των ιών της ηπατίτιδας Β και C, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη χρόνιας ηπατίτιδας και ηπατοκυτταρικού καρκινώματος, η παθογένεια των συστηματικών αυτοάνοσων παθήσεων, οι μηχανισμοί ανάπτυξης και μέθοδοι παρακολούθησης της ανάπτυξης ηπατικής ίνωσης σε ασθενείς με χρόνιες ηπατοπάθειες, η παθογένεια των νοσημάτων του ανώτερου πεπτικού συστήματος, η παθογένεια των φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου κ.λπ.

Παράλληλα, στην Κλινική εκτελούνται κλινικές μελέτες, βάσει εγκεκριμένων πρωτοκόλλων, αντιμετωπίσεως ηπατοπαθειών, ηπατιτίδων, σακχαρώδη διαβήτη, παθήσεων του πεπτικού συστήματος και αιματολογικών νοσημάτων.

Το προσωπικό της Kλινικής

Στη Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική υπηρετούν τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ με τους αντίστοιχους τομείς δραστηριότητας-ενδιαφέροντος:

Καθηγητής Α. Αρχιμανδρίτης (Εσωτ. Παθολογία - Γαστρεντερολογία - Παθήσεις Ηπατος Χοληφόρων), Αναπλ. Καθηγητής Ε. Μάνεσης (Εσωτ. Παθολογία - Ηπατολογία), Αναπλ. Καθηγητής Σ. Ντουράκης (Εσωτ. Παθολογία-Ηπατολογία), Αναπλ. Καθηγητής Α. Φιλιώτου (Εσωτ. Παθολογία - Αιματολογία - ΑΙDS), Αναπλ. Καθηγητής Θ. Καλμαντής (Εσωτ. Παθολογία - Αιματολογία), Επικ. Καθηγητής Ν. Σεβαστός (Εσωτ. Παθολογία – Νεφρολογία), Επικ. Καθηγητής Ι. Κοσκίνας (Εσωτ. Παθολογία – Ηπατολογία), Επικ. Καθηγητής Γ. Παπαθεοδωρίδης (Εσωτ. Παθολογία-Γαστρεντερολογία-Παθήσεις Ηπατος Χοληφόρων), Επικ. Καθηγητής Δ. Βασιλόπουλος (Εσωτ. Παθολογία - Ρευματολογία - Κλινική Ανοσολογία), Λέκτορας Α. Χατζηγιάννη (Βιοπαθολογία - Κλινική Μικροβιολογία - Ιολογία).

Το Επιστημονικό Προσωπικό του ΕΣΥ αποτελείται από τους Αναπληρωτές Διευθυντές κ.κ. Ρ. Ζαφειροπούλου, Α. Μαρή, Ε. Σπανού, Α. Κοφίνη, Χ. Παπαϊωάννου, τους Επιμελητές Α' κ.κ. Ν. Κίττου, Α. Αλεξοπούλου και τους Επιμελητές Β' κ.κ. Μ. Νούτσου, Σ. Σάββα, Α. Μαυρογιαννάκη, Ε. Παντελιδάκη και Μ. Ντόϊτς.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Το Καποδιστριακό»
Τελευταία αναθεώρηση : 1/11/2004

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.