Αναζήτηση / Search

  
Γρήγορο Μάθημα για τους Ηλεκτρονικούς Φακέλους Υγείας
Γρήγορο Μάθημα για τους Ηλεκτρονικούς Φακέλους Υγείας
Γρήγορο Μάθημα για τους Ηλεκτρονικούς Φακέλους Υγείας
Γρήγορο Μάθημα για τους Ηλεκτρονικούς Φακέλους Υγείας
Γρήγορο Μάθημα για τους Ηλεκτρονικούς Φακέλους Υγείας
Γρήγορο Μάθημα για τους Ηλεκτρονικούς Φακέλους Υγείας
Γρήγορο Μάθημα για τους Ηλεκτρονικούς Φακέλους Υγείας

 

 

 

Μπορείτε να κάνετε ένα γρήγορο περίπατο στα θέματα των «Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας» και να αντιληφθείτε το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να κατανοήσετε τις σχετικές έννοιας και παραμέτρους.

Η παρουσίαση έχει τη μορφή διαφανειών και δημιουργήθηκε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριο Σωτηρίου το 1999.

Τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις παρακαλούμε να απευθυνθούν στον συγγραφέα

Αν θέλετε να τις δείτε, σας παρακαλούμε κάντε κλικ στο ....Παρουσίαση με τη βοήθεια του λογισμικού Power Point της MICROSOFT

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.