Αναζήτηση / Search

  
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

 

 

 

Η χρήση συστημάτων ΗΦΥ παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη ακόμα και σήμερα (Ιανουάριος 2002). Η κατάσταση είναι περίπου η ίδια τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Προσπάθειες έχουν γίνει πολλές και κυρίως στα πλαίσια ερευνητικών - αναπτυξιακών έργων, που υποστηρίχθηκαν οικονομικώς κυρίως από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής , στα πλαίσια του προγράμματός του για την ανάπτυξη υπηρεσιών Τηλεϊατρικής, δημιούργησε υποδομές και υποστήριξε ιατρικό προσωπικό σε πολλές περιπτώσεις για τη συστηματική χρήση ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων προς όφελος των πολιτών και των επαγγελματιών της υγείας. Οι προσπάθειες άρχισαν από το 1992. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν η ανάπτυξη εκτεταμένων υποδομών στο ΚΥ Νάξου και Μήλου, στο ΚΥ Πλωμαρίου στα πλαίσια πρωτοβουλιών του ΚΥ και των τοπικών παραγόντων.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό του Περιφερειακού Ιατρείου Αρκεσίνης Αμοργού. Η υποστήριξη του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής σε τεχνικά μέσα και επί τόπου βοήθεια, δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα, αν δεν υποστηρίζονταν οικονομικά το εγχείρημα από τους τοπικούς παράγοντες και αν δεν υπήρχε ο κινητήρια δύναμη, ο αγροτικός ιατρός κ. Αλέξανδρος Γκίνης. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε το κείμενο Δημιουργία ΗΦΥ στις κοινότητες Αρκεσίνης και Βρουτσίου Αμοργού , προκειμένου να μορφώστε ίδια άποψη.

Τα θετικότατα αποτελέσματα απετέλεσαν το έναυσμα για την υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να υιοθετηθεί το "μοντέλο Αρκεσίνης" σε όλα τα Περιφερειακά Ιατρεία της Χώρας. Σωστά βέβαια μαντέψατε ότι το θέμα "παρεπέμφθη εις τας Ελληνικάς Καλένδας...".

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.