Αναζήτηση / Search

  
Εργαστηριακές εξετάσεις
Εργαστηριακές εξετάσεις
Εργαστηριακές εξετάσεις
Εργαστηριακές εξετάσεις
Εργαστηριακές εξετάσεις
Εργαστηριακές εξετάσεις
Εργαστηριακές εξετάσεις

 


  1. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR - Polymerase Chain Reaction)
  2.
Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA)
  3.
Κρεατινίνη, ουρία και εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας
  4.
Χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG)

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία