Αναζήτηση / Search

  
Ορισμοί σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών
Ορισμοί σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών
Ορισμοί σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών
Ορισμοί σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών
Ορισμοί σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών
Ορισμοί σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών
Ορισμοί σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Διαχείριση πληροφοριών υγείας
• Γενικές έννοιες διαχείρισης ιατρικών πληροφοριών
• Ορισμοί σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών
• Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε ιατρεία
• Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε Κέντρα Υγείας
• Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε νοσοκομεία
• Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών στα Συστήματα Υγείας
• Προφίλ τεχνολόγου τηλεϊατρικής

 

Βλέπε Medical Informatics και Coiera + Internet

Όρος

Επεξήγηση

Σύστημα Επεξεργασίας Πληροφοριών (Information Processing System)

Σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή (ή υπολογιστών), το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες

Σχεδιασμός πληροφοριών (Information planning)

Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην περιγραφή των αναγκών σε πληροφορίες ενός φορέα και οι προτάσεις σε τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτές

Υποσυστήματα

 

Ιδιότητες

Λειτουργίες

Πληροφορική (Informatics)

Η επιστήμη που μελετά τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων, των πληροφοριών και των γνώσεων

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.