Αναζήτηση / Search

  
Προφίλ τεχνολόγου τηλεϊατρικής
Προφίλ τεχνολόγου τηλεϊατρικής
Προφίλ τεχνολόγου τηλεϊατρικής
Προφίλ τεχνολόγου τηλεϊατρικής
Προφίλ τεχνολόγου τηλεϊατρικής
Προφίλ τεχνολόγου τηλεϊατρικής
Προφίλ τεχνολόγου τηλεϊατρικής

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Διαχείριση πληροφοριών υγείας
• Γενικές έννοιες διαχείρισης ιατρικών πληροφοριών
• Ορισμοί σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών
• Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε ιατρεία
• Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε Κέντρα Υγείας
• Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε νοσοκομεία
• Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών στα Συστήματα Υγείας
• Προφίλ τεχνολόγου τηλεϊατρικής

 

Ο Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής ασχολείται με τη χρήση και αξιοποίηση υπολογιστών, δικτύων τηλεπικοινωνίας και ιατρικού εξοπλισμού για την υποστήριξη υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας εξ αποστάσεως.

Περιγραφή

Συνθήκες εργασίας

Ο Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής εργάζεται ομαδικά, σε συνεργασία με τους ιατρούς. τους νοσηλευτές, το διοικητικό και το άλλο τεχνικό προσωπικό. Μπορεί να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τους ασθενείς και να χειρίζεται τον Η/Υ και τις άλλες συσκευές, όσο ο ιατρός ασχολείται με τον ασθενή. Η εργασία του απαιτεί ταχύτητα στην αποκατάσταση της επικοινωνίας με τις μονάδες υποστήριξης, σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών. Η εργασία του χαρακτηρίζεται από ένταση, αλλά παρέχεται άμ,εσα η ικανοποίηση ότι προσφέρει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών.

Εργάζεται σε κλειστούς χώρους, οι οποίοι είναι συνήθως άνετοι. Ωστόσο η πολύωρη έκθεση του στην ακτινοβολία που εκπέμπουν οι οθόνες είναι ανθυγιεινή. Έχει συγκεκριμένο ωράριο και συγκεκριμένες ημέρες αργίας, αλλά θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να εργαστεί και εκτός ωραρίου, εφόσον υπάρχει ανάγκη.

Οι αποδοχές είναι ικανοποιητικές.

Προσωπικά χαρακτηριστικά, ικανότητες δεξιότητες

Ο Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής πρέπει να έχει ευαισθησία, ενθουσιασμό, επινοητικότητα, κριτική σκέψη, να είναι εγκάρδιος και ευσυνείδητος. Πρέπει να είναι ήρεμος, συνεπής, αυτάρκης, δυναμικός και να διαθέτει κοινωνική επιδεξιότητα και σεβασμό στο ιατρικό περιβάλλον και ιδιαίτερα τους ασθενείς.

Απαιτείται υπολογιστική, μηχανική ικανότητα, γλωσσική ικανότητα και επιδεξιότητα σε λεπτές κινήσεις των χεριών.

Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και η ευχέρεια χειρισμού Η/Υ, επικοινωνιακών δικτύων, ψηφιακού ιατρικού εξοπλισμού και η καλή γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας των.

Εκπαίδευση, κατάρτιση, προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος

Η εκπαίδευση του Τεχνολόγου Τηλεϊατρικής παρέχεται σε ΙΕΚ. Για να εργαστεί δεν απαιτείται σήμερα άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, αλλά είναι απαραίτητο να καθιερωθεί. στο εγγύς μέλλον.

Δυνατότητες απασχόλησης

Ο Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής μπορεί να εργαστεί σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, διαγνωστικά κέντρα, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Προοπτικές απασχόλησης

Οι προοπτικές εμφανίζονται θετικές.

Σχόλιο: Ο τομέας της τηλεϊατρικής είναι ακόμη σε μάλλον πρώιμο στάδιο στη χώρα μας, παρ’ ότι έχει ήδη γίνει σημαντικός αριθμός εφαρμογών.

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.