Αναζήτηση / Search

  
Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε Κέντρα Υγείας
Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε Κέντρα Υγείας
Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε Κέντρα Υγείας
Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε Κέντρα Υγείας
Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε Κέντρα Υγείας
Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε Κέντρα Υγείας
Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε Κέντρα Υγείας

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Διαχείριση πληροφοριών υγείας
• Γενικές έννοιες διαχείρισης ιατρικών πληροφοριών
• Ορισμοί σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών
• Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε ιατρεία
• Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε Κέντρα Υγείας
• Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε νοσοκομεία
• Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών στα Συστήματα Υγείας
• Προφίλ τεχνολόγου τηλεϊατρικής

 

Η ελάχιστη υποδομή την οποία πρέπει να έχει σήμερα ένα ΚΥ είναι ένα τοπικό επικοινωνιακό δίκτυο, στο οποίο συνδέεται ένας αριθμός επιτραπέζιων ή / και  φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το τοπικό δίκτυο μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα ή να είναι μέρος ενός ευρύτερου δικτύου. Στη δεύτερη περίπτωση οι πληροφορίες που διαχειρίζεται το τοπικό δίκτυο, μπορεί να είναι προσβάσιμες από εξουσιοδοτούμενους χρήστες που βρίσκονται και εκτός του Κέντρου Υγείας.

Η διαχείριση του δικτύου γίνεται από ένα Η/Υ ειδικών προδιαγραφών, ο οποίος ονομάζεται εξυπηρετητής του δικτύου. Στον εξυπηρετητή θα εγκατασταθούν επίσης και τα ειδικά προγράμματα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των πληροφοριών και την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση – στοιχεία που θεωρούνται αναγκαία για την διάθεση των πληροφοριών και σε χρήστες εκτός του ΚΥ.

Στον εξυπηρετητή εγκαθίσταται και το λογισμικό διαχειρίσεως των ΗΦΥ. Με τον τρόπο αυτό οι ΗΦΥ είναι διαθέσιμοι σε όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του δικτύου (ιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικούς, διοικητικούς), προκειμένου να φέρουν σε πέρας τους ειδικούς ρόλους που έχουν αναλάβει, πάντοτε σε σχέση με τη διαχείριση των πληροφοριών που αφορούν τους ασθενείς. Κάθε κίνηση εξουσιοδοτουμένου χρήστη καταγράφεται.

Σε κάθε Η/Υ πρέπει να είναι εγκατεστημένο ένα πρόγραμμα (λογισμικό) ΗΦΥ, το οποίο θα επιτρέπει την πρόσβαση στα αρχεία και θα επιτρέπει επί προσθέτως, την καταγραφή των περιστατικών, τη διαχείρισή των, την επεξεργασία των και την υποστήριξη των άλλων υποχρεωτικών μεν, αλλά μη ιατρικών διεργασιών.

Ιστορικώς, τα Κέντρα υγείας Νάξου (1996) και Μήλου (1997), υπήρξαν τα πρώτα στα οποία εγκαταστάθηκαν τοπικά δίκτυα και συστήματα διαχείρισης ΗΦΥ, στα πλαίσια ερευνητικών έργων που είχε αναλάβει το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, χωρίς ωστόσο να αξιοποιηθούν ποτέ.

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.