Αναζήτηση / Search

  
Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών στα Συστήματα Υγείας
Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών στα Συστήματα Υγείας
Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών στα Συστήματα Υγείας
Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών στα Συστήματα Υγείας
Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών στα Συστήματα Υγείας
Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών στα Συστήματα Υγείας
Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών στα Συστήματα Υγείας

 

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Διαχείριση πληροφοριών υγείας
• Γενικές έννοιες διαχείρισης ιατρικών πληροφοριών
• Ορισμοί σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών
• Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε ιατρεία
• Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε Κέντρα Υγείας
• Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών σε νοσοκομεία
• Διαχείριση ιατρικών πληροφοριών στα Συστήματα Υγείας
• Προφίλ τεχνολόγου τηλεϊατρικής

 

Συστήματα Υγείας υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Κάποιες χώρες διαθέτουν Εθνικά Συστήματα Υγείας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα. 

Κάθε σύστημα αποτελείται από μονάδες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Οι μονάδες που μετέχουν στο σύστημα είναι τα νοσοκομεία (δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και εξειδικευμένα καλούνται και τεταρτοβάθμια), οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία), τα φαρμακεία, οι διαγνωστικές μονάδες και οι εξειδικευμένες μονάδες (ιδρύματα χρονίως πασχόντων, αποκατάστασης, ατόμων με τερματικές ασθένειες).

Στα σύγχρονα συστήματα όλες οι προαναφερθείσες μονάδες συνδέονται με τηλεματικά μέσα και αποτελούν ένα δίκτυο μονάδων. Στα δίκτυο αυτό διακινούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υγεία των πολιτών.

Στο τηλεματικό δίκτυο διακινούνται πληροφορίες που έχουν σχέση με τη διαχείριση των προβλημάτων υγείας, αλλά και εκείνες που αφορούν τα περιστατικά υγείας (συνήθως τις αποκαλούμε ιατρικές πληροφορίες, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτές).

Χαρακτηριστικά των πληροφοριών που διακινούνται στο δίκτυο είναι ότι κάθε πολίτης πρέπει να έχει ένα και μόνο ένα «φάκελο υγείας». Ο φάκελος αυτός ανήκει στον πολίτη, πρέπει να έχει χρόνο ζωής μεγαλύτερο από το χρόνο ζωής του πολίτη (προκειμένου να καλύπτονται και θέματα νομικής φύσεως αλλά και οι ανάγκες ερευνών).

Ο φάκελος μπορεί να βρίσκεται αποθηκευμένος σε ένα και μόνο σημείο. Ωστόσο ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει ως αποτέλεσμα οι ιατρικές πράξεις να επισυμβαίνουν σε διαφορετικές μονάδες υγείας. Χάρις στις σύγχρονες τηλεματικές τεχνολογίες οι φάκελοι μπορούν να αποτελούνται από επί μέρους φακέλους, αποθηκευμένους σε διαφορετικά σημεία ανά τη χώρα ή και την υφήλιο ακόμα. Τα συστήματα διαχείρισης των πληροφοριών επιτρέπουν τη πρόσβαση των εξουσιοδοτημένων ατόμων (π.χ. ιατρών), σε όλους τους επί μέρους φακέλους, στη περίπτωση που αυτό είναι επιθυμητό.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Δανίας όπου εξαιρετικά μεγάλος αριθμός των διακινούμενων πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία των πολιτών, γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Ωστόσο το ποσοστό των διακινούμενων ιατρικών πληροφοριών με ηλεκτρονικό τρόπο παραμένει κάτω του 10%, σε χώρες όπως η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ποσοστό που είναι ίσως από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν (έτος 2001).

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.