Αναζήτηση / Search

  
Απόπτωση κατά την οργανογένεση
Απόπτωση κατά την οργανογένεση
Απόπτωση κατά την οργανογένεση
Απόπτωση κατά την οργανογένεση
Απόπτωση κατά την οργανογένεση
Απόπτωση κατά την οργανογένεση
Απόπτωση κατά την οργανογένεση

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Απόπτωση
• Απόπτωση - Πρόλογος, ιστορικό και ορολογία
• Απόπτωση κατά την οργανογένεση
• Απόπτωση στον ώριμο οργανισμό
• Διαταραχές από αυξημένη κυτταρική επιβίωση και από αυξημένη απόπτωση
• Διαφορές μεταξύ απόπτωσης και νέκρωσης
• Τα μορφολογικά στοιχεία της απόπτωσης
• Τα ένζυμα της απόπτωσης
• Απόπτωση - Το ενδοκυττάριο pH
• Απόπτωση - Ο ρόλος των μιτοχονδρίων - Το ενδοκυττάριο ασβέστιο
• Μεταβολές της κυτταρικής μεμβράνης κατά την απόπτωση

 

Ο προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος ή απόπτωση είναι μια φυσιολογική διαδικασία εξάλειψης κυττάρων. Η φιλοσοφία που διέπει αυτή τη διεργασία είναι ότι προκειμένου να επιζήσουν κάποια κύτταρα, κάποια άλλα πρέπει να πεθάνουν. Ο ρόλος της απόπτωσης στο έμβρυο είναι σημαντικός στις διεργασίες της οργανογένεσης και της μεταμόρφωσης. Ο Glucksmann ταξινόμησε τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο, που παρατηρείται κατά την οργανογένεση, σε τρεις κατηγορίες:

Ο μορφογενετικός κυτταρικός θάνατος αντιστοιχεί σε απόσυρση κυττάρων που πλεονάζουν κατά τη δημιουργία του σχήματος διαφόρων οργάνων. Παραδείγματα αποτελούν :

  

Ο ιστογενετικός κυτταρικός θάνατος παρατηρείται, όταν αλλάζει ο φαινότυπος στα κύτταρα, που σχηματίζουν έναν ιστό ή ένα όργανο, σε συνδυασμό με τις επαγωγικές αλληλεπιδράσεις κατά την κυτταρική διαφοροποίηση. Για παράδειγμα, ο μετάνεφρος μαζί με τον πρόνεφρο και τον μεσόνεφρο, αποτελούν κατά την εμβρυϊκή ζωή τις τρεις κύριες δομές του ουροποιητικού συστήματος. Στο μετάνεφρο παρατηρείται επιθήλιο-μεσεγχυματική αλληλεπίδραση.

Ο φυλογενετικός κυτταρικός θάνατος παρατηρείται κατά την εκφύλιση πρόσκαιρων εμβρυϊκών οργάνων και την απομάκρυνση υπολειμματικών δομών ή κυττάρων. Παραδείγματα αποτελούν η απόπτωση των μεσεγχυματικών κυττάρων των βραγχιακών τόξων κατά την ανάπτυξη της στοματικής κοιλότητας και η εκφύλιση της στοματοφαρυγγικής μεμβράνης, η οποία ολοκληρώνεται μετά την τέταρτη εμβρυϊκή εβδομάδα.

  

Αντιστοίχως, ολόκληρος ο πρόνεφρος εξαφανίζεται με απόπτωση στο τέλος της τέταρτης εμβρυϊκής εβδομάδας. Αλλά και ο μεσόνεφρος, ένα επίμηκες ατρακτοειδές όγκωμα που σχηματίζεται κατά την τέταρτη εβδομάδα, εμφανίζει τη μέγιστη ανάπτυξη τον δεύτερο εμβρυϊκό μήνα και το μεγαλύτερο τμήμα του εξαφανίζεται με απόπτωση στην αρχή του τρίτου εμβρυϊκού μήνα.

Η εξάλειψη της ουράς στο ανθρώπινο έμβρυο γίνεται με το μηχανισμό της απόπτωσης.

Το ίδιο συμβαίνει και κατά τη μεταμόρφωση του γυρίνου σε βάτραχο. Τα κύτταρα της μακριάς και λεπτής ουράς του γυρίνου πεθαίνουν με απόπτωση.

Γενικά παραδείγματα απόσυρσης κυτταρικών πληθυσμών με απόπτωση κατά την οργανογένεση

   

Συμπέρασμα

Η διαδικασία της απόπτωσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οργανογένεση κατά την εμβρυϊκή ζωή.

Εργασία που παρουσιάστηκε από τη φοιτήτρια Ιατρικής Παπαδημητρίου Δήμητρα
στα πλαίσια του κατ'επιλογήν μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας
Υπεύθυνη μαθήματος : Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας: http://www.med.uoa.gr/expembr/
Τελευταία αναθεώρηση : 1/5/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.