Αναζήτηση / Search

  
Απόπτωση - Ο ρόλος των μιτοχονδρίων - Το ενδοκυττάριο ασβέστιο
Απόπτωση - Ο ρόλος των μιτοχονδρίων - Το ενδοκυττάριο ασβέστιο
Απόπτωση - Ο ρόλος των μιτοχονδρίων - Το ενδοκυττάριο ασβέστιο
Απόπτωση - Ο ρόλος των μιτοχονδρίων - Το ενδοκυττάριο ασβέστιο
Απόπτωση - Ο ρόλος των μιτοχονδρίων - Το ενδοκυττάριο ασβέστιο
Απόπτωση - Ο ρόλος των μιτοχονδρίων - Το ενδοκυττάριο ασβέστιο
Απόπτωση - Ο ρόλος των μιτοχονδρίων - Το ενδοκυττάριο ασβέστιο

 

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Απόπτωση
• Απόπτωση - Πρόλογος, ιστορικό και ορολογία
• Απόπτωση κατά την οργανογένεση
• Απόπτωση στον ώριμο οργανισμό
• Διαταραχές από αυξημένη κυτταρική επιβίωση και από αυξημένη απόπτωση
• Διαφορές μεταξύ απόπτωσης και νέκρωσης
• Τα μορφολογικά στοιχεία της απόπτωσης
• Τα ένζυμα της απόπτωσης
• Απόπτωση - Το ενδοκυττάριο pH
• Απόπτωση - Ο ρόλος των μιτοχονδρίων - Το ενδοκυττάριο ασβέστιο
• Μεταβολές της κυτταρικής μεμβράνης κατά την απόπτωση

 

Τι προκαλεί την απόπτωση; 

Η κυτταρική σηματοδότηση της απόπτωσης συντελείται είτε με έλλειψη σημάτων επιβίωσης (αυξητικοί παράγοντες, ορμόνες), είτε με παρουσία σημάτων θανάτου (ακτινοβόληση, χημειοθεραπευτικά φάρμακα, συνδέτες, όπως Fas-L και υποδοχέας Fas, TNF και TNF-R).

Στο μιτοχόνδριο κατά την απόπτωση παρατηρείται κατάρρευση του μηχανισμού μεταφοράς e- (πτώση επιπέδων ΑΤΡ), απελευθέρωση ενεργοποιητών πρωτεϊνικής φύσεως (CYTO-C / AIF) και απελευθέρωση ROS (reactive oxygen species).

  

To μιτοχόνδριο 

Προέλευση μιτοχονδρίου 

Τα οργανίδια αυτά προήλθαν από βακτήρια που εγκολπώθηκαν σε ένα αρχέγονο ευκαρυωτικό κύτταρο και επέζησαν στο εσωτερικό του, διαβιώντας συμβιωτικά με τον ξενιστή τους.

Τι συμβαίνει κατά την απόπτωση 

Το μιτοχόνδριο αποτελεί πεδίο μάχης, όπου γίνεται προσπάθεια αναστολής της απόπτωσης από πρωτεΐνες της BCL-2 πρωτεϊνικής οικογένειας (Bcl-2 / Bcl-xl).

  

  

H οικογένεια BCL-2 

H αναλογία BAX/BCL-2 καθορίζει την επιβίωση ή το θάνατο ενός κυττάρου. Τα ομοδιμερή BAX/BAX επάγουν την απόπτωση, ενώ τα ομοδιμερή BCL-2/BCL-2 λειτουργούν ως καταστολείς της.

Το μιτοχόνδριο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το «κουτί της Πανδώρας».

Τρισδιάστατη άποψη του κυτοχρώματος C. Περιέχει 100 αμινοξέα και συγκρατείται χαλαρά με ιοντικές αλληλεπιδράσεις στην εσωτερική μεμβράνη του μιτοχονδρίου. 

Το κυτόχρωμα C πυροδοτεί την ενεργοποίηση κασπασών μέσω της δημιουργίας του αποπτωσωματίου (Cyto-C/Apaf-1/Pro-caspace 9/ATP).

Το αποπτωσωμάτιο 

Το Cyto-C αποτελεί την «εκκίνηση» ενός μηχανισμού ενεργοποίησης ενός μεγάλου αριθμού κασπασών, ο οποίος και τελικά θα οδηγήσει στην απόπτωση.

Ενεργοποίηση κασπασών 

Ο Παράγοντας AIF (Apoptosis Inducing Factor) προκαλεί συμπύκνωση της χρωματίνης και μεγάλης κλίμακας κερματισμό του DNA. Αναστέλλεται από τον παράγοντα z VAD - fmk. Σημαντικός είναι και ο ρόλος των ROS (Reactive Oxygen Species), αλλά και των προ-κασπασών.

Η κατάρρευση της μεταφοράς e- στην αναπνευστική αλυσίδα έχει ως συνέπειες την παραγωγή ROS, την πτώση των επιπέδων του ΑΤΡ και την ελάττωση του ΔΨm, λόγω διάρρηξης της εξωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης, με αποτέλεσμα την νέκρωση.

  

BCL-2 και BCL-xl 

  

Κασπάση 3 και APAF-1 

Όταν μεγάλο ποσοστό του Cyto C βγεί στο κυτοσόλιο, τότε παρατηρείται μεγάλη πτώση του ΔΨm στο μιτοχόνδριο, αύξηση στην παραγωγή ROS και μεγάλη πτώση των επιπέδων του ΑΤΡ. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η πλήρης διάρρηξη της εξωτερικής μεμβράνης και η νέκρωση του κυττάρου.

Το μιτοχόνδριο οδηγεί και σε νέκρωση. 

Ο μεγαπόρος PTP 

Το ενδοκυττάριο Ca+2 πιθανόν αποτελεί το σηματοδοτικό μόριο του θανάτου. Ενεργοποιεί κασπάσες και ενδονουκλεάσες που «προσδένουν» το Ca+2. Προσφύεται στη χρωματίνη και την κάνει ευάλωτη στις ενδονουκλεάσες. Εξωθεί την εξωτερίκευση της φωσφατιδυλοσερίνης. Όλα αυτά οδηγούν στον κερματισμό του DNA.

Εργασία που παρουσιάστηκε από το φοιτητή Ιατρικής Λύρο Ορέστη
στα πλαίσια του κατ'επιλογήν μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας
Υπεύθυνη μαθήματος : Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας: http://www.med.uoa.gr/expembr/
Τελευταία αναθεώρηση : 1/5/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.