Αναζήτηση / Search

  
Τα μορφολογικά στοιχεία της απόπτωσης
Τα μορφολογικά στοιχεία της απόπτωσης
Τα μορφολογικά στοιχεία της απόπτωσης
Τα μορφολογικά στοιχεία της απόπτωσης
Τα μορφολογικά στοιχεία της απόπτωσης
Τα μορφολογικά στοιχεία της απόπτωσης
Τα μορφολογικά στοιχεία της απόπτωσης

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Απόπτωση
• Απόπτωση - Πρόλογος, ιστορικό και ορολογία
• Απόπτωση κατά την οργανογένεση
• Απόπτωση στον ώριμο οργανισμό
• Διαταραχές από αυξημένη κυτταρική επιβίωση και από αυξημένη απόπτωση
• Διαφορές μεταξύ απόπτωσης και νέκρωσης
• Τα μορφολογικά στοιχεία της απόπτωσης
• Τα ένζυμα της απόπτωσης
• Απόπτωση - Το ενδοκυττάριο pH
• Απόπτωση - Ο ρόλος των μιτοχονδρίων - Το ενδοκυττάριο ασβέστιο
• Μεταβολές της κυτταρικής μεμβράνης κατά την απόπτωση

 

Διακρίνονται δύο τύποι φυσιολογικού κυτταρικού θανάτου:

Ο αποπτωτικός κυτταρικός θάνατος. Συμβαίνουν πρώιμες αλλαγές στον πυρήνα. Διακρίνεται συμπύκνωση του πυρήνα και της χρωματίνης και προσκόλληση της χρωματίνης στον πυρήνα. Παρατηρείται σε κύτταρα με μικρή περιεκτικότητα κυτταροπλάσματος, όπως τα λεμφοκύτταρα και τα κύτταρα του θυροειδούς αδένα. Η αποβολή γίνεται με φαγοκυττάρωση.

Ο λυσοσωμικός κυτταρικός θάνατος. Συμβαίνουν πρώιμες αλλαγές στο κυτταρόπλασμα. Παρατηρείται σε κύτταρα με διευρυσμένο κυτταρόπλασμα, όπως τα κύτταρα του μαστού και κύτταρα ασπόνδυλων. Η αποβολή γίνεται με σχηματισμό κενοτόπιων.

  

Αποπτωτικός και λυσοσωμικός κυτταρικός θάνατος 

Χαρακτηριστική μορφολογία της απόπτωσης

Παρατηρείται διαίρεση του κυττάρου σε μικρότερα μέρη, τα αποπτωτικά σωμάτια. Στη συνέχεια παρατηρείται πυρηνική και κυτταροπλασματική συμπύκνωση, συμπύκνωση της χρωματίνης και ακολουθεί φαγοκυττάρωση από τα μακροφάγα ή τα γειτονικά επιθηλιακά κύτταρα.

Μορφολογική αναγνώριση της απόπτωσης

Οι μορφολογικές αλλαγές είναι τα πιο αξιόπιστα κριτήρια για την ανίχνευση της απόπτωσης. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

Απόπτωση – Νέκρωση: Δύο διαφορετικά είδη κυτταρικού θανάτου 

Α) Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

Αλλαγές στον πυρήνα

Αλλαγές στο κυτταρόπλασμα

Σχηματισμός των αποπτωτικών σωματίων

Τη φαγοκυττάρωση αναλαμβάνουν τα μακροφάγα ή τα γειτονικά επιθηλιακά κύτταρα, που αναλώνουν τα γειτονικά κατάλοιπα. Διακρίνονται τρεις τύποι κυτταρικού θανάτου:

  

Η απόπτωση των κυττάρων στον επιθηλιακό ιστό περιλαμβάνει : Προσυμπύκνωση, δηλαδή απώλεια των κυτταρικών συνδέσεων και δεσμοσωματίων και συμπύκνωση, όπου το κυτταρόπλασμα συρρικνώνεται, τα κύτταρα αποκολλώνται και το δίκτυο του κυτταροσκελετού αποκολλάται.

Β) Στο φωτονικό μικροσκόπιο, το ιστολογικό γνώρισμα απόπτωσης είναι η παρουσία ευδιάκριτων αποπτωτικών σωματίων. Τα αποπτωτικά σωμάτια είναι διασκορπισμένα συγκροτήματα ή ξεχωριστά σώματα με ηωζινοφιλικό, συνήθως, ή βασεοφιλικό χαρακτήρα.

Μέθοδοι αναγνώρισης των αποπτωτικών κυττάρων

Για τα κύτταρα νεφρού ενός ποντικού, χρησιμοποιήσαμε δύο ανιχνευτικές ουσίες, την Laminin και το Propidium Iodide, χρησιμοποιώντας το ομοεστιακό μικροσκόπιο.

  

Η μέθοδος Tunel είναι μια μέθοδος μελέτης της απόπτωσης, που ανιχνεύει τα μέρη του νήματος του DNA στους ιστούς και επιτρέπει την παρατήρηση των αποπτωτικών κυττάρων.

Επεξεργασία ανάλυσης Tunel 

Παρακάτω φαίνεται η αλληλουχία των συμβάντων κατά τη διαδικασία της απόπτωσης.

Εργασία που παρουσιάστηκε από τη φοιτήτρια Ιατρικής Μαργάρη Ειρήνη
στα πλαίσια του κατ'επιλογήν μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας
Υπεύθυνη μαθήματος : Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας: http://www.med.uoa.gr/expembr/
Τελευταία αναθεώρηση : 1/5/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.